Showing 1 - 20 of 26 for search: '', query time: 0.65s
Period 1918-1938
Karl Kautsky papers: extensive world-wide correspondence with many socialists and others, in particular Eduard Bernstein, J.H.W. Dietz(-Verlag) and Franz Mehring, also with Victor Adler, Pavel Aksel'rod, Otto Bauer, August Bebel, Adolf Braun, Heinrich Braun, Eugen Dietzgen, Gustav Eckstein, Hugo Hel...
Archives
Online content
Add to Favorites
Stukken betreffende voorstellingen, een prijsvraag voor het ontwerpen van meubelen voor een arbeiderswoning 1916; brochures uitgegeven door Kunst aan het Volk 1905; tentoonstellingscatalogi 1915, 1922 en 1927; gedenkschrift t.g.v. het 25-jarig bestaan 1928.
Archives
Add to Favorites
Voornamelijk de archieven van: de Algemene Bond van Kunstenaars; de Algemene Nederlandse Organisatie van Uitvoerende Kunstenaars (ANOUK); Nederlandse Vereniging van Toneelkunstenaars; de Beroepsvereniging van Theatertechnici; stukken betreffende de fusie in 1976.
Archives
Add to Favorites
Period 1961-1968
Statuten; notulen; correspondentie; stukken betreffende een enquête onder de leden (1951), 1961-1968.
Archives
Add to Favorites
Period 1970-1981
Correspondentie, administratie, reclamemateriaal en andere stukken van de Knetterwinkel; stukken betreffende de Stadsboerderij Jordaan en Stichting De Nieuwe Lelie 1970-1981 (1993).
Archives
Add to Favorites
Period 1941-1995
Agenda's 1949, 1959, 1984-1993; correspondentie 1948-1995; stukken betreffende familieaangelegenheden 1950-1995, school- en studiejaren 1942-1950, een reis naar Oost-Europa 1949-1950, journalistieke activiteiten (o.a De Waarheid en De Uitkrant) 1947-1995, onderzoeksactiviteiten, o.a. over Prins Bern...
Archives
Add to Favorites
Voornamelijk stukken opgemaakt en ontvangen als gemeenteraadslid van Amsterdam, als lid van het fractiebureau en daarmee samenhangende activiteiten: stukken betreffende de Gemeenteraadsfractie 1978-1982, fractiecommissies 1978-1986, stadsvernieuwing en herstel 1977-1986, gemeentelijke organisatie 19...
Archives
Add to Favorites
Documentatie betreffende het punktijdschrift KoeCraNdt (of Koekrand).
Archives
Add to Favorites
Correspondentie betreffende het totaalweigeren door Theo Koster; stukken betreffende de 'Steungroep DEPOT, opgezet rondom de totaalweigering van Theo Koster'; plakboeken 'DEPOT' betreffende het proces en straattheater en de acties gevoerd voor de vrijlating van Koster 1980-1992.
Archives
Add to Favorites
Persoonlijke documenten; correspondentie; vier boeken met opdrachten en een brief van o.a. Willem Drees sr.; documentatie 1925-1963.
Archives
Add to Favorites
Manuscript van een studie van J. Keulen, theol. drs., 'Een onderzoek naar den invloed van economische factoren op de Hervorming der 16de eeuw'. Z.j.
Archives
Add to Favorites
Het archief bevat ten eerste enkele reeksen van algemene aard: vergaderstukken en correspondentie. Deze reeksen bevatten informatie over allerlei onderwerpen. Daarnaast zijn er stukken die betrekking hebben op de interne bedrijfsvoering, zoals stukken betreffende financiën, het kantoor, personeel en...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie 1979-1982; diploma's en lidmaatschapsbewijzen 1928-1967; stukken betreffende zijn benoeming tot NVV-voorzitter in 1965, zijn overstap naar de VARA in 1970 en zijn door het personeel afgedwongen aftreden als VARA-voorzitter in 1979. NB. Zie voor stukken uit zijn NVV-tijd het archief v...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie van de secretaris Roel van Heusden met de medebestuursleden John Pront, Garmt Stuiveling en Dick van der Zee 1936-1938; stukken betreffende een door het Kunstenaars Centrum georganiseerde tentoonstelling in Hengelo en congres in Amsterdam 1937.
Archives
Add to Favorites
Liedteksten en andere stukken betreffende strijdmuziek in Nederland: liedjes tegen kernenergie, liedjes uit de vredesbeweging, krakersliederen, vrouwenliederen en diversen 1977-1985.
Archives
Add to Favorites
Period 1937-1996
Personal documents and correspondance 1937-1996; typescripts of 'Streiflichter' on libertarian socialists (Volkshochschulkurs), Pierre Joseph Proudhon. Ein Comeback? , Zwischen Skylla und Charybdis, Die heimatlose Linke der 1930er Jahre and Am Rande des Geschehens. Erinnerungen . File on Karl Jas...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende gevoerde acties, ontworpen actiemateriaal, gemaakte reizen en ontworpen en/of voltooide kunstwerken ca. 1970-ca. 2005.
Archives
Add to Favorites
Period 1980-1988
Correspondentie en andere stukken betreffende de toekomstige inrichting van het terrein van het voormalig Rijkskleding Magazijn aan de Conradstraat (1973-) 1980-1988.
Archives
Add to Favorites
Copies of letters by Kálmán from Vienna to others 1928-1929.
Archives
Add to Favorites