Showing 81 - 100 of 251 for search: '', query time: 0.23s
Notulen, agenda's, verslagen en besluitenlijsten van vergaderingen (onvolledig), stukken betreffende congressen; jaarverslagen, correspondentie en andere stukken betreffende onder andere jubilea en festiviteiten, 'structuurvraagstuk', bezoldiging, vakopleiding; financiele stukken; notulenboeken va...
Archives
Add to Favorites
Naast enige algemene stukken onder meer over fusiebesprekingen met katholieke bonden en de associatie in 1967, voornamelijk stukken betreffende de leden en dossiers betreffende de ondernemingsraden, arbeidsvoorwaarden, werkclassificatie, pensioenen, het overleg in verband met reorganisaties en fusie...
Archives
Add to Favorites
Period 1945-1976
Notulen en verslagen van vergaderingen van bond en voorlopers 1923, 1931-1965; ledenregisters 1945-1967; stukken van afdelingen Kampen 1945-1966 en Apeldoorn 1945-1965 en districten II 1950-1959 en III 1945-1976; stukken van het Internationaal Christelijk Vakverbond (ICV) en de Internationale Federa...
Archives
Add to Favorites
Stukken afkomstig van enige bestuursleden: notulen bestuurs-, huishoudelijke en jaarvergaderingen, correspondentie, jaarverslagen, stukken betreffende conferenties, studie- en buitendagen, financiële stukken, stukken betreffende Biografisch woordenboek 1953-1954, enquête onder de leden 1973, Mededel...
Archives
Add to Favorites
Notulen, correspondentie, circulaires, jaarverslagen; stukken betreffende congressen en conferenties (ook internationaal), studiegroepen, werkgroepen; documentatie 1974-ca. 1988.
Archives
Add to Favorites
Period 1946-2007
Het archief bevat notulen, nota's, correspondentie, onder andere met gewesten en afdelingen; stukken betreffende de panden van de NVSH, radio- en TV-programma's en verschillende kwesties, financiële stukken; documentatie; archivalia van enkele afdelingen van de NVSH 1950-2006 en van de NVSH Landelij...
Archives
Add to Favorites
Period 1969-1974
Stukken van directeur Carel Muller en van staflid Jet Douwes: Notulen van stafvergaderingen 1969-1973; stukken betreffende werkgroepen 1969-1979, verpleegden, ouders en medewerkers 1970-1974, conflicten 1971-1974, groep, stichting en sympathisanten Nieuw Dennendal 1973-1974, financiën 1974, onderbre...
Archives
Add to Favorites
Typescripts and notes relating to his research projects on the Rossijskaja Social-Demokratičeskaja Rabočaja Partiaja (RSDRP) (Bolševiki) and the International Working Men's Association (IWMA) (First International).
Archives
Add to Favorites
Period 1972-1986
Stukken afkomstig van Harke Heida: notulen en agenda's (met bijlagen) van de leden- en bestuursvergaderingen, jaarverslagen, stukken betreffende medewerkers -- onder andere verslagen van vergaderingen -- subsidies en beleid; stukken van de werkgroepen, plaatselijke comité's en koppelgemeenten, uitze...
Archives
Add to Favorites
Period 1946-1982
Notulen van het hoofdbestuur, het dagelijks bestuur en de ledenvergaderingen van de Nederlands Christelijke Vereniging van Verplegenden en Verzorgenden (NCVVV) 1946-1982; stukken betreffende het organiseren van conferenties en tehmadagen; stukken afkomstig van werkgroepen en commissies met betrekkin...
Archives
Add to Favorites
Family papers collected by Ljudmila Novikova (born in 1934), member of the foundation of former GULAG prisoners Vozvraščenie. Passport of Anna A. Novikova 1905; a manuscript by Konstantin A. Novikov; some documents of Evgenija and Vera Novikova; papers of Elena A. Novikova and David M. Bacer consist...
Archives
Add to Favorites
Notulen van bestuursvergaderingen 1934-1938, 1948-1969, 1971-1963; van ledenvergaderingen 1925-1939, 1945-1947; jaarverslagen 1952-1969.
Archives
Add to Favorites
Notulen van congressen, ledenvergaderingen, (dagelijks) bestuursvergaderingen en regionale vergaderingen 1946-1989; circulaires 1963-1992; correspondentie 1945-1995; financiële stukken 1951-1994; stukken betreffende de Stichting 'de zilveren camera' 1983-1992, het Bureau voor Auteursrechten (BUFA) 1...
Archives
Add to Favorites
Period 1922 - 1959
Foto's van Mw. T. Nauta-Meertens
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1920-1991
Agenda's en notulen van het Dagelijks Bestuur en Hoofdbestuur 1922, 1933-1938, 1940-1941, 1949-1991; agenda's en notulen van Algemene (leden)vergaderingen met circulaires getiteld `Pestvogel' 1922, 1926, 1928-1991; circulaires en correspondentie van de bondsvoorzitter 1939-1991, bondssecretaris 1920...
Archives
Add to Favorites
Actief binnen Kommunistische Arbeiders Partij Nederland (marxistisch-leninistisch) (opbouworganisatie)
Archives
Add to Favorites
Period 1972 - 1984
Foto's van G. Nikolic
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1974 - 2002
Foto's van R. Nikolic
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1971 - 1990
Foto's van A. Niksic
Archives
Online content
Add to Favorites
Correspondentie en documentatie (artikelen van en vooral over De Neeve) 1898-1949.
Archives
Add to Favorites