Showing 1 - 14 of 14 for search: '', query time: 0.08s
Period 1979-1983
Notulen; correspondentie; steunlijsten; teksten van toespraken; logboeken; documentatie; verslagen van buurtvergaderingen; notulen en documentatie van het Landelijk Aktiekomitee en van de Vereniging Platform van democratische organisaties van buitenlandse arbeiders (1978) 1979-1983.
Archives
Add to Favorites
Period 1922-1926
Period 1922-1926: correspondence, mostly letters received as an IWMA official from organizations and individuals in Spain (Manuel Buenacasa and others), Argentina (Emilio López Arango and others), Mexico (Nicolás T. Bernal, Enrique Flores Magón and others) and other European and Latin-American count...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie, lijsten van ingekomen gelden en geschenken, circulaires, aanvragen om steun, correspondentie, kwitanties, lijsten van prijzen; stukken verlotingscomité 1903-1904; kwitanties uitkeringen.
Archives
Add to Favorites
Period 1978-1983
Documents relating to the FESGB 1980-1983 and the Friends of the Tagammu‘ Party in Great Britain 1980-1982; clippings of articles by Ahmed Abdalla published in al-‘Arab 1982-1983; reports, statements, pamphlets, leaflets, copies of periodicals and other printed material concerning the Egyptian stude...
Archives
Add to Favorites
Log-book 1978-1983 and Business Economics Log-book 1980, both containing various documents.
Archives
Add to Favorites
Collection of press clippings on the marches against unemployment from local and national newspapers and from the militant press, including a series of clippings arranged by day 1994.
Archives
Add to Favorites
AMRC is a three tier organisation with 5 Regional Council members at the top. Regional Council members are the eminent labour activists/researchers from the Asia Pacific Region. (Anual) Regional Council meeting is the highest desicion making body where the previous projects are reviewed and future p...
Archives
Add to Favorites
Presentieregisters bestuurs- en ledenvergaderingen 1956-1971; ledenregisters 1945-1971.
Archives
Add to Favorites
Receptieboek bij het vijfenzeventigjarig bestaan van de afdeling Groningen van de Algemene Bedrijfsbond Textiel en Kleding 'De Eendracht' in 1958.
Archives
Add to Favorites
Notulen van de vergaderingen van de leden van de afdeling Winsum van de Algemene Bedrijfsgroepen Centrale, later Industriebond NVV 1946-1975.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie van L.A. van der Meulen, secretaris van het gewest Noord-Holland en voorzitter van de afdeling Haarlem van de AVVL 1938-1955.
Archives
Add to Favorites
Period 1894-1958
Veel stukken uit de tijd vóór 1894, onder andere de archieven van diamantbewerkersverenigingen, die zich in 1902 aansloten bij de ANDB: Diamantslijpersvereeniging, 1868-1901: statuten en reglementen, notulen, ledenlijsten, correspondentie, financiële stukken, stukken betreffende tarieven van slijp...
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1893-1919
Voornamelijk statuten, notulen, jaarboekjes, brievenboeken; Anti-Sociaal-Democratische Vereeniging Rotterdam (opgericht in 1894): notulen 1894-1918, intekenlijst voor vaandel.
Archives
Add to Favorites
Period 1922-1971
Stukken betreffende de Nederlandsche Schildersgezellenbond en de ANB afkomstig van bondsbestuurder W. Roos, vanaf 1918 in dienst van de Nederlandsche Schildersgezellenbond en later van de ANB. Notulen 1940, 1945-1947, correspondentie, veel internationale stukken, onder andere betreffende contacten...
Archives
Add to Favorites