Showing 1 - 12 of 12 for search: '', query time: 0.08s
Microfilms and prints of microfilms of a part of the papers of Camille Huysmans. Correspondence with affiliated parties, other organizations and persons, including letters from Hjalmar Branting, Arthur Henderson, Constantino Lazzari, Thorwald Stauning, Pieter J. Troelstra, Emile Vandervelde and othe...
Archives
Add to Favorites
Letters from Eduard Anseele, Victor Considérant, Hendrik de Man, Hendrik Gerhard, Charles Gide, Jules Guesde, Augustin Hamon, Camille Huysmans, Jean Jaurès, Henriette Roland Holst, Filippo Turati, Emile Vandervelde, Willem Vliegen, Joseph Wauters and others. NB. Originals at the Institut Emile Van...
Archives
Add to Favorites
Nederlands journalist die vooral onderzoek doet en publiceert over extreem-rechts in West-Europa en over gezondheidszorg en in het bijzonder antibiotica.
Archives
Add to Favorites
Medewerker Algemeen Rijksarchief Den Haag. Specialist op het gebied van het Nederlands Anarchisme.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: G. Bank- en verzekeringswezen en zakelijke dienstverlening; Bankwezen, wissel- en munthandel Een deel met twee slotjes met de administratie van getrokken en geaccepteerde wissels en waarin aangetekend de kwitanties van Jan Raemdonc. Bijzondere Collecties 244
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: E. Handel; Handelsondernemingen van allerlei aard Facturen, verrekeningen, stalen en correspondentie betreffende de handel in peper, cochenille en met name textiel, gericht aan een van de belangrijkste Antwerpse Spanje-handelaars Jacobus de Bruyne, afkomstig uit Brugge, Gent,...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: E. Handel; Handelsondernemingen van allerlei aard Rekeningen en akkoord betreffende de betaling van de schuldeisers. Zie ook Velle, Bijzondere Collecties 471, Nr. 2.5.5. Bijzondere Collecties 153
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: E. Handel; Handelsondernemingen van allerlei aard Vrijwel volledige financiële administratie van de Compagnie van wed. Lucas van Schoor, Jacques A. Begoden en wed. Guillermo van Bomberghen, handelend in verfwaren, drogisterijen, specerijen en dergelijke. Verder een oprichting...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: E. Handel; Handelsondernemingen van allerlei aard Stukken betreffende de rechtszaak rond Johannes Joseph Bauer, supercargo van het schip "De Aguila", afkomstig van mr. C.J.N. Wolf. Bijzondere Collecties 175
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: E. Handel; Handelsondernemingen van allerlei aard Brievenkopieboek van de handel in goederen en effecten Bauwens & Fils op onder andere Nederland en Parijs over de periode 22 maart 1799-18 mei 1800, inclusief acht losse brieven.
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: E. Handel; Overige handelscompagnieën Veilingcatalogus van de United East India Company voor de veiling van thee, drogerijen, calicos en andere goederen te Londen op 14 september 1731, met aantekeningen, vermoedelijk van mr. Swartz voor mr. Bateman. Bijzondere Collecties 132
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: J. Personen en families; Personen Brieven gericht aan de jonge Barensfeld betreffende reisindrukken en persoonlijke aangelegenheden van Frederik Gebhard vanuit de Verenigde Staten, Jan Moonen uit Haarlem, John Pilgeram uit Frankfurt, Arnold de Thier uit Hodimont, Charles Gebh...
Archives
Add to Favorites