Showing 81 - 100 of 253 for search: '', query time: 1.28s
Period 1972-1986
Stukken afkomstig van Harke Heida: notulen en agenda's (met bijlagen) van de leden- en bestuursvergaderingen, jaarverslagen, stukken betreffende medewerkers -- onder andere verslagen van vergaderingen -- subsidies en beleid; stukken van de werkgroepen, plaatselijke comité's en koppelgemeenten, uitze...
Archives
Add to Favorites
Period 1946-1982
Notulen van het hoofdbestuur, het dagelijks bestuur en de ledenvergaderingen van de Nederlands Christelijke Vereniging van Verplegenden en Verzorgenden (NCVVV) 1946-1982; stukken betreffende het organiseren van conferenties en tehmadagen; stukken afkomstig van werkgroepen en commissies met betrekkin...
Archives
Add to Favorites
Family papers collected by Ljudmila Novikova (born in 1934), member of the foundation of former GULAG prisoners Vozvraščenie. Passport of Anna A. Novikova 1905; a manuscript by Konstantin A. Novikov; some documents of Evgenija and Vera Novikova; papers of Elena A. Novikova and David M. Bacer consist...
Archives
Add to Favorites
Notulen van bestuursvergaderingen 1934-1938, 1948-1969, 1971-1963; van ledenvergaderingen 1925-1939, 1945-1947; jaarverslagen 1952-1969.
Archives
Add to Favorites
Notulen van congressen, ledenvergaderingen, (dagelijks) bestuursvergaderingen en regionale vergaderingen 1946-1989; circulaires 1963-1992; correspondentie 1945-1995; financiële stukken 1951-1994; stukken betreffende de Stichting 'de zilveren camera' 1983-1992, het Bureau voor Auteursrechten (BUFA) 1...
Archives
Add to Favorites
Period 1922 - 1959
Foto's van Mw. T. Nauta-Meertens
Archives
Online content
Add to Favorites
Actief binnen Kommunistische Arbeiders Partij Nederland (marxistisch-leninistisch) (opbouworganisatie)
Archives
Add to Favorites
Period 1972 - 1984
Foto's van G. Nikolic
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1974 - 2002
Foto's van R. Nikolic
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1971 - 1990
Foto's van A. Niksic
Archives
Online content
Add to Favorites
Correspondentie en documentatie (artikelen van en vooral over De Neeve) 1898-1949.
Archives
Add to Favorites
Documentation on NARMIC 1971-1974.
Archives
Add to Favorites
Ahmed Vâ-Nû: Letters from Aydemir, Şevket Süreyya (partly photocopies) 1948-1965 and n.d., Cahit, Burhan 1943-1952 and n.d., Celile Hanim 1947, 1949-1950 and n.d., Sertel, Zekeriya. M. 1928, 1948, 1950, 1966-1967 and n.d. and many others 1928, 1942-1967 and n.d.; other letters, short messages and te...
Archives
Add to Favorites
Overzichten van Novum-projecten 1974-1982; onderzoeksrapporten betreffende diverse media 1970-1976, 1981-1984, de tijdschriftenmarkt 1966-1985, VNU-advertentietarieven 1972-1996 en afzonderlijke VNU-tijdschriften zoals Libelle , Margriet , Panorama , Story , VT-Vrije Tijd en Wij en o...
Archives
Add to Favorites
Notulen van vergaderingen van het bestuur en van algemene ledenvergaderingen 1974-1986; correspondentie 1951-2000; kas-, bank- en giroboek 1980-1991; periodieken van NJN-werkgroepen, -commissies, -districten en -afdelingen en van andere natuurbeschermingsorganisaties in Nederland 1957, 1962-1995.
Archives
Add to Favorites
Period 1993-1998
Notulen van informele bijeenkomsten van een aantal vredesorganisaties, vanaf 1993 van overlegbijeenkomsten van de Nederlandse Kernstop Coalitie 1992-1998; notulen van de coördinatie-werkgroep 1993-1996; correspondentie 1993-1995; financiële stukken 1993-1998; stukken betreffende de European Mailings...
Archives
Add to Favorites
Notulen van Ledenvergaderingen 1946-1960 en Bestuursvergaderingen 1953-1954; ledenlijsten 1946 en 1952.
Archives
Add to Favorites
Period 1961-1991
Afdeling Schiedam/Vlaardingen: stukken van het bestuurslid-zonder-functie (1963-1964), de Afdelingsnatuurhistorisch Secretaris (1965-1967), de Districtsnatuurhistorisch Secretaris (1966-1967), de Districtsleider (1967-1968) en voorzitter en andere functies van de landelijke Vogelwerkgroep (1962-1973...
Archives
Add to Favorites
Notulen 1956-1989, 1992-1994, 1996-1997; ingekomen stukken van het Hoofdbestuur 1957-1991; correspondentie 1957-1989; stukken betreffende ledenadministratie 1961-1977, financiën 1956-1976, subsidieverlening 1960-1981, de contributie 1970-1979, de splitsingscommissie 1969-1970 en diverse activiteiten...
Archives
Add to Favorites
Notulen van de vergaderingen van het bestuur en de algemene raad van de Nederlands(ch)e Vakcentrale; correspondentie; statuten en reglementen; dossiers betreffende o.a. de verhouding tot andere vakbonden 1945-1965.
Archives
Add to Favorites