Showing 121 - 140 of 347 for search: '', query time: 0.14s
Collectie afkomstig van C. Hamans: Stukken betreffende de Faculteit der Letteren en Instituut voor Neerlandistiek 1969-1973, onder andere stukken betreffende studie, democratisering, benoemingen en Helios; Archief Bond (later Vereniging) van Neerlandici (opgericht 1947), 1947-1969: statuten, corr...
Archives
Add to Favorites
Voornamelijk statuten, correspondentie, contributiestaten, verslagen jaarvergaderingen vakgroep muziek 1952-1953, stukken betreffende Bedrijfsunie van Samenwerkende organisaties in de Kunst en in het Amusementsbedrijf en betreffende de Nederlandse Televisie Stichting.
Archives
Add to Favorites
Period 1979-1989
Stukken betreffende het landelijk WAO-beraad en plaatselijke WAO-belangengroepen in Nieuwegein en Utrecht, belangengroepen voor uitkeringsgerechtigden, Basisbeweging Nederland en Anti-Fascisme Komitee Nieuwegein 1982-1989.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie, financiële stukken; stukken betreffende de Culturele Raad Limburg, Regionale Omroep Zuid, werkgroepen, commissies en stichtingen, de Beeldende Kunstenaars Regeling.
Archives
Add to Favorites
Notulen van het dagelijks bestuur en het hoofdbestuur 1911-1979, correspondentie, stukken betreffende leden 1955-1977, financiële stukken; stukken betreffende deelnemers aan politie-examens en uitslagen van examens; annex: notulen, andere stukken afkomstig van de afdelingen Amsterdam, Buitenpost, Do...
Archives
Add to Favorites
Notulen van het Centraal Overleg van BM; correspondentie; stukken betreffende de landelijke organisatie, afdelingen, Kinderdorp Neerbosch, de Heldringstichtingen in Zetten en Rekken 1977-1983.
Archives
Add to Favorites
Period 1931 - 1931
Foto's van G. Bolhuis
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1962 - 1962
Foto's van N. Beudeker
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1983 - 1983
Foto's van L.S. Bisoendial
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1981-1984
Onderwijzer en schoolhoofd, later voorzitter onderwijsvakbond ABOP, lid van het partijbestuur van de CPN.
Archives
Add to Favorites
Period 1947 - 1966
Foto's van Mw. S. Bos
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1958 - 1975
Foto's van R. Bouwman
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1992 - 2003
Foto's van N. Bajalica
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1948 - 1949
Foto's van Mw. N. Bekkering-Berkhout
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1946 - 1964
Foto's van A. Betti
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1975 - 1977
Foto's van B. Bas
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1964 - 1990
Foto's van T.B.J. Beusink
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1958 - 1973
Foto's van Mw. R. Bernasco
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1972 - 1976
Foto's van M. Belkoski-Simic
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1950 - 1951
Foto's van Mw. A. Blokker-Haanappel
Archives
Online content
Add to Favorites