Showing 1 - 20 of 102 for search: '', query time: 4.07s
Statuten, stukken betreffende de oprichting en de gebouwen, jaarverslagen en notulen 1869-1918 (onvolledig), presentielijsten, notulen commissie statuutswijziging 1905-1907, financiële bescheiden; Aanvulling: notulen van het bestuur betreffende gebouw De Geelvinck 1915-1918.
Archives
Add to Favorites
Notulen van de leden- en bestuursvergaderingen 1945-1971 (niet volledig), presentielijsten van de ledenvergaderingen 1945-1968, ledenlijst z.j. en jaarverslag 1969-1970.
Archives
Add to Favorites
Period 1938-1940
Voornamelijk stukken betreffende het ledenbestand, CAO's, salarissen, financiële stukken en circulaires, die ook verslagen van de vergaderingen bevatten, serie notulen 1946-1954, correspondentie, onder andere met bedrijven, dossiers bijvoorbeeld over de koopavond met onder andere enquête uit 1971; e...
Archives
Add to Favorites
Statuten, aanmeldingen om lid te worden van de op te richten bond 1930, stukken 1e-3e algemene vergaderingen 1932-1939, CAO's, vragenlijst NVV 1939, stukken algemeen comité voor het inrichten van internaten voor de opleiding tot dienstboden 1936-1941, stukken over rechtspositie van werknemers bij he...
Archives
Add to Favorites
Stukken afkomstig van Marianne Wolters, bestuurslid, werkzaam bij het SISWO.
Archives
Add to Favorites
Period 1910-1918
Statuten, notulen 1910-1918, met enkele agenda's en presentielijsten; correspondentie 1910-1918 (1919), jaarverslagen 1910, 1912, 1914, 1915, ledenadministratie (onvolledig), diplomaboekjes, circulaires, adressen en amendementen, enquêtes naar de positie van beambten in Rijksdienst (z.j.) en de toes...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie, onder meer met andere afdelingen, het bondsbestuur, werkgevers, Leidse Bestuurdersbond en aangesloten bonden; ledenadministratie; stukken betreffende vergaderingen, congressen, arbeidsvoorwaarden, acties; circulaires; financiële stukken 1938-1955.
Archives
Add to Favorites
Handgeschreven jaarverslagen 1934-1968.
Archives
Add to Favorites
Notulen 1951-1965.
Archives
Add to Favorites
Notulenboek en ledenregisters 1949-1973.
Archives
Add to Favorites
Notulen 1947-1972; agenda's met bijlagen van jaarvergaderingen; jaarverslagen; ledenregister 1965-1969 (-1971).
Archives
Add to Favorites
Receptieboek met foto's ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan; ledenregisters 1948-1971.
Archives
Add to Favorites
Notulen 1950-1975 (vanaf 1971 van de Industriebond afdeling Deventer), presentielijsten 1956-1970, jaarverslagen 1950-1967.
Archives
Add to Favorites
Notulen van de huishoudelijke vergaderingen 1912-1918.
Archives
Add to Favorites
Period 1934-1940
Stukken afkomstig van D.W. van Hattem, secretaris van de samenwerkende organisaties (metaalbewerkersbonden) afdeling Hengelo: voornamelijk stukken betreffende de firma Dikkers & Co, Stork, Heemaf en NV Hazemeyer te Hengelo; ook enige stukken betreffende het Provinciaal Werkcomité voor Werkloozenzorg...
Archives
Add to Favorites
's-Gravenhaagsche Meubelmakersvereeniging Rechten naast Plichten, 1885-1908 (1909): ingekomen stukken. Nederlandsche Behangers- en Stoffeerders- en Beddenmakersbond afdeling Den Haag, 1896-1908: ingekomen stukken en andere stukken, onder andere congresverslagen, en een enquête uit 1906 naar de arb...
Archives
Add to Favorites
Notulen van de bestuursvergaderingen 1952-1971, van de jaar- en ledenvergaderingen 1955-1972.
Archives
Add to Favorites