Showing 1 - 20 of 45 for search: '', query time: 0.6s
Bestuursstukken 1972-1986, correspondentie, financiële stukken; stukken betreffende en van acties, vakgroepen schilders, grafici en beeldhouwers, pressiegroep vrouwen in de BBK, BBK'69 en een aantal gewesten, enquête 1980 en andere stukken Beeldende Kunstenaars Regeling; documentatie; Aanvulling:...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie, financiële stukken; stukken betreffende de Culturele Raad Limburg, Regionale Omroep Zuid, werkgroepen, commissies en stichtingen, de Beeldende Kunstenaars Regeling.
Archives
Add to Favorites
Persoonlijke stukken, enige opstellen en correspondentie met familieleden en personen actief in wetenschap en kunst; van Jeronimo de Bosch Kemper ook brieven ontvangen als redacteur van De Tijdgenoot; van Jeltje de Bosch Kemper ook enkele dossiers over het huishoudonderwijs, herhalingsonderwijs, sch...
Archives
Add to Favorites
Vertaling van een manuscript van een Duitser over zijn gevangenschap in het concentratiekamp Papenburg ca 1935; brief van Duitse immigrant Josef Miessl april 1935 en van Fritz uit Moskou 13.3.1936.
Archives
Add to Favorites
Period 1892-1939
Gedichten, artikelen, correspondentie, documentatie; correspondentie en andere stukken betreffende 50-jarig huwelijksfeest, 80ste verjaardag en overlijden echtpaar Boot.
Archives
Add to Favorites
Period 1970-1993
Bestuursstukken 1964-1993.
Archives
Add to Favorites
Voornamelijk statuten, correspondentie, contributiestaten, verslagen jaarvergaderingen vakgroep muziek 1952-1953, stukken betreffende Bedrijfsunie van Samenwerkende organisaties in de Kunst en in het Amusementsbedrijf en betreffende de Nederlandse Televisie Stichting.
Archives
Add to Favorites
`Russlands Schicksal', typescript on the influence of Ivan the Terrible, Peter the Great and Stalin on Russian history.
Archives
Add to Favorites
Notulen van het overleg in drukkerij De Volharding en de redactie van 'De Arbeider'; register van aandeelhouders van 'De Arbeider' 1921-1924.
Archives
Add to Favorites
De meeste stukken zijn van na 1945; naast aantekeningen, teksten van lezingen, cursussen en speeches en brieven van Koos Vorrink en anderen vanaf 1907, voornamelijk notulen, jaarverslagen, rapporten en andere stukken van en over de Arbeiders Jeugd Centrale vanaf 1924, Instituut voor Arbeidersontwikk...
Archives
Add to Favorites
Journaal van de boekhandel van Oebele Boersma.
Archives
Add to Favorites
Notulen van vergaderingen van bestuur en leden en van de aan de oprichting voorafgaande besprekingen 1919; stukken betreffende de oprichting, de beginselverklaring en te houden lezingen 1919; ledenlijst en leden register 1919 en z.j.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie en persoonlijke stukken 1923-1977; knipsels van artikelen door Gerda Brautigam gepubliceerd in Het Vrije Volk 1953-1963, 1971; stukken betreffende het Tweede Kamerlidmaatschap 1971-1973; manuscripten; documentatie.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie; financiële stukken; persoonlijke correspondentie; manuscripten; teksten; stukken betreffende zijn contacten en activiteiten in Joegoslavië, Oost-Europa, India en Bangladesh, anarchisme, arbeiderszelfbestuur en verwante onderwerpen. Aanv. 2013: brieven van Bas Moreel verzonden vanui...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende politieke affiches, affiche-uitgeverijen, drukmethoden en tentoonstellingen.
Archives
Add to Favorites
Period 1965-1990
Nederlandse fotograaf en activist, nauw verbonden met de Amsterdamse Nieuwmarktbuurt.
Archives
Add to Favorites
Period 1945-1956
Ontwerpen voor omslagen van Ariadne , Proost Prikkels , Mandril , Uilenspiegel en andere tijdschriften en tekeningen en ander werk van Wim Berthauer (1948), 1950-1956 en z.j.; lidmaatschapsbewijzen van de Nederlandse Federatie van Beroepsverenigingen van Kunstenaars 1954, 1956; condoleancebrieven b...
Archives
Add to Favorites
Period 1931-1951
Correspondentie 1941-1951; diploma's 1931-1932; tekeningen 1941-1951; correspondentie betreffende zijn werk 1975-2011.
Archives
Add to Favorites