Showing 1 - 20 of 45 for search: '', query time: 0.09s
Period 1912-1972
Correspondentie 1912-1937; manuscripten van en andere stukken betreffende door Brinkhorst gehouden lezingen 1921-1937; krantenadvertentie 1945.
Archives
Add to Favorites
De meeste stukken zijn van na 1945; naast aantekeningen, teksten van lezingen, cursussen en speeches en brieven van Koos Vorrink en anderen vanaf 1907, voornamelijk notulen, jaarverslagen, rapporten en andere stukken van en over de Arbeiders Jeugd Centrale vanaf 1924, Instituut voor Arbeidersontwikk...
Archives
Add to Favorites
Notulen van vergaderingen van bestuur en leden en van de aan de oprichting voorafgaande besprekingen 1919; stukken betreffende de oprichting, de beginselverklaring en te houden lezingen 1919; ledenlijst en leden register 1919 en z.j.
Archives
Add to Favorites
Journaal van de boekhandel van Oebele Boersma.
Archives
Add to Favorites
Period 1970-1993
Bestuursstukken 1964-1993.
Archives
Add to Favorites
Period 1916-1940
Alfabetisch geordende dossiers over verschillende onderwerpen, voornamelijk bevattende aantekeningen en artikelen van Boekman, documentatiemateriaal en enige correspondentie; dossiers betreffende de SDAP: commissie Politiek Systeem, met notulen (onvolledig) 1920-1921, 1923, conflict met de linkssoci...
Archives
Add to Favorites
Notulen van het overleg in drukkerij De Volharding en de redactie van 'De Arbeider'; register van aandeelhouders van 'De Arbeider' 1921-1924.
Archives
Add to Favorites
`Russlands Schicksal', typescript on the influence of Ivan the Terrible, Peter the Great and Stalin on Russian history.
Archives
Add to Favorites
Vertaling van een manuscript van een Duitser over zijn gevangenschap in het concentratiekamp Papenburg ca 1935; brief van Duitse immigrant Josef Miessl april 1935 en van Fritz uit Moskou 13.3.1936.
Archives
Add to Favorites
Notulen Hoofd- en Dagelijks bestuur 1903-1993; correspondentie 1985-1993; financiële stukken 1912-1989; stukken betreffende dirigentenverzekeringen, afdelingen, bondscongressen en algemene vergaderingen, ICODO 1947-1991, Stichting Toonkunstbibliotheek en overkoepelende organisaties voor amateurkoren...
Archives
Add to Favorites
Period 1892-1939
Gedichten, artikelen, correspondentie, documentatie; correspondentie en andere stukken betreffende 50-jarig huwelijksfeest, 80ste verjaardag en overlijden echtpaar Boot.
Archives
Add to Favorites
Voornamelijk statuten, correspondentie, contributiestaten, verslagen jaarvergaderingen vakgroep muziek 1952-1953, stukken betreffende Bedrijfsunie van Samenwerkende organisaties in de Kunst en in het Amusementsbedrijf en betreffende de Nederlandse Televisie Stichting.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie, financiële stukken; stukken betreffende de Culturele Raad Limburg, Regionale Omroep Zuid, werkgroepen, commissies en stichtingen, de Beeldende Kunstenaars Regeling.
Archives
Add to Favorites
Period 1779-1831
Nederlands geschiedkundige, taalkundige, dichter en advocaat (1756-1831).
Archives
Add to Favorites
Documents concerning his activities for TIP 1966-1977; some correspondence 1969-1982.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie met uitgeverijen 1978-1990; stukken betreffende ondernemingsraden, medezeggenschap en instelling en taak van de bedrijfscommissie.
Archives
Add to Favorites
Period 1946-1955
Scholingsteksten; verslagen van bedrijvenwerk; stukken betreffende de Nieuwmarktbuurt en de strijd tegen de aanleg van de metro door de Nieuwmarktbuurt, (werkende) jongeren, stakingen en soldatenbeweging; stukken van de Stichting MOL die zich bezighield met dramatische expressie in het het LBO.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de BBK, het Klachtenburo en de Beeldende Kunstenaarsregeling.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie en persoonlijke stukken 1923-1977; knipsels van artikelen door Gerda Brautigam gepubliceerd in Het Vrije Volk 1953-1963, 1971; stukken betreffende het Tweede Kamerlidmaatschap 1971-1973; manuscripten; documentatie.
Archives
Add to Favorites
Period 1965-1990
Nederlandse fotograaf en activist, nauw verbonden met de Amsterdamse Nieuwmarktbuurt.
Archives
Add to Favorites