Showing 141 - 160 of 348 for search: '', query time: 0.09s
Correspondentie; financiële stukken; persoonlijke correspondentie; manuscripten; teksten; stukken betreffende zijn contacten en activiteiten in Joegoslavië, Oost-Europa, India en Bangladesh, anarchisme, arbeiderszelfbestuur en verwante onderwerpen. Aanv. 2013: brieven van Bas Moreel verzonden vanui...
Archives
Add to Favorites
Reports of meetings of the AkW 1983-1991; pamphlets, press statements, clippings, some correspondence and other documents on harbour blockades in Bremerhafen and Nordenham and actions to stop US munition and nuclear transports by train 1983-1989, on demonstrations near nuclear plants, including the...
Archives
Add to Favorites
Photocopies of some letters from Guy Debord and Malcolm Imrie, commissioning editor of Verso, London, about Bounan's book `Le Temps du Sida', including a reader's report by D. Nicholson-Smith and some reviews 1990-1994. Photocopies of some letters from Guy Debord and Alice Becker-Ho to Michel Boun...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de activiteiten van de werkgroep `DAR' (groep huisvesting en groep ontwikkelingssamenwerking) en het Buitenlandse Arbeiders Kollektief (BAK) met name op het gebied van het onderwijs (Adviescommissie onderwijs aan kinderen van buitenlandse arbeiders (ACOKBA),Podium Migranten, Maro...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de studentenbeweging, de democratisering van de Faculteit der Sociale Wetenschappen (sociologie en culturele antropologie) van de Universiteit van Amsterdam,(de hervorming van) de bestuursstructuur, de vakgroepraad, het projectonderwijs, en de ASVA (o.a. de ASVA-beleidsraad).
Archives
Add to Favorites
Letters from Eduard Anseele, Victor Considérant, Hendrik de Man, Hendrik Gerhard, Charles Gide, Jules Guesde, Augustin Hamon, Camille Huysmans, Jean Jaurès, Henriette Roland Holst, Filippo Turati, Emile Vandervelde, Willem Vliegen, Joseph Wauters and others. NB. Originals at the Institut Emile Van...
Archives
Add to Favorites
Period 1797-1904
Correspondence with his family; letters by his mother, his wife and his sisters to lawyers and newspapers; manuscripts of articles; notes; copies of manifestos; letters by Blanqui to G. Charavay, Georges Clemenceau, J.F. Dupont de Bussac and others. NB. Originals at the RGASPI (Russian State Archi...
Archives
Add to Favorites
Period 1963-1985
Stukken betreffende indianen, indianenbeweging, inheemse volken, nationale minderheden, mensenrechten, Vierde Russell Tribunaal (1918) (1954) 1963-1985
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende politieke affiches, affiche-uitgeverijen, drukmethoden en tentoonstellingen.
Archives
Add to Favorites
Notulen van vergaderingen van het landelijk overleg van de BWO en van de afdeling Groningen; correspondentie met de leden; stukken betreffende de gedetineerden-commissies van de diverse gevangenissen en rijkswerkinrichtingen met name in het noorden van het land.
Archives
Add to Favorites
Kasboek 1962-1969; giroboek 1964-1969.
Archives
Add to Favorites
Letters (copies) from Wilhelm Bock, Wilhelm Fink, Bruno Geiser, Julius Motteler, Hermann Sy and others to August Baudert and Al. Müller (Weimar) 1868-1911.
Archives
Add to Favorites
Period 1893-1953
Ingekomen brieven 1927-1953, doorslagen van verzonden brieven 1937-1953; stukken betreffende het vervullen van de militaire dienst 1893-1895; stukken betreffende zijn huwelijk met Grietje van der Linde; contacten met uitgevers 1919-1953; preken van Boschma z.j.; artikelen van en over Boschma 1915-19...
Archives
Add to Favorites
Period 1946-1965
Correspondence with Annie Adama van Scheltema 1946-1954, Friedrich Adler 1948-1958, Julius Braunthal 1954-1964, Paul Hertz 1949-1959, Helmut Hirsch 1961-1965, Benedikt Kautsky 1950-1960 and others; typescripts `August Bebels Briefwechsel mit Friedrich Engels', `Karl Marx in Selbstzeugnissen und Bild...
Archives
Add to Favorites
The Bahir Dar textile factory in Bahir Dar, Ethiopia, was founded in 1961 and is an important factory in the Gojam region.
Archives
Add to Favorites
The Berelian collection contains publications and other documents drawn up by the Iranian opposition, both inside the country as well as in exile during the years before the Revolution of 1979, the revolutionary years of 1978-1982 and the post revolutionary period until the year 2000.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de activiteiten van Jaap van den Bergh en Marian van den Bergh-Van der Meer in de Federatie van Jongerengroepen in de PvdA 1960-1962 en in Nieuw Links in de PvdA 1967-1973; stukken betreffende het lidmaatschap van Jaap van den Bergh van de gemeenteraad van Amsterdam voor de PvdA...
Archives
Add to Favorites
Notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen 1970-1990; correspondentie 1971-1994; stukken betreffende statuten en huishoudelijke reglementen 1971-1974, financiën 1981-1988, subsidieaanvragen 1970-1971 en ledenadministratie 1972-1992; stukken betreffende contacten met de Stichting Jazz en Geïmprovise...
Archives
Add to Favorites
Period 1946-1974
Jaarverslagen 1947-1948, 1954-1955, 1957-1972; circulaires 1951-1970; correspondentie 1943-1949, 1969-1974; financiële stukken 1948-1959; register van dossiers van verleende rechtsbijstand 1947-1964; stukken betreffende kaderscholing 1953 en voorlichtingsbijeenkomsten 1963-1964.
Archives
Add to Favorites
Period 1975–2008
In de collectie bevat onder andere de logboeken en agenda's uit de periode 1975 – 1994 die door de vrijwilligers als interne communicatieboeken werden gebruikt. Aanvankelijk werden hier ook de uitleningen in bijgehouden, later kwamen die op aparte kaarten terecht. Tevens een boek met notulen van de...
Archives
Add to Favorites