Showing 41 - 60 of 347 for search: '', query time: 0.17s
Letters received and dispatched as editor of the Rheinische Zeitung 1926, 1930 and 1931; manuscripts; newspapers, press clippings and other printed material on political and cultural events, in particular on the theatre 1915-1935.
Archives
Online content
Add to Favorites
Minutes of the meetings of the Berlinskij Klub 9.1.1931-23.6.1932 (copies, stencils) and 10.11.1932 (photocopy).
Archives
Add to Favorites
Period 1968-1971
Statuten, notulen, ledenlijsten, correspondentie, financiële stukken; stukken betreffende activiteiten van het comité, onder andere betreffende de uitgave `Biafra -- achtergronden van een strijd' 1968-1971); knipsels, brochures, tijdschriften en andere documentatie vanaf 1965; twee geluidsbanden bet...
Archives
Add to Favorites
Manuscripten, voornamelijk over Nederland in de Tweede Wereldoorlog en manuscript van de vertaling van K. Marx, `Das Kapital' Deel II en deel III 1ste band en 2de band (naar de uitgave van F. Engels IML 1933); twaalf blocnotes bevattende journaal met becommentarieerde berichten uit de legale pers ov...
Archives
Add to Favorites
Personal documents including some official records, contracts with publishing houses and financial documents; correspondence with Simon Alapin 1916-1921, Lujo Brentano 1912-1914, Friedrich Otto Hertz 1899-1903, Karl Höchberg 1878-1884, Franz Mehring 1889-1914, the editorial staff of 1903-1931, cous...
Archives
Online content
Add to Favorites
Correspondence; typescript `Les Anarchistes et l'Internationale' c.1972; manuscript by Alain Krivine written during his stay in prison, text of a long interview with Krivine; files concerning the Parti Socialiste Unifié, the Ligue Communiste de France, led by Krivine, the Centre de Documentation Max...
Archives
Add to Favorites
Notulen van de Reorganisatiecommissie van de afdeling Amsterdam van de Bond van Nederlandsche Onderwijzers 1920-1921, de Commissie van Georganiseerd Overleg in Onderwijzerszaken 1934, 1936-1938, het Comite ter behartiging van de Algemeene Belangen van Overheidspersoneel 1935-1936 en het Comite van A...
Archives
Add to Favorites
Period 1935-1941
Stukken betreffende de Nederlandsche Bond van Abstinent Studeerenden, en idem van B.Bommerson-Bijlstra 1935-1941; reun̈ies van de NBAS 1950-1974.
Archives
Add to Favorites
Veel stukken uit de periode 1903-1907, minder uit de periode 1908-1911, geen notulen; statuten, presentielijsten vergaderingen 1905-1907 en enige andere algemene stukken; correspondentie, vooral met afdelingen.
Archives
Add to Favorites
De meeste stukken zijn van na 1945; naast aantekeningen, teksten van lezingen, cursussen en speeches en brieven van Koos Vorrink en anderen vanaf 1907, voornamelijk notulen, jaarverslagen, rapporten en andere stukken van en over de Arbeiders Jeugd Centrale vanaf 1924, Instituut voor Arbeidersontwikk...
Archives
Add to Favorites
Period 1986-1989
56 audiocassettes with interviews held by Michael Bedford mainly in the years 1986-1990 on the political situation in the Philippines during the first years of the Aquino government (1986-1992); interviews are with Leon Alejandro, Jean-Bertrand Aristide, Levy Bautista, Bernabe Buscayno, Renato Cons...
Archives
Add to Favorites
Bestuursstukken van de CPN en van afdelingen van de CPN; stukken betreffende het district Groningen van de CPN, scholing, de parallel-afdeling van het district Groningen, de Werkgroep Democratie, diverse werkgroepen en afdelingen binnen de CPN 1974-1988.
Archives
Add to Favorites
Notulen van de leden- en bestuursvergaderingen 1933-1941, 1945-1967.
Archives
Add to Favorites
Period 1985-1991
Papers: drafts, travel notebooks and travel reports 1985-1991; correspondence 1985-1989; transcripts of interviews held with about twenty persons, a.o. Lean Alejandro, Renato Constantino, Maris Diokno, Roland Simbulan and Gavino Tica 1985-1990. Documentation: files on the Baptist Church, the Chris...
Archives
Add to Favorites
Notulenboeken 1898-1968; jaarverslagen 1959-1969; kasboek 1896-1901; reglementen 1896-1913.
Archives
Add to Favorites
Notulen van vergaderingen van bestuur en leden en van de aan de oprichting voorafgaande besprekingen 1919; stukken betreffende de oprichting, de beginselverklaring en te houden lezingen 1919; ledenlijst en leden register 1919 en z.j.
Archives
Add to Favorites
Overzichten van leden; statuten; huishoudelijke reglementen; lidmaatschapsboekjes. Notulen van het congres op 18 november 1917 en het fusiecongres op 9 december 1917.
Archives
Add to Favorites
Journaal van de boekhandel van Oebele Boersma.
Archives
Add to Favorites
Notulenboeken van de algemene en bestuursvergaderingen 1909-1924.
Archives
Add to Favorites
Stukken afkomstig van de secretaris van de afdeling Amersfoort: bevatten naast stukken van de afdeling Amersfoort (notulen, verslagen, correspondentie, etc.) veel stukken van de landelijke bond (notulen van algemene vergaderingen, bondsvergaderingen, verslagen en circulaires).
Archives
Add to Favorites