Showing 1 - 20 of 292 for search: '', query time: 4.07s
Paper material: congress newspapers and other documents on the national and regional congresses of the CUT including also the statutes and some comics 1981, 1985-1986, 1988, 1991-1993, 1996. Accrual 2015: digital material: 313 books and brochures, 10 periodicals, decisions and resolutions of CUT co...
Archives
Add to Favorites
Period 1950-2000
This collection is a very broad one; it counts a lot of public, professional, business, agricultural and housing censuses from more than 130, mostly non-European, countries 1720-2002.
Archives
Add to Favorites
La colección contiene 16 llaves procedentes de CNT-FAI y 16 sellos de CNT-FAI y SIA .
Archives
Add to Favorites
Period 1987-2015
Verslagen van de CASA-koor stuurgroep en bestuur, enkele jaarverslagen, de statuten van de Stichting CASA-koor Nederland (november 1990), correspondentie, notities en ander werkmateriaal, liedbundels, overzichten van optredens, krantenknipsels, ledenlijsten, intekenlijsten voor optredens, etc. alsme...
Archives
Add to Favorites
Documents collected by Bernard Pöter for his dissertation `Selbstgesteuerte politische Arbeiterbildungsprozesse an spanischen Beispielen. Zur Entwicklung der Comisiones Obreras in der Provinz Barcelona' 1983, consisting of documents relating to the CCOO 1964-1976; documents on the workers' agitation...
Archives
Add to Favorites
Collection of stencilled and printed documents: minutes of the meetings of the Comité; statements and resolutions; financial reports; texts of interviews and press conferences by Jean Monnet; reports on the entry of Great Britain, the monetary and economic union and other subjects; press clippings.
Archives
Add to Favorites
Period 1910-1935
Part of his papers: correspondence with publishers, literary agents and translators, the BBC, the Society of Authors, Playwrights and Composers, etc. 1910-1935, 1944-1957; letters received in reaction to his articles promoting the World Socialist Movement 1954-1956; typed and handwritten manuscripts...
Archives
Add to Favorites
Period 1961-1969
Landelijk comité: Vergaderstukken; correspondentie; stukken betreffende financiën en administratie; correspondentie met Nederlandse Vredesraad, Volkel-comité, Pugwash-beweging en andere verwante organisaties en personen in binnen- en buitenland; documentatie 1960-1969. Afdeling Amsterdam (Plaatsel...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie, notulen van de vergaderingen, presentielijsten, pamfletten.
Archives
Add to Favorites
Album `Herinneringen aan Jan Postma, zijn leven, zijn werk, zijn kameraden', samengesteld door Comité Jan Postma Gedenkteken; bevat ook stukken van het Comité en foto's onthulling gedenkteken in Amsterdam in 1975.
Archives
Add to Favorites
Period 1906-1992
Correspondence with authors including Michael Fraenkel, 1938-1956, Alfred Haffenden 1932-1938, Stephen and Rosa Hobhouse 1933-1962, Richard Lee 1929-1939, Josiah Oldfield 1928-1936, Joseph P. Swan 1936-1939, Leo Tolstoj 1906-1907, Helen Trevelyan 1934-1936, G.T. Wrench 1938-1954 and many others; min...
Archives
Add to Favorites
Notulen van vergaderingen van de sectie 1964-1980; stukken van de werkgroep Personeelsopbouw (POB) 1968-1976 en van POB-projectgroepen Functie-eisen, Opleidingen, Participatie, Personeelsbeoordeling en andere 1971-1975; stukken betreffende de werkgroepen Hoger Gekwalificeerde Functies 1970-1972 en H...
Archives
Add to Favorites
Notulen van bijeenkomsten van het Informeel Overleg 1945-1963; stukken betreffende dienstregelingen van personeel op brieven-expeditiebureel Centraal Station Amsterdam 1938; afschriften van bekendmakingen en circulaires van het hoofdbestuur betreffende dienstverleningsbepalingen 1939; periodiek en s...
Archives
Add to Favorites
Voornamelijk stukken voor de jaarvergaderingen (1936) 1937-1938 (1940), correspondentie, onder meer betreffende pensioenen, ontslag, lonen 1929-1943, loonregelingen, werktijden en overleg 1931-1941, verslagen fusiecommissie Nederlandsche Vereeniging-Centrale Bond-BANS 1940; dossier van de Protesta...
Archives
Add to Favorites
Some correspondence by Michail Černjaev with Ivan S. Aksakov (copies) and others; typescript of `Avtobiografija M.G. Černjaeva'; correspondence by his daughter Antonina M. Černjaeva with Michail Černjaev and others; notebooks of Antonina Černjaeva containing `Biografija generala M.G. Černjaeva'; not...
Archives
Add to Favorites
Chronologisch geordende knipselcollectie, met enkele brieven, van vakverenigingen over werkstakingen en uitsluitingen in Nederland 1901-1918; deze collectie vormde de grondslag voor de publikaties van het CBS over dit onderwerp; drukproeven voor de jaarlijkse uitgave van het betreffende stakingen;...
Archives
Add to Favorites
De stukken zijn gedeeltelijk afkomstig van de penningmeester J.M. Berkmans en omvatten voornamelijk correspondentie, circulaires van het hoofdbestuur van de CBT (ook financiële verslagen en stukken over de algemene vergadering), financiële bescheiden en stukken betreffende de ledenadministratie, wer...
Archives
Add to Favorites
Period 1919-1936
Collection consisting of material of Russian anarchists in the USA around Probuždenie Detroit 1919-1936 and the manuscript of a Russian translation of Paul Avrich's book `The Russian anarchists'.
Archives
Add to Favorites
Stukken van bestuurslid J.C.S. van Bijsterveld, waaronder correspondentie, afschriften van stukken, notulen van vergaderingen en verslagen van werkzaamheden van de centrale.
Archives
Add to Favorites