Showing 1 - 19 of 19 for search: '', query time: 0.07s
Stukken betreffende de activiteiten van Jaap van den Bergh en Marian van den Bergh-Van der Meer in de Federatie van Jongerengroepen in de PvdA 1960-1962 en in Nieuw Links in de PvdA 1967-1973; stukken betreffende het lidmaatschap van Jaap van den Bergh van de gemeenteraad van Amsterdam voor de PvdA...
Archives
Add to Favorites
Period 1911-1998
Correspondentie, dagboeken, agenda's, persoonlijke notities, reisverslagen, manuscripten van hemzelf en van anderen; collectie door Brongersma verzameld over erotiek, seksualiteit, pedofilie en aanverwante thema's, met manuscripten, brieven, documentatie en ander drukwerk 1911-1998.
Archives
Add to Favorites
Archief- en muziekstukken.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie 1970-2008; schoolrapporten, diploma's, militaire dienst, contracten met uitgevers, euthanasieverklaring en andere persoonlijke documenten 1954-2006; stukken betreffende zijn verblijf in Suriname 1967-1970; artikelen en andere publicaties van Brummel 1972-2008.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie met het COC 1957-1958; stukken betreffende studiedagen over homofilie, de pastorale zorg aan homofielen, sexbladen en promiscuïteit in het vormingscentrum 'De Drieklank' te Veenwouden 1969-1971; brief d.d. 8 september 1970 van Joop Wilhelmus , uitgever van de Chick , over de verander...
Archives
Add to Favorites
Period 1932-1971
Jurist, publicist en spreker die nauw verbonden was, o.a. als docent, met de stichting Studiekring voor Wijsbegeerte.
Archives
Add to Favorites
Het archief bevat administratie van financien, werknemerschap, ziekteverloop, voornamelijk van de laatste acht levensjaren
Archives
Add to Favorites
Werk, dagboeken 1977-2016. Diversen. NB slechts enkele dagboeken aanwezig.
Archives
Add to Favorites
Ordner "TRA Tania Barkhuis april 2014". Over Transseksualiteit. Bevat vooral artikelen uit kranten en tijdschriften, ook evenement programma's en diversen. 1980-2010.
Archives
Add to Favorites