Showing 1 - 20 of 34 for search: '', query time: 0.6s
Period 1916-1940
Alfabetisch geordende dossiers over verschillende onderwerpen, voornamelijk bevattende aantekeningen en artikelen van Boekman, documentatiemateriaal en enige correspondentie; dossiers betreffende de SDAP: commissie Politiek Systeem, met notulen (onvolledig) 1920-1921, 1923, conflict met de linkssoci...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de redactie van het tijdschrift 'Links', de Bond van Revolutionair Socialisten, boekhandel de Rooie Rat te Utrecht en de socialisme-commissie van de PSP.
Archives
Add to Favorites
Manuscript of Brailsford's book 'The Levellers'.
Archives
Add to Favorites
Stukken over de oprichting en de Laatste Waarschuwing, discussies binnen de groep, financiën, vervolging van een van de drukkers en de inval bij Bluf!; logboeken met aantekeningen over telefoontjes, gesprekken, notulen, ideeën, plannen, etc.; geplaatste en afgekeurde artikelen; verspreidingslijsten...
Archives
Add to Favorites
Letters from Victor Cherbulliez, Louis Mieroslawski, Franz Stehlink, Carl Vogt and others; notebooks; proofs. NB. Originals at the RGASPI (Russian State Archive of Socio-Political History), the former RCChIDNI, Moscow, fund 309.
Archives
Add to Favorites
Notebooks; draft manifestos, including the manuscript of `An die Deutschen'; passport; copy of `Die internationale Arbeiter-Association und die Arbeiterbewegung in Basel' by Becker; letters by Becker to Giuseppe Garibaldi, August Geib, Paul Lafargue, Ferdinand Lassalle, Friedrich Lessner, Julius Mot...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie en vergaderstukken 1945-1980; stukken betreffende algemene ledenvergaderingen en jaardiners 1950-1977, statuten, leden en ledenadministratie 1926-1980; documentatie. Vergaderstukken, correspondentie en andere stukken van het bestuur en in het bijzonder stukken betreffende de divers...
Archives
Add to Favorites
Voornamelijk stukken die betrekking hebben op de periode waarin hij werkzaam was voor De Stem. Daarnaast zijn er stukken die samenhangen met zijn inspanningen voor de NJK en de NVJ en met zijn activiteiten als journalistiek cursusleider.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie en persoonlijke stukken 1923-1977; knipsels van artikelen door Gerda Brautigam gepubliceerd in Het Vrije Volk 1953-1963, 1971; stukken betreffende het Tweede Kamerlidmaatschap 1971-1973; manuscripten; documentatie.
Archives
Add to Favorites
Photocopies of some letters from Guy Debord and Malcolm Imrie, commissioning editor of Verso, London, about Bounan's book `Le Temps du Sida', including a reader's report by D. Nicholson-Smith and some reviews 1990-1994. Photocopies of some letters from Guy Debord and Alice Becker-Ho to Michel Boun...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende politieke affiches, affiche-uitgeverijen, drukmethoden en tentoonstellingen.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende werkzaamheden de Universiteit van Amsterdam (UvA), waaronder bestuursstructuur UvA, Persinstituut en bestuur vakgroep massacommunicatie; effectiviteit van reclame; kwestie van de clowns in Oude Pekela; problematiek rond de 'anatomisch correcte poppen methode'; manuscripten en pub...
Archives
Add to Favorites
Period 1956-1986
Collegedictaten en stukken betreffende het voorbereiden van deze colleges; verslagen van reizen naar de Sovjet-Unie 1956, 1959; stukken betreffende het overlijden van Bezemer 2000; bibliografie van publicaties van Bezemer in de periode 1951-1999. Digitaal materiaal: teksten c.q. lijsten met inhoudel...
Archives
Add to Favorites
Period 1979-2003
Notulen van de vergaderingen van het bestuur 1979-1987; ingekomen brieven 1980-1994, 1996-2002; stukken betreffende de politieke, economische en gezondheidssituatie in Bangladesh en stukken betreffende de Nederlandse hulp aan Bangladesh en gevoerde acties 1972-1986; notulen van het Zuid Azië blad 19...
Archives
Add to Favorites
Documents on the the National League for Democracy, led by Daw Aung San Suu Kyi, the All Burma Students' Democratic Front, the National Council of the Union of Burma and other oppositional movements 1990-2003.
Archives
Add to Favorites
Notulen van de vergaderingen van de Contact-Commissie De Noordhollander 1940-1942, 1945; notulen van de vergaderingen van de 'Trouwperscommissie' in het rayon Alkmaar-Schagen 1945-1947; stukken betreffende de 'Perscommissie voor een christelijk streekblad in de kop van Noord-Holland' 1945-1949.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende het onderzoek naar 'illegale' kinderen in Nederland en in het bijzonder Amsterdam 1998-2005.
Archives
Add to Favorites
Manuscripts by Babeuf n.d.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie o.a. betreffende het totstandkomen van het boek Schön wär's 1967; idem Bitte recht freundlich. Ein Rückblick auf das Jahr 1968 1968-1969; idem De volgende a.u.b. Twintig jaar wereldgebeuren in 160 politieke prenten en Der Nächste bitte. Zwanzig Jahre Weltgeschehen in 160 po...
Archives
Add to Favorites
Notulen van de vergaderingen van het bestuur, stukken betreffende de financiële administratie, het gevangeniswezen, de reïntegratie van gedetineerden en de redactie van het BONJObulletin 1987-2009. Aanvulling 2014 (digitaal materiaal): correspondentie; bestuursstukken, stukken betreffende acties...
Archives
Add to Favorites