Showing 1 - 6 of 6 for search: '', query time: 0.06s
Correspondentie, lijsten van ingekomen gelden en geschenken, circulaires, aanvragen om steun, correspondentie, kwitanties, lijsten van prijzen; stukken verlotingscomité 1903-1904; kwitanties uitkeringen.
Archives
Add to Favorites
Kasboeken en steunlijsten 1969-1974; kasboeken en steunlijsten van acties bij de sigarenfabriek Champ Clark 1969-1970.
Archives
Add to Favorites
Period 1966-1989
Stukken afkomstig van Louis Andriessen betreffende de Aktiegroep "De Notenkraker".
Archives
Add to Favorites
Documents on conferences and other meetings on the improvement of health and safety in the workplace and on various projects regarding this theme 1996-2004; files on the annual meetings of the ANROAV in Bangkok, Thailand, 4-6 November 2006, in Hong Kong 29-31 August 2007 and Phnom Penh, Cambodia 22-...
Archives
Add to Favorites
Period 1945-2011
Notulen congressen en vergaderingen Bondsraad, Bezoldigd Bestuurders, dagelijks bestuur en hoofdbestuur van de ABVA en voorlopers 1945-1990, notulen van vergaderingen van diverse andere groepsraden, o.a. Arbeidsbureau, Financiën, Gemeenten, Justitie, Landbouw, Loodswezen, Onderwijs, Oorlog en Marine...
Archives
Add to Favorites
AMRC is a three tier organisation with 5 Regional Council members at the top. Regional Council members are the eminent labour activists/researchers from the Asia Pacific Region. (Anual) Regional Council meeting is the highest desicion making body where the previous projects are reviewed and future p...
Archives
Add to Favorites