Showing 1 - 4 of 4 for search: '', query time: 0.03s
Notulen en vergaderstukken 1981-1986; stukken betreffende de FMLN 1985-1987, Comisión de Derechos Humanos de el Salvador 1986-1987, Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreñes 1985-1988, Radio Farabundo Marti 1987; overige stukken 1982-1990; documentatie 1984-1990.
Archives
Add to Favorites
Period 1963-1966
Correspondentie en notulen 1963-1971, 1976-1978; ingekomen brieven naar aanleiding van het VARA-radioprogramma Multiplex van 6 juli 1963; typoscripten van artikelen voor Algerije-Nieuws 1963-1964 en z.j.; kasboeken, giro-afschriften, rekeningen en kwitanties 1963-1964; stukken betreffende acties voo...
Archives
Add to Favorites
Notulen; correspondentie; evaluatieverslagen van het project; financiële stukken; door brigades verzameld en samengesteld informatiemateriaal 1983-1993.
Archives
Add to Favorites
Period 1966-1997
Notulen en vergaderstukken Algemeen Bestuur 1984-1997, Dagelijks Bestuur 1978-1997; correspondentie 1962-1997; jaarrekeningen 1966-2006; financiële stukken 1966-1988; stukken betreffende publiciteit 1979-1988, 1991-1993, 1997; conferenties 1978-1981, 1988-1996; gewesten, commissies en werkgroepen 19...
Archives
Add to Favorites