Showing 1 - 19 of 19 for search: '', query time: 0.19s
Period 1922-1990
De collectie bestaat uit 69 LPs en 15 EPs uit de Sovjet Unie, Duitsland en andere landen met daarop strijdliederen. Het gaat om 78 en 33 toeren platen. 33 speldjes, voornamelijk uit de voormalige Sovjet Unie. Deze speldjes betreffen portretten, congressen en jubilea. 1 ansichtkaart met de beeltenis...
Archives
Add to Favorites
Persoonlijke correspondentie en andere persoonlijke stukken, o.a. over dienstweigering; stukken betreffende de PSP-afdeling Nijmegen, Vereniging Dienstweigeraars regio Nijmegen, Stichting Maatschappijwinkel Nijmegen, Stichting Sosia en het blad Deso, Vormingswerk Jonge Volwassenen Nijmegen en de Sti...
Archives
Add to Favorites
Dossiers over de noodrem-acties 1985, de alarm-demonstratie 1985, interne oproepen, circulaires, manifesten, interne scholingsstukken, persverklaringen en uitgaven Bonk in Bedrijf, Bonk Nieuwsbrief en brochures.
Archives
Add to Favorites
Notulen, correspondentie en andere ingekomen en uitgaande stukken; stukken betreffende acties, propaganda, conferenties; documentatie 1985-1989.
Archives
Add to Favorites
Stukken over de oprichting en de Laatste Waarschuwing, discussies binnen de groep, financiën, vervolging van een van de drukkers en de inval bij Bluf!; logboeken met aantekeningen over telefoontjes, gesprekken, notulen, ideeën, plannen, etc.; geplaatste en afgekeurde artikelen; verspreidingslijsten...
Archives
Add to Favorites
Notulen van het overleg in drukkerij De Volharding en de redactie van 'De Arbeider'; register van aandeelhouders van 'De Arbeider' 1921-1924.
Archives
Add to Favorites
Period 1915-1943
Stukken van C. van der Burg betreffende acties voor dienstweigering tijdens WO I, stukken van C.H.E. van Meurs- Smith en andere stukken, o.a. brief W. van Ravesteyn.
Archives
Add to Favorites
Correspondence with the government 1917-1918; correspondence with his family and others 1916-1919; personal documents 1915; diaries and reports from his time in prison 1916-1919; correspondence with the WRI secretariat 1928-1954; other WRI documents; articles by Bing on pacifism, conscientious objec...
Archives
Add to Favorites
Brieven, veelal anoniem, aan Boetes en zijn echtgenote, voornamelijk naar aanleiding van de Vietnamacties 1966-1968.
Archives
Add to Favorites
Verslagen van enige vergaderingen; correspondentie over de actie ten bate van het Medisch Comité Nederland-Vietnam 1972-1973; stukken betreffende het Internationaal Congres Politieke Gevangenen Zuid-Vietnam 12 en 13 oktober 1973; kopieën van uitgaande brieven en enige andere stukken 1975-1976, onder...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende aanklacht wegens belediging bevriend staatshoofd (president Johnson van de USA); knipsels betreffende protesten tegen de Vietnam-Oorlog en studentenprotesten.
Archives
Add to Favorites
Period 1893-1953
Ingekomen brieven 1927-1953, doorslagen van verzonden brieven 1937-1953; stukken betreffende het vervullen van de militaire dienst 1893-1895; stukken betreffende zijn huwelijk met Grietje van der Linde; contacten met uitgevers 1919-1953; preken van Boschma z.j.; artikelen van en over Boschma 1915-19...
Archives
Add to Favorites
Minutes of the General Assembly of the Balkan Peace Team 1994-2000; minutes of the coordinating committee 1993-1999; documents concerning the coordinating committee 1993-2001; correspondence of the coordinating committee with persons and organisations; documents concerning the member organisations,...
Archives
Add to Favorites
Period 1967-1983
Correspondentie 1967-1985, (vergader)stukken van het secretariaat en Politiek Komitee 1972-1984, stukken betreffende de afdelingen en regio's, voorlichting en externe contacten, scholing, documentatie over dienstweigeren en soldatenbeweging, ook in het buitenland 1968-1986. Stukken van afdelingen...
Archives
Add to Favorites
Period 1980-2007
Notulen van vergaderingen van de BWD-steungroep 1980-1999; besluitenlijsten van de Stichting ter ondersteuning van de BWD 1983-1989; jaarverslagen 1985, 1991-1992, 1995-1996, 1998-2001; financiële administratie 1983-1989; stukken betreffende de Werkgroep Betaal Niet Mee 1983-1989, Werkgroep alternat...
Archives
Add to Favorites
Voornamelijk stukken betreffende IAMV afdeling Den Haag: notulen 1928-1934, presentielijst 1923-1934; financiële stukken 1926-1934, circulaires en correspondentie 1935-1936, stukken ontwikkelingswerk 1933-1934; het 9de dienstweigeringscongres 1932, comité van directe actie tegen oorlog 1932; een enk...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende pacifisme; notulen van de bestuursvergaderingen en andere stukken betreffende de Pacifistisch Socialistische Partij 1958-1974 en de Vereniging Nederland-DDR 1975-1993.
Archives
Add to Favorites
Period 1884-1976
Persoonlijke stukken, onder meer paspoorten, diploma's, financiële stukken, dagboeken, zakagenda's, fotoboeken en andere albums; particuliere correspondentie, onder meer met familieleden; stukken van familieleden; 'Ontmoetingen met Kees en Betty Boeke' 1961, ter gelegenheid van hun gouden bruiloft s...
Archives
Add to Favorites
Period 1979-1983
Een collectie van 1992 buttons verzameld door Antonia Bosshard van 1975 tot 1985.
Archives
Add to Favorites