Showing 121 - 140 of 307 for search: '', query time: 0.6s
Notulen van bestuursvergaderingen 1955-1956; correspondentie algemeen 1948-1956; correspondentie en circulaires betreffende jaarvergaderingen 1950-1954, financiën 1950-1956, leden, afdelingen, propaganda, jeugd- en scholingswerk 1952-1955, CNV, bedrijfsverenigingen en aangesloten bonden 1950-1955.
Archives
Add to Favorites
Period 1964 - 1970
Foto's van M. Cortiñas Estevez
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1925 - 1983
Foto's van E. Coral
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1930 - 1982
Foto's van D. Chiotakis
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1956 - 1971
Foto's van R.R. Christon
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1956-1994
Some correspondence 1983-1985, 1988; some personal documents 1967-1969, 1983-1989; documents relating to his research on the history of the Partido Communista do Brazil (PCB), consisting of notes, some correspondence, photocopies of articles published in historical periodicals and other printed mate...
Archives
Add to Favorites
Documents from committee member Jacques Beaumont consisting of correspondence with Fadilou Diop and Luccio Luzzatti as lawyers of Ernest Ouandié and with subscribers of the international appeal 1970-1972; lists of members of the committee and of subscribers 1970-1971; press communiqués, information...
Archives
Add to Favorites
Collection consisting of a notebook of Rabindranath Dey containing his notes of 69 speeches by Charu Majumdar and of some texts by Charu Majumdar 1965-1972; documents on the commemoration of the 25th death anniversary of Charu Majumdar 1997; photocopies of some letters from prison by Charu Majumdar...
Archives
Add to Favorites
Period 1939 - 1939
Foto's van De heer Cheung jr.
Archives
Online content
Add to Favorites
Prafulla Chakrabarti interviewed Bengali refugees and political activists.
Archives
Online content
Add to Favorites
Correspondentie, verslagen en overzichten betreffende de financiële situatie en activiteiten van ondersteuningsprojecten van CNV-Actie Kom Over en WVA.
Archives
Add to Favorites
Collection of Min Qi consisting of documents relating to the research institutes of the Chen-Wang group, including documents relating to staff meetings; regulations; documents on appointments; texts of interviews with some key members on their political and intellectual position; research and public...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende afdelingsvergaderingen en ledenbrieven 1969-1993, district, congressen en partijbestuur 1958-1989, districtswerkgroep overheid, PTT en ambtenarenvakbonden 1969-1985, scholing 1962-1988, herdenking van de Februaristaking 1963-1994.
Archives
Add to Favorites
Schema voor de organisatie van de illegale CPN c. 1940-1945; stukken betreffende partijscholing door P. Vooren 1952 en z.j.; stukken betreffende voorstellen tot verbetering van het werk van de afdeling Amsterdam van de CPN c. 1944-1945; stukken betreffende de afdeling Heemstede van de CPN 1945; fina...
Archives
Add to Favorites
Notulen van leden- en bestuursvergaderingen 1932-1969; presentielijsten 1955-1974, correspondentie 1967, jaarverslag 1967-1968, regelementen z.j.en receptieregister 1957.
Archives
Add to Favorites
Notulen, vergaderstukken en correspondentie van het bestuur 1983-1997; stukken afkomstig van werkgroepen die zich met vakinhoudelijke aspecten bezighouden; stukken betreffende deelname van de BVV/CFO in overlegcommissies over onderwijsaangelegenheden, het organiseren van congressen en conferenties o...
Archives
Add to Favorites
Receptieregisters 1964 en z.j.
Archives
Add to Favorites
Period 1947-1961
Notulen van leden- en bestuursvergaderingen 1947-1961; receptieboeken 1954, 1964, 1974 en z.j.; jaarverslag 1975 en adressenlijsten 1972 en z.j.
Archives
Add to Favorites
Notulen van leden- 1908-1947 en jaarvergaderingen 1903-1928.
Archives
Add to Favorites
Letters received from W.I. Fox 1847-1848, 1853 and letters from Thomas Cooper to Charles Kingsley 1856-1857.
Archives
Online content
Add to Favorites