Showing 81 - 100 of 347 for search: '', query time: 0.18s
Stukken betreffende de redactie van het tijdschrift 'Links', de Bond van Revolutionair Socialisten, boekhandel de Rooie Rat te Utrecht en de socialisme-commissie van de PSP.
Archives
Add to Favorites
Brieven uit de jaren 1900-1935, o.a. van R. Jacobsen, K.A. van Langeraad, H. Polak, W. van Ravesteyn, H. Roland Holst, W.H. Vliegen en D.J. Wijnkoop (gedeeltelijk betreffende steun aan Van Ravesteyn); aantekeningen en circulaires van de CPH.
Archives
Add to Favorites
Manuscript van memoires `Armoede -- zien, beleven en bestrijden. Een late reactie op de Schetsen uit de pastorie te Mastland', onder andere beschouwingen en beschrijving van sociale toestanden op het Zuidhollandse platteland ca 1890 en het ambtenarenleven bij de gemeentelijke bedrijven ca 1910; over...
Archives
Add to Favorites
Manuscript of Brailsford's book 'The Levellers'.
Archives
Add to Favorites
Notulen, correspondentie en andere ingekomen en uitgaande stukken; stukken betreffende acties, propaganda, conferenties; documentatie 1985-1989.
Archives
Add to Favorites
Stukken over de oprichting en de Laatste Waarschuwing, discussies binnen de groep, financiën, vervolging van een van de drukkers en de inval bij Bluf!; logboeken met aantekeningen over telefoontjes, gesprekken, notulen, ideeën, plannen, etc.; geplaatste en afgekeurde artikelen; verspreidingslijsten...
Archives
Add to Favorites
Notulen van het overleg in drukkerij De Volharding en de redactie van 'De Arbeider'; register van aandeelhouders van 'De Arbeider' 1921-1924.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie, documentatie en andere stukken 1912-ca 1945, veel uit de periode 1922-1945 betreffende de onderlinge strijd van de sociaal-democraten in de Mijnstreek, tegenstelling tussen partij en vakbeweging; uit de latere periode voornamelijk documentatie, waaronder propaganda van de NSNAP en N...
Archives
Add to Favorites
Artikelen en gedichten over drankbestrijding, etc., vakantieherinneringen 1926.
Archives
Add to Favorites
`Russlands Schicksal', typescript on the influence of Ivan the Terrible, Peter the Great and Stalin on Russian history.
Archives
Add to Favorites
Voornamelijk knipsels met enkele circulaires, periodieken en pamfletten over diverse onderwerpen, meestal alfabetisch geordend 1921-1958; verder notulen en circulaires betreffende de PCWG 1946-1958 en aantekeningen voor speeches, artikelen en enige correspondentie 1932-1958.
Archives
Add to Favorites
Period 1915-1943
Stukken van C. van der Burg betreffende acties voor dienstweigering tijdens WO I, stukken van C.H.E. van Meurs- Smith en andere stukken, o.a. brief W. van Ravesteyn.
Archives
Add to Favorites
Correspondence with the government 1917-1918; correspondence with his family and others 1916-1919; personal documents 1915; diaries and reports from his time in prison 1916-1919; correspondence with the WRI secretariat 1928-1954; other WRI documents; articles by Bing on pacifism, conscientious objec...
Archives
Add to Favorites
Manuscript `Herinneringen van een oudstrijder in de arbeidersbeweging', onder meer betreffende het NAS en stakingen, waaronder de transportarbeidersstaking 1920.
Archives
Add to Favorites
Period 1871-1927
Letters from Paul Brousse 1877, 1880, Victor Dave 1904, 1912, Lucien Descaves 1908-1913, Emile Gautier 1885, 1908, Errico Malatesta 1880-1908, Louise Michel 1892, Paul Robin 1887-1910, Jules Vallès 1882 and others; manuscripts by Victorine Brocher-Rouchy 'Les prisonniers politiques à Landerneau' 187...
Archives
Online content
Add to Favorites
Vertaling van een manuscript van een Duitser over zijn gevangenschap in het concentratiekamp Papenburg ca 1935; brief van Duitse immigrant Josef Miessl april 1935 en van Fritz uit Moskou 13.3.1936.
Archives
Add to Favorites
Een door het Arbetarrörelsens Arkiv te Stockholm in 1960 geschonken album met kopieën van brieven van Nederlandse sociaal-democraten aan Branting, bevattende: brieven van J.W. Albarda (2x) 4.11.1917 en 25.2.1925, W.A. Bonger (1x) 15.5.1919, H.H. van Kol (18x) 1914-1924, J. Oudegeest (1x) 15.5.1924 (...
Archives
Add to Favorites
Memoires `Zo was het'; persoonlijke stukken; artikelen voornamelijk na 1945; correspondentie met verschillende personen en instellingen 1935-ca 1962, onder meer met A. Langkemper 1938-1962, oud-NAS bestuurder E. Bouwman 1945-1946, de EVC (onder andere fusiebesprekingen) 1945-1948, OVB 1946-1957, 196...
Archives
Add to Favorites
Period 1892-1945
Correspondence with family members and with Friedrich Adler, Vera Figner, Max Friedemann, Rudolf Hahn, Max Horkheimer, Otto Lang, Georg Ledebour, Willi Münzenberg, Wilhelm Reich, Alfred Sanftleben, Victor Serge and many others. NB. Originals at the Schweizerisches Sozialarchiv, Zurich.
Archives
Add to Favorites
Reglement van de Verzekeringsmaatschappij tot Uitkering bij Overlijden onder de zinspreuk 'Tot Nut van het Algemeen', opgericht en gevestigd te ’s-Gravenhage. 1 September 1833. Het is gebruikt als deelnamebewijs voor Abraham Johannes Boogaart(s), oud 9 jaar, met ingang van 3 maart 1902.
Archives
Add to Favorites