Showing 21 - 40 of 158 for search: '', query time: 0.17s
Typescript 'The Roots and Transcendence of Spanish Anarchism' n.d. (c. 1963).
Archives
Add to Favorites
Documentatie en enig archief o.a. over Vervoersbond(en) NKV/FNV 1946-1998.
Archives
Add to Favorites
Typed and handwritten manuscript of 'Vospominanija (memoirs) social-demokrata' 1899-1905 and handwritten manuscript of his 'Zapiski socialdemokrata' 1906-1917, both published; handwritten manuscripts of articles; some letters 1912 (photocopies) and 1944; press clippings on his death, etc.
Archives
Add to Favorites
Uitgebreide correspondentie met F. Domela Nieuwenhuis, leden van de SDAP, pedagogen, vrijdenkers, vrijzinnig-democraten en anderen 1876-1948; dossiers over personen, verschillende kiesverenigingen, betreffende het onderwijs, sociale zaken (onder andere enquête kelderwoningen 1892-1893), verkiezingen...
Archives
Add to Favorites
Records of his interviews with Philip Sansom and George Woodcock [1992]. Correspondence and some transcriptions of his interviews with Cyril Cannon, Nicholas Comfort, Rudolf de Jong, Sid Parker, Vernon Richards, Donald Rooum, Harold Sculthorpe, Rufus and Sheila Segar, Jack and Mary Stevenson, Coli...
Archives
Add to Favorites
Collection of Santiago S. Grez-Toso consisting of bulletins and stencilled reports issued by the Centre d'études politiques sur le Chili, the Comité international contre la répression au Chili, the Organización de Resistencia Comunista y la Renovación, Movimiento de Acción Popular Unitaria, Grupos d...
Archives
Add to Favorites
Period 1934-1983
Manuscripten en aantekeningen 1955-1984; agenda's en notulen van het dagelijks bestuur van de CPN; stukken betreffende het eerste naoorlogs congres van de CPN 1946, de internationale communistische beweging, de Derde Internationale 1935-1977, het conflict China-CPSU 1964-1977, Partai Kommunis Indone...
Archives
Add to Favorites
Stukken afkomstig van J.J. Bergmans: correspondentie en stukken betreffende de oprichting 1906-1909, statuten van de groep van Christelijke Post- en Telegraafbeambten 1907.
Archives
Add to Favorites
Manuscripten 'De Communewerkers' en 'De Arbeider-Anarchisten'; memoires ca. 1900-1914; stukken betreffende Kampeerterrein tot Vrijheidsbezinning Appelscha en het Noordelijk Gewest van Vrije Socialisten.
Archives
Add to Favorites
Reports, pamphlets and periodicals mainly concerning the French Trotskyist movement during the period 1941-1953; a file on the second congress of the Parti Communiste Internationaliste, January 1946; extensive documentation, notes and some letters for the preparation of `L'Eveil du Monstre' (unpubli...
Archives
Add to Favorites
Collectie anarchistische documenten, o.a. betreffende Overleg van Anarchisten Amsterdam (OVA) en de Spuigroep; enkele brieven; pamfletten; stukken betreffende de strijd tegen kernenergie 1982.
Archives
Add to Favorites
Stukken uit de jaren ca 1970 tot 1985 betreffende het NVV-Jongerencontact, de Dienstenbond-FNV, de PvdA afdeling Haarlem, de Global Village Foundation en diverse acties en organisaties in en rondom Haarlem.
Archives
Add to Favorites
Correspondence with Andrés Bulota, Virgilio Gozzoli, Zhang Yan, Jesus Lara Trueba, Vitas and others; several letters received from Emma Goldman; reports and handwritten manuscripts concerning the political situation in Europe, especially on the Spanish front; propaganda documents of the CNT, Federac...
Archives
Add to Favorites
De correspondentie met de Eerste Internationale (onder meer K. Marx) is tijdens de Tweede Wereldoorlog verloren gegaan. Album met foto's van vroege socialisten en vrijdenkers met bijschriften aangeboden door de SDB in 1883; enkele brieven en correspondentie met enige leden van het Comité ter bespr...
Archives
Add to Favorites
Statuten en huishoudelijke reglementen 1922-1957, jaarverslagen 1966-1968, notulen van de bestuursvergaderingen 1924-1957 en van de ledenvergaderingen 1922-1949.
Archives
Add to Favorites
A few letters to Goldman 1962-1966; typescript of his memoirs and of one article; eight scrapbooks on Goldman 1948-1969, with his articles in , etc.; printed material.
Archives
Add to Favorites
Period 1897-1899
Two letters from Jean Grave to Avenir Rosell 1932. Letter from J.B. Lavand to Jean Grave 1899. Photocopies of letters from Giacomo Angiolilla and others to Jean Grave 1897-1898 and n.d.
Archives
Add to Favorites
Correspondence with his parents George and Susanne Guillaume, his brothers and sisters and his wife Elise Golay 1862-1864, 1868-1869; manuscripts of 'Causeries sur la révolution française (études révolutionnaires, 3ième série)' c. 1915, 'L'Association Internationale des Travailleurs et les trois pro...
Archives
Online content
Add to Favorites
Collection of documents (microfilms, prints of the microfilms and photocopies) consisting of correspondence, primarily letters written to Granger from H. Rochefort, E. Vaughan, César de Paepe, Auguste Blanqui, Edouard Vaillant and others; letters and documents from and concerning La Société des Réfu...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie 1936-1958; stukken betreffende de illegaliteit in de Zaanstreek 1944-1945; teksten van redevoeringen en artikelen voor de CPN 1945-1956; stukken betreffende congressen van de CPN 1946-1958 en zijn lidmaatschap van de Eerste Kamer 1951-1957; documentatie inzake de CPN 1937-1939, 1945-...
Archives
Add to Favorites