Showing 1 - 3 of 3 for search: '', query time: 0.38s
Period 1908-1933 (-2006)
Aanvankelijk een militaire loopbaan nastrevend kreeg Janssen sympathie voor het socialisme. Na zijn afscheid van deze beweging zette Janssen, die zijn naam uitbreidde met de toevoeging 'Perio' zich decennia lang in voor het recht op staatspensioen.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de uitkeringsgerechtigdenbeweging: de Landelijke Vereniging Belangengroepen Mensen zonder Werk, het Samenwerkingsverband Mensen zonder (betaald) Werk, de Arme Kant van Nederland, Vrouwen in de Bijstand, de Nederlandse Organisatie van Welzijnswerkers en het Nederlands Instituut vo...
Archives
Add to Favorites
Period 1898-1925
Stukken over de Maastrichtsche Coöperatieve Broodbakkerij en Verbruiksvereeniging Het Volksbelang vanaf ca 1898, onder meer betreffende oprichting, statuten, personeel, zakelijke en administratieve zaken (NB afrekeningen staan op waardevolle pamfletten); rol van de coöperatie ten aanzien van voedsel...
Archives
Add to Favorites