Showing 181 - 200 of 347 for search: '', query time: 0.99s
Stukken betreffende de oproepen van het Buurtcomité Februaristaking 1941 Hoofddorpplein-Surinameplein tot deelname aan de jaarlijkse herdenking van de Februaristaking bij het beeld van De Dokwerker 1961-1998.
Archives
Add to Favorites
Period 1908-1940
De stukken zijn voornamelijk afkomstig van de voorzitster mevrouw M. Wibaut-Berdenis van Berlekom en enige stukken, voornamelijk 1913-1914, van de secretaresse Heleen Ankersmit. Notulen van de bestuursvergaderingen, jaarverslagen, correspondentie, circulaires, stukken betreffende jaarvergaderingen...
Archives
Add to Favorites
Letter to L. Jackmann 1843, farewell letter to his wife Eugenie Blum 1848; printed material relating to the execution of Blum 1848.
Archives
Online content
Add to Favorites
Verslagen van de ledenvergaderingen van de afdeling Rotterdam en van bijeenkomsten van de strategische wijkwerkgroep Rotterdam en de scholieren groep Rotterdam van de SJ 1970-1976; verslagen van de vergaderingen van de Politieke Raad, het interim-bestuur, het landelijk kaderoverleg en het landelijk...
Archives
Add to Favorites
Period 1894-1950
Correspondentie 1909-1948; aanstellingsbrieven en legitimatiebewijzen 1894-1939; manuscripten en schriften met aantekeningen betreffende arbeidsrecht, staathuishoudkunde, de vakbeweging, wijsbegeerte, Coornhert en andere onderwerpen z.j.; brief van Henri Polak 1930; correspondentie betreffende de br...
Archives
Add to Favorites
Period 1965-2007
Sociaal-democraat. Burgemeester van Eindhoven. Biograaf van de sociaal-democratische bestuurders M. Reinalda, S. Rodrigues de Miranda, P.L. Tak en F.M. Wibaut.
Archives
Add to Favorites
Notulen van de vergaderingen van het bestuur en van de leden 1926-1939, 1947-1970; ingekomen en uitgaande stukken 1966-1969; jaarverslagen 1939-1940, 1945-1950, 1955-1962, 1965-1973.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende het Boskoopse Anti-Fascisme Komitee 1982-1986, het Kronstadt Kollektief 1986, de themagroep politiek 1993-1996, 2005, de FNV en de Abvakabo 1989, 2000-2006; stukken betreffende de diensttijd van Ron Blom en de VVDM c.1975-1985; stukken betreffende de Socialistische Partij (SP) in...
Archives
Add to Favorites
Extensive correspondence with many anarcho-syndicalists in France and abroad, from 1944 until 1984, including a.o. Ginés Alonso, Ramón Álvarez, José Berruezo Romera, Jacinto Borrás, Juan Ferrer, Lola Iturbe, Ramón Liarte, Bernardo Merino, Juan Manuel Molina, Helenio Molina, Manuel Rico, and Pastor S...
Archives
Add to Favorites
Collections of letters to Beluze by René Chédane 1851 and n.d., Arthur de Chevigné 1863 and n.d., Joseph Collet 1866-1867; Gustave de Coutouly 1865-1868, Alfred Darimon 1864-1869, J. Duval 1863-1869, Pierre-Eugène Flotard 1864-1867, Ernest Hendlé 1867-1869, Eric Isôard 1854-1873; Cl. Lachastre (Maur...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie en stukken betreffende de rol van Jan Blanken in de gemeentepolitiek van Krommenie en in het bijzonder de verstandhouding tussen SDAP en CPH/CPN 1934, 1936, 1938, 1940, 1942, 1949-1950.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende het Anti-CRM-Bezuinigingsfront 1972; stukken betreffende de samenstelling van de brochure van de CPN over het welzijnwerk 1974-1978; stukken betreffende de Stichting Instituut voor Politiek en Sociaal Onderzoek (IPSO) 1975; stukken betreffende het district Amsterdam en de afdelin...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de Maagdenhuisbezetting 1969-1970; stukken betreffende het invoeren van 'Experimenteel Geopolitiek Onderwijs' 1970-1975; stukken betreffende de Werkgroep Openbaar Ministerie die zich vooral bezighield met het aanvechten van krankzinnigheidsverklaringen in het bijzonder in de geme...
Archives
Add to Favorites
Typoscript in drie delen van 'Ko Jansen's heilig ideaal! Veertig jaren leven en werken van een socialistisch arbeider. Realistische roman door Jac. Baard' 1940. NB. Aan dit typoscript gaat een gedrukt gedeelte van 16 pp. vooraf; naast het originele typoscript is een enigszins afwijkende versie bin...
Archives
Add to Favorites
Files containing press clippings, reports, articles, mails, prints from the internet and some correspondence concerning international organizations (i.e. ASEAN and ETUC), minorities (i.e. Karen, Rohingyas, Nagas), political activists (i.e. NCUB, ABSDF, Aung San Suu Kyi) and some subjects, i.e. army,...
Archives
Add to Favorites
Documents on the United Nations oil delivery sanctions against South Africa and efforts by anti-apartheid organizations to tighten the oil embargo; files containing press clippings, correspondence, notes and other material, many of which refer to individual companies (i.e. BP, Caltex, Exxon Mobil, S...
Archives
Add to Favorites
Notulen van de vergaderingen van de Contact-Commissie De Noordhollander 1940-1942, 1945; notulen van de vergaderingen van de 'Trouwperscommissie' in het rayon Alkmaar-Schagen 1945-1947; stukken betreffende de 'Perscommissie voor een christelijk streekblad in de kop van Noord-Holland' 1945-1949.
Archives
Add to Favorites
Documents on the foundation of the Madres de Plaza de Mayo, their actions and those of Amnesty International, resolutions of the European Parliament, the positions of the Madres on exhumations and economic reparation, testimonies of the Madres on the camps and the practice of secret detention and tr...
Archives
Add to Favorites
Notulen en presentielijsten van de vergaderingen van de afdeling Putten van de Bond van Christelijke Politie-Ambtenaren in Nederland 1952-1990.
Archives
Add to Favorites
Collectie fotokopieën van stukken betreffende de afdeling Ter Apel-Sellingen van de Bouw- en Houtbond FNV en voorlopers, verzameld door het bondslid Harm Rijnsbergen uit Ter Apel die mede omdat er bij de viering van het tachtigjarig bestaan van de afdeling Ter Apel eind 1993 weinig aandacht voor de...
Archives
Add to Favorites