Showing 121 - 140 of 253 for search: '', query time: 0.59s
Period 1954-1986
Correspondentie; stukken betreffende Februaristaking 1941, de oorlog in Vietnam en het Israëlisch-Palestijnse conflict 1954-1986; in memoriam 1996.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende vergaderingen van het bestuur; correspondentie; stukken betreffende onderzoeksprogramma's, seminars, samenwerking met buitenlandse universiteiten en overige onderzoekcentra, financiële administratie, en betreffende ESTER, European graduate School for Training in Economic and soci...
Archives
Add to Favorites
Period 1930-1940
Notulen van de algemene ledenvergaderingen 1934-1939; correspondentie 1933-1940; jaarverslagen; statuten, huishoudelijk reglement en rapportage van de commissie tot herziening der statuten 1933-1940; financiële kwartaal- en jaarstukken; stukken betreffende diverse manifestaties, o.a. de Willem de Zw...
Archives
Add to Favorites
Period 1933-1945
Notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen 1933-1945, 1959-1971; presentielijsten van de ledenvergaderingen 1952-1971.
Archives
Add to Favorites
Documents of All Burma Students Democratic Front (ABSDF) War Office: correspondence 1993-1998; battle records 1990-1991, 1994; lists of persons died in action or wounded 1989-1993; documents concerning military operations 1993-1997, training 1992-1996, Kachin Independence Organization (KIO) 1981-200...
Archives
Add to Favorites
Notulen van de ledenvergaderingen van de afdeling Deventer van de Nederlandsche Bond van Sigarenmakers 1928-1935.
Archives
Add to Favorites
Agenda's, correspondentie en notulen van de vergaderingen van het hoofd- en het dagelijks bestuur 1953-1983; agenda's, correspondentie en notulen van de coördinatievergaderingen 1983-2000; lijsten van in- en uitgaande post met de gewesten en overige correspondentie; jaarverslagen; financiële stukken...
Archives
Add to Favorites
Notulen van de vergaderingen van de leden en van het bestuur van de afdeling Oude Pekela van de Nederlandse Vereniging van Fabrieksarbeiders (sters) 1924-1940, 1945-1958.
Archives
Add to Favorites
Presentielijsten van jaarvergaderingen, circulaires en mededelingen van de kring Amsterdam van de NMOF 1929-1931. Aanv. 2016: correspondentie, documentatie en andere stukken betreffende de Nooit-Meer-Oorlog-Federatie in relatie tot de Nederlandsche Vegetariërsbond 1924-1932.
Archives
Add to Favorites
Notulen van de vergaderingen van de leden en van het bestuur alsmede jaarverslagen 1946-1986.
Archives
Add to Favorites
Period 1947-1973
Correspondentie 1947-1973; jaarverslagen over 1949-1952, 1954-1955; ledenlijst z.j. Enkele stukken betreffende reizen van Wieger Valk naar Joegoslavië en Roemenië 1933, 1937, 1939. Enkele stukken betreffende Russische emigranten in Nederland 1957-1958.
Archives
Add to Favorites
Het progessieve maandblad verscheen van 1946 tot 1968.
Archives
Add to Favorites
Archief van Nederlands Christelijk Insituut voor Volkshuisvesting en zijn voorgangers. Bevat onder andere stukken van de Federatie NCIV, de Vereniging NCIV, de voorlopers KIV en VCW en stukken betreffende samenwerkingsverbanden met andere partijen.
Archives
Add to Favorites
Verslagen van vergaderingen , stukken betreffende in Haarlem georganiseerde manifestaties en stukken betreffende acties ten behoeve van de provinciehoofdstad Rivas, waarmee Haarlem een vriendschapsband had 1986-1992.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende school en studie 1947, 1950 en z.j.; stukken betreffende docentschap aan de Academie voor de Journalistiek te Tilburg 1985-1986; dossiers betreffende door Neelissen aan kranten gestuurde ingezonden brieven over W.F. Hermans 2000, Watersnoodramp van 1953 2001, J.F.S. Esser 2003 en...
Archives
Add to Favorites
Notulen van de ledenvergaderingen en jaarverslagen van de afdeling Kattendijke 1935-1967.
Archives
Add to Favorites
Notulen van de vergaderingen van de afdeling Zaandam van de Nederlandsche Bond van Personeel in Overheidsdienst en van voorlopers en opvolger 1920-1976; brievenboek 1913-1925.
Archives
Add to Favorites
Notulen van de vergaderingen van het dagelijks bestuur, het algemeen bestuur en de leden; correspondentie; financiële stukken; stukken betreffende de CAO-commissie 1946-1976.
Archives
Add to Favorites
Documenten betreffende inheemse volken en de activiteiten van het NCIV gericht op de erkenning van de rechten van deze volken 1969-2000
Archives
Add to Favorites
Period 1950-1977
Agenda’s en notulen van Algemene Vergaderingen en vergaderingen van het Hoofdbestuur en het Dagelijks Bestuur; correspondentie; financiële stukken; stukken betreffende leden, afdelingen en belangenbehartiging; notulen van de Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg Militair Personeel. Aanvullin...
Archives
Add to Favorites