Showing 1 - 8 of 8 for search: '', query time: 0.06s
Period 1948-1956
Circulaires; nieuwsbrief Polirood (afdeling Utrecht); notulen comité Hulp Bevrijding Vietnam; correspondentie Politeia, PvdA, Biafra Actie Comité; notulen, interne bulletins, ledenlijsten 1969; stukken betreffende ledenvergaderingen; nummers van het mededelingenblad De Rode Draad; kasboek 1967-1969;...
Archives
Add to Favorites
Period 1968-1981
De collectie bevat stukken uit de jaren 1968-1981 over de activiteiten, waarbij zij betrokken was: het Onderwijsfront 1968-1971, de studentenbeweging 1969-1971, de Socialistische Jeugd Amsterdam 1969-1971, en vooral Aktiegroep De Sterke Arm en andere actiegroepen in de Dapperbuurt te Amsterdam, onde...
Archives
Add to Favorites
Period 1968-1978
Stukken betreffende NSR, SVB, ASVA, LOG, Uitgeverij SUA en PSP 1968-1978; stukken betreffende jubilea van de ASVA 1995, 2005.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de scholierenbeweging, de studentenbeweging, het universitair onderwijs aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen Subfaculteit B (sociologie, culturele antropologie) van de Universiteit van Amsterdam, de ASVA en de ASVA-beleidsraad 1968-1975.
Archives
Add to Favorites
Newspapers, periodicals (The Mirror, Purl Journal, New Era Journal, Refugee Newsletter, The Lightning) and other publications; some archival materials 1997-2003. Papers of Htun Oo Hlaing.
Archives
Add to Favorites
Notulen; correspondentie; jaarverslagen; leden- en presentielijsten; stukken betreffende dispuut- en andere discussiebijeenkomsten 1962-1968
Archives
Add to Favorites
Autobiografie van Catharina Dijkstra-Waterman in 25 schriften; hierin verhaalt zij over haar jeugd in de Indische Buurt en vechtpartijen tussen links en NSB'ers, over de Internationale Socialistische Anti-Oorlogs Liga en de voormannen Martien Beversluis en Gerrit Jan Zwertbroek, de oorlogsjaren en o...
Archives
Add to Favorites
Intern archief 1948, 1951-1968; stukken 1945-1952, onder andere enquête; correspondentie internationaal secretariaat 1953-1960; twee knipselboeken 1954-1968; stukken afkomstig van Fr. de Jong Edz. (1945-) 1946 en 1961-1965; Afdeling Amsterdam: ledenlijsten 1948-1956; financiële administratie en ka...
Archives
Add to Favorites