Showing 201 - 220 of 347 for search: '', query time: 0.15s
The Burma Fund-UN Office in New York gives information on the political situation in Burma and pursuits change and elections.
Archives
Add to Favorites
Notulen van de landelijke bijeenkomsten van de Beweging voor Arbeiders Zelfbeheer (BAZ), later de Beweging voor Socialisties Zelfbeheer (BSZ), van die van de koordinatie kommissie ("KOKO") en van de groep in Nijmegen, correspondentie, verklaringen en intern discussieblad 1977-1982.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie 1970-2008; schoolrapporten, diploma's, militaire dienst, contracten met uitgevers, euthanasieverklaring en andere persoonlijke documenten 1954-2006; stukken betreffende zijn verblijf in Suriname 1967-1970; artikelen en andere publicaties van Brummel 1972-2008.
Archives
Add to Favorites
Period 1965-1968
Amsterdammer, typograaf en Provo. Een van de gangmakers van Provo in het Amsterdam van de jaren zestig.
Archives
Add to Favorites
Nederlands bestuursambtenaar en etnoloog, werkzaam op Nieuw-Guinea 1939-1943. Ontsnapte aan de Japanse bezetters en ontkwam met een groep Papua's naar Australië.
Archives
Add to Favorites
Papers and reports published by the Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) on congresses and agricultural themes 1994-2005.
Archives
Add to Favorites
Notulen van de vergaderingen van het bestuur, stukken betreffende de financiële administratie, het gevangeniswezen, de reïntegratie van gedetineerden en de redactie van het BONJObulletin 1987-2009. Aanvulling 2014 (digitaal materiaal): correspondentie; bestuursstukken, stukken betreffende acties...
Archives
Add to Favorites
Period 1952-1959
Correspondentie 1952-1959; correspondentie met en andere stukken betreffende opdrachten voor Friegon. Theodor Kohl KG Regensburg. Einrichtungsbau 1958; boekjes met karikaturen door 'Pascha' z.j.; foto's van enkele door Peter Beekman geïllustreerde kinderboekjes; tekeningen c.q. aquarellen bergezicht...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie met het COC 1957-1958; stukken betreffende studiedagen over homofilie, de pastorale zorg aan homofielen, sexbladen en promiscuïteit in het vormingscentrum 'De Drieklank' te Veenwouden 1969-1971; brief d.d. 8 september 1970 van Joop Wilhelmus , uitgever van de Chick , over de verander...
Archives
Add to Favorites
Period 1932-1971
Jurist, publicist en spreker die nauw verbonden was, o.a. als docent, met de stichting Studiekring voor Wijsbegeerte.
Archives
Add to Favorites
Geen algemeen persoonlijk archief van David de Beer, maar van zijn werkzaamheden als activist en lobbyist – met name in en vanuit de Nederlandse kerken – met betrekking tot zuidelijk Afrika en vooral Namibië in de periode 1974-1998: jaarverslagen, correspondentie, stukken betreffende zijn spreekbeur...
Archives
Add to Favorites
Period 1980-2007
Notulen van vergaderingen van de BWD-steungroep 1980-1999; besluitenlijsten van de Stichting ter ondersteuning van de BWD 1983-1989; jaarverslagen 1985, 1991-1992, 1995-1996, 1998-2001; financiële administratie 1983-1989; stukken betreffende de Werkgroep Betaal Niet Mee 1983-1989, Werkgroep alternat...
Archives
Add to Favorites
Period 1968-1978
Mother of Andreas Baader, member of the German Rote Armee Fraktion (RAF); collected documents concerning the arrest, the trial, the circumstances in prison and the death of her son.
Archives
Add to Favorites
Period 1910-1939
Some correspondence, for the most part between others 1912-1933, 1949; manuscripts of `Über deutsche Verfassungsgeschichte' n.d., `Innenpolitische Betrachtungen' [1924] and of his speech `Rechtsblockregierung und Aussenpolitik' delivered in the Reichstag 1928; manuscripts by others 1918, 1921 and n....
Archives
Online content
Add to Favorites
Voornamelijk stukken betreffende IAMV afdeling Den Haag: notulen 1928-1934, presentielijst 1923-1934; financiële stukken 1926-1934, circulaires en correspondentie 1935-1936, stukken ontwikkelingswerk 1933-1934; het 9de dienstweigeringscongres 1932, comité van directe actie tegen oorlog 1932; een enk...
Archives
Add to Favorites
Period 1919-1936
Files relating to his membership of the Landtag and Nationalrat of Austria, in particular on the `Angestelltenversicherungsgesetz' and the `Doppelverdienergesetz' 1919-1935; files on employees, in particular concerning the Bund der Industrieangestellten Österreichs 1919-1936; files relating to inter...
Archives
Online content
Add to Favorites