Showing 61 - 80 of 253 for search: '', query time: 0.13s
Period 1918-1940
Het archief, dat oorspronkelijk een eigen ordening bezat, is gedeeltelijk vermengd met het archief van de Federatie Amsterdam van de Nederlandsche Federatieve Bond; het beslaat voornamelijk de jaren twintig en dertig en bevat de archieven van:. Nederlandsche Federatieve Bond: notulen, corresponden...
Archives
Add to Favorites
Voornamelijk stukken uit de jaren 1920-1938, met uitzondering van de notulen, die ook over de voorgaande jaren aanwezig zijn. Statuten, huishoudelijke reglementen; notulen 1900-1937 (onvolledig, zie ook PAS-Amsterdam p. 137-138); notulen reorganisatievergaderingen 1903-1904, jaarverslagen, corresp...
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1982-1984
Notulen, correspondentie met lijsten van correspondenten, en documentatie 1982-1984 (1986).
Archives
Add to Favorites
Period 1903-1973
Statuten en huishoudelijke reglementen 1903-1961, ledenregister 1903-1968; stukken commissie van scheidsmannen 1904-1908; notulen van en andere stukken betreffende de vergaderingen van bestuur, raad van commissarissen en arbeidscommissies 1934-1964 (onvolledig); correspondentie 1950-1965, financiële...
Archives
Add to Favorites
Jaarverslag 1968; kasboeken 1948-1971; andere financiële stukken 1947-1972.
Archives
Add to Favorites
Period 1973-2007
Over 1550 video's and video items with feature films, documentaries, news itemns and other recorded television broadcasts from and on South(ern) Africa, other African countries and Africa in general, collected by the Netherlands institute for Southern Africa (NiZA) in Amsterdam, mostly produced betw...
Archives
Add to Favorites
Notulen, correspondentie, onder andere met plaatselijke afdelingen en B&W, lijsten van deelnemers, ledenlijsten van de zanggroep en de liederentafel Ontwaakt, financiële stukken, stukken betreffende de loterij. Zie ook Plaatselijk Arbeids Secretariaat Amsterdam en Zaandam.
Archives
Add to Favorites
Period 1963-1969
Stukken afkomstig van bestuurders, onder anderen R. Furler, C.J. Hollemans, G. Kilian en J. Michel: notulen, stukken betreffende congressen, jaarverslagen, correspondentie landelijk bestuur, nota's, dossiers over verschillende onderwerpen, uitgaven van de SVB, onder andere periodieken, pamfletten; b...
Archives
Add to Favorites
Period 1960-1972
Political diary by Nepal Nag, held during the international conference of 81 communist parties in Moscow in November 1960; letters from Nepal Nag to his wife Nibedita Nag, sent during his stay in the Soviet Union 1960-1962; letters from Moni Singh to Nepal and Nibedita Nag 1969-1970; letter from Ani...
Archives
Add to Favorites
Documents of the editorial board of Naša Zarja and of Naše Delo, including letters by the editorial board and a few articles.
Archives
Add to Favorites
Collection of publications by the National Human Rights Commission Thailand (NHRC) Most publications are in Thai. Entries marked with (E) have an English text as well.
Archives
Add to Favorites
Collection consisting of press releases, some correspondence, texts of speeches by José Maria Sison, and other documents from the National Democratic Front International Office in Utrecht, the Netherlands 1989, 1991-1999; notes, conference papers, copies of periodicals and other printed material rel...
Archives
Add to Favorites
Period 1960-1967
National Committee of 100: Agenda and minutes of national committee meetings with annexes 1960-1966; documents relating to the national conference `The Way Ahead' 1963; minutes of meetings of working groups and sub-committees 1962-1966 and documents on the demonstrations at Greenham Common US Air Fo...
Archives
Add to Favorites
Period 1950-1983
Het vooroorlogse archief werd in de Tweede Wereldoorlog tijdens het bombardement op Rotterdam vernietigd; alleen van de afdeling Dordrecht is het vooroorlogse archief aanwezig; uit de periode 1945-1950 zijn alleen enige notulen aanwezig. Notulen van de vergaderingen van het dagelijks bestuur, het...
Archives
Add to Favorites
Notulen, agenda's, verslagen en besluitenlijsten van vergaderingen (onvolledig), stukken betreffende congressen; jaarverslagen, correspondentie en andere stukken betreffende onder andere jubilea en festiviteiten, 'structuurvraagstuk', bezoldiging, vakopleiding; financiele stukken; notulenboeken va...
Archives
Add to Favorites
Naast enige algemene stukken onder meer over fusiebesprekingen met katholieke bonden en de associatie in 1967, voornamelijk stukken betreffende de leden en dossiers betreffende de ondernemingsraden, arbeidsvoorwaarden, werkclassificatie, pensioenen, het overleg in verband met reorganisaties en fusie...
Archives
Add to Favorites
Period 1945-1976
Notulen en verslagen van vergaderingen van bond en voorlopers 1923, 1931-1965; ledenregisters 1945-1967; stukken van afdelingen Kampen 1945-1966 en Apeldoorn 1945-1965 en districten II 1950-1959 en III 1945-1976; stukken van het Internationaal Christelijk Vakverbond (ICV) en de Internationale Federa...
Archives
Add to Favorites
Stukken afkomstig van enige bestuursleden: notulen bestuurs-, huishoudelijke en jaarvergaderingen, correspondentie, jaarverslagen, stukken betreffende conferenties, studie- en buitendagen, financiële stukken, stukken betreffende Biografisch woordenboek 1953-1954, enquête onder de leden 1973, Mededel...
Archives
Add to Favorites
Notulen, correspondentie, circulaires, jaarverslagen; stukken betreffende congressen en conferenties (ook internationaal), studiegroepen, werkgroepen; documentatie 1974-ca. 1988.
Archives
Add to Favorites
Typescripts and notes relating to his research projects on the Rossijskaja Social-Demokratičeskaja Rabočaja Partiaja (RSDRP) (Bolševiki) and the International Working Men's Association (IWMA) (First International).
Archives
Add to Favorites