Showing 121 - 140 of 343 for search: '', query time: 0.13s
Period 1959 - 1960
Foto's van E.D. Borgwit
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1913 - 1971
Foto's van Mw. M. Boon
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1952 - 1965
Foto's van Mw. C. Bos
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1779-1831
Nederlands geschiedkundige, taalkundige, dichter en advocaat (1756-1831).
Archives
Add to Favorites
Period 1970 - 2001
Foto's van S. Buitendijk-Miseva
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1930 - 1971
Foto's van P. Bearzatto
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1963 - 1975
Foto's van R. Bresler
Archives
Online content
Add to Favorites
Documents concerning his activities for TIP 1966-1977; some correspondence 1969-1982.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende aanklacht wegens belediging bevriend staatshoofd (president Johnson van de USA); knipsels betreffende protesten tegen de Vietnam-Oorlog en studentenprotesten.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie met uitgeverijen 1978-1990; stukken betreffende ondernemingsraden, medezeggenschap en instelling en taak van de bedrijfscommissie.
Archives
Add to Favorites
Period 1920 - 1960
Foto's van R. Baron-Monasso
Archives
Online content
Add to Favorites
Correspondentie; manuscripten; pamfletten en documentatie betreffende de kabouterbeweging; enquêteformulieren in het kader van een onderzoek naar de mening van kabouters over maatschappelijke vraagstukken.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie en vergaderstukken 1945-1980; stukken betreffende algemene ledenvergaderingen en jaardiners 1950-1977, statuten, leden en ledenadministratie 1926-1980; documentatie. Vergaderstukken, correspondentie en andere stukken van het bestuur en in het bijzonder stukken betreffende de divers...
Archives
Add to Favorites
Documents collected by Biolley consisting of leaflets, bulletins, bills and other printed material relating to the labour movement in Geneva and to elections and polls 1898-1921.
Archives
Add to Favorites
Voornamelijk stukken die betrekking hebben op de periode waarin hij werkzaam was voor De Stem. Daarnaast zijn er stukken die samenhangen met zijn inspanningen voor de NJK en de NVJ en met zijn activiteiten als journalistiek cursusleider.
Archives
Add to Favorites
Period 1946-1955
Scholingsteksten; verslagen van bedrijvenwerk; stukken betreffende de Nieuwmarktbuurt en de strijd tegen de aanleg van de metro door de Nieuwmarktbuurt, (werkende) jongeren, stakingen en soldatenbeweging; stukken van de Stichting MOL die zich bezighield met dramatische expressie in het het LBO.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de BBK, het Klachtenburo en de Beeldende Kunstenaarsregeling.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie en persoonlijke stukken 1923-1977; knipsels van artikelen door Gerda Brautigam gepubliceerd in Het Vrije Volk 1953-1963, 1971; stukken betreffende het Tweede Kamerlidmaatschap 1971-1973; manuscripten; documentatie.
Archives
Add to Favorites
Period 1965-1990
Nederlandse fotograaf en activist, nauw verbonden met de Amsterdamse Nieuwmarktbuurt.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie; financiële stukken; persoonlijke correspondentie; manuscripten; teksten; stukken betreffende zijn contacten en activiteiten in Joegoslavië, Oost-Europa, India en Bangladesh, anarchisme, arbeiderszelfbestuur en verwante onderwerpen. Aanv. 2013: brieven van Bas Moreel verzonden vanui...
Archives
Add to Favorites