Showing 1 - 8 of 8 for search: '', query time: 0.08s
Dagboekaantekeningen over haar bezoek aan de Duitse politicus Walther Adrian Schücking (1875-1935) in 1915 (15 pp.); geluidsband van een interview met mevrouw Bakker.
Archives
Add to Favorites
Period 1908-1940
De stukken zijn voornamelijk afkomstig van de voorzitster mevrouw M. Wibaut-Berdenis van Berlekom en enige stukken, voornamelijk 1913-1914, van de secretaresse Heleen Ankersmit. Notulen van de bestuursvergaderingen, jaarverslagen, correspondentie, circulaires, stukken betreffende jaarvergaderingen...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende Dolle Mina 1970; studentenhuisvesting 1970; PSP gewest Amsterdam 1972-1989; PSP-fractie Provinciale Staten Noord-Holland 1974-1978; PSP Vrouwen; diverse werkgroepen PSP 1972-1989; Vervoersbond FNV 1979.
Archives
Add to Favorites
Period 1932-1971
Jurist, publicist en spreker die nauw verbonden was, o.a. als docent, met de stichting Studiekring voor Wijsbegeerte.
Archives
Add to Favorites
Voornamelijk notulen 1914-1939, 1946-1972, presentielijsten, jaarverslagen 1937-1938, 1946-1971, correspondentie 1945, 1970-1972; verslagen van landelijke en gewestelijke vergaderingen; notulen en enige andere stukken van de 1 mei - kinderfeest-commissie 1931-1934, 1936.
Archives
Add to Favorites
Persoonlijke stukken, enige opstellen en correspondentie met familieleden en personen actief in wetenschap en kunst; van Jeronimo de Bosch Kemper ook brieven ontvangen als redacteur van De Tijdgenoot; van Jeltje de Bosch Kemper ook enkele dossiers over het huishoudonderwijs, herhalingsonderwijs, sch...
Archives
Add to Favorites
Period 1889-2012
Sociaal-democrate en vakbondsbestuurder. Zette zich in diverse functies, o.a. bij de Algemene Bond Mercurius, in voor gelijke beloning en behandeling van vrouwen.
Archives
Add to Favorites
Period 1979-1983
Een collectie van 1992 buttons verzameld door Antonia Bosshard van 1975 tot 1985.
Archives
Add to Favorites