Showing 81 - 100 of 348 for search: '', query time: 0.14s
Period 1892-1945
Correspondence with family members and with Friedrich Adler, Vera Figner, Max Friedemann, Rudolf Hahn, Max Horkheimer, Otto Lang, Georg Ledebour, Willi Münzenberg, Wilhelm Reich, Alfred Sanftleben, Victor Serge and many others. NB. Originals at the Schweizerisches Sozialarchiv, Zurich.
Archives
Add to Favorites
Reglement van de Verzekeringsmaatschappij tot Uitkering bij Overlijden onder de zinspreuk 'Tot Nut van het Algemeen', opgericht en gevestigd te ’s-Gravenhage. 1 September 1833. Het is gebruikt als deelnamebewijs voor Abraham Johannes Boogaart(s), oud 9 jaar, met ingang van 3 maart 1902.
Archives
Add to Favorites
Het archief bevat notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen 1900-1932 (onvolledig); enige jaarverslagen 1914-1918; financiële stukken, zoals kasboeken en kwitanties met correspondentie hieromtrent; stukken betreffende de interne organisatie; notulen, verslagen en correspondentie van de verschillen...
Archives
Add to Favorites
Notulen Hoofd- en Dagelijks bestuur 1903-1993; correspondentie 1985-1993; financiële stukken 1912-1989; stukken betreffende dirigentenverzekeringen, afdelingen, bondscongressen en algemene vergaderingen, ICODO 1947-1991, Stichting Toonkunstbibliotheek en overkoepelende organisaties voor amateurkoren...
Archives
Add to Favorites
Period 1892-1939
Gedichten, artikelen, correspondentie, documentatie; correspondentie en andere stukken betreffende 50-jarig huwelijksfeest, 80ste verjaardag en overlijden echtpaar Boot.
Archives
Add to Favorites
Brieven, veelal anoniem, aan Boetes en zijn echtgenote, voornamelijk naar aanleiding van de Vietnamacties 1966-1968.
Archives
Add to Favorites
Period 1880-1917
Brieven en briefkaarten van F. Domela Nieuwenhuis aan Bennink 1880-1884, 1886-1904, 1914, 1917, (1927); rede van Bennink over `Neerlands onafhankelijkheid' te Almelo 1888; verslag van discussie tussen S. van Houten en Bennink te Hengelo 1889; stukken betreffende de deelname van Bennink aan het `Inte...
Archives
Add to Favorites
Verslagen van enige vergaderingen; correspondentie over de actie ten bate van het Medisch Comité Nederland-Vietnam 1972-1973; stukken betreffende het Internationaal Congres Politieke Gevangenen Zuid-Vietnam 12 en 13 oktober 1973; kopieën van uitgaande brieven en enige andere stukken 1975-1976, onder...
Archives
Add to Favorites
Letters from Victor Cherbulliez, Louis Mieroslawski, Franz Stehlink, Carl Vogt and others; notebooks; proofs. NB. Originals at the RGASPI (Russian State Archive of Socio-Political History), the former RCChIDNI, Moscow, fund 309.
Archives
Add to Favorites
Notebooks; draft manifestos, including the manuscript of `An die Deutschen'; passport; copy of `Die internationale Arbeiter-Association und die Arbeiterbewegung in Basel' by Becker; letters by Becker to Giuseppe Garibaldi, August Geib, Paul Lafargue, Ferdinand Lassalle, Friedrich Lessner, Julius Mot...
Archives
Add to Favorites
Notebooks; manuscripts of articles and of a part of his memoirs `Von 1850 bis 1852'; letters from members of the Bernstein family and from Victor Adler, Eduard Anseele, Leo Arons, Ignaz Auer, August Bebel, Joseph Bloch, Johann Dietz, John Edelheim, Karl Höchberg, Karl Kautsky, Paul Löbe, Franz Mehri...
Archives
Add to Favorites
Manuscripts, with documents on their publication; letters by Blanc to François Arago, Etienne Cabet, Jules Claretie, Charles Didier, L. Escudier, Auguste Jullien, Flora Tristan and others; letters to Blanc from Alexandr Gercen, John Stuart Mill, Robert Owen and others. NB. Originals at the RGASPI...
Archives
Add to Favorites
Brief van F. Domela Nieuwenhuis over Troelstra en de dynamietkwestie 1913; twee artikelen 1887, 1888; oproep tot oprichting historische studiekring Culemborg 1937; jaarverslag Coöperatieve Vereeniging De Eendracht Culemborg 1928-1929.
Archives
Add to Favorites
Documents concerning his imprisonments; letters from prison by Barbès to members of his family and to authorities; letters by Barbès to Pierre Bisson, George Sand and others. NB. Originals at the RGASPI (Russian State Archive of Socio-Political History), the former RCChIDNI, Moscow, fund 246.
Archives
Add to Favorites
Period 1965-1969
Collectie betreffende alternatieve bewegingen in de jaren zestig.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de bezetting van de Katholieke Hogeschool Tilburg (KHT) in 1969, de leerstoel Politieke Economie en Maatschappelijke Orde (PEMO) en zijn deelname aan de Werkgroep Politieke Economie (POLEK) aan de KHT (later Katholieke Universiteit Brabant); stukken betreffende door Boerboom geho...
Archives
Add to Favorites
Period 1949-1956
Documents of the Prozessgruppe Kielhorn/Bögelein and of the Projektgruppe für die vergessenen Opfer des NS-Regimes, consisting of documents on the Bögelein case, including documents on the unsuccessful prosecution of Bögelein by the West-German judicial authorities after his return to the German Dem...
Archives
Add to Favorites
Period 1951 - 1970
Foto's van mw. L. Boon-Van Zele
Archives
Online content
Add to Favorites
Documents concerning maoist and marxist-leninist groups and parties in France and other countries; journals, internal documents, pamphlets, brochures etc. of the Parti Communiste Marxiste-Léniniste de France, the Parti Communiste des Ouvriers de France and others 1963-1999; files regarding his publi...
Archives
Add to Favorites
Collectie afkomstig van C. Hamans: Stukken betreffende de Faculteit der Letteren en Instituut voor Neerlandistiek 1969-1973, onder andere stukken betreffende studie, democratisering, benoemingen en Helios; Archief Bond (later Vereniging) van Neerlandici (opgericht 1947), 1947-1969: statuten, corr...
Archives
Add to Favorites