Showing 1 - 17 of 17 for search: '', query time: 0.57s
Knipselboeken met zijn artikelen in periodieken 1927-1939, voornamelijk in De Transportarbeider en Werkloozenzorg; enige lezingen; enige documentatie 1928-1940.
Archives
Add to Favorites
Notebooks and diaries 1848-1864, some with draft essays or abstracts; manuscripts of essays and appeals; manuscript of the rules of the London Republican Association; press clippings with marginal notes; letters from Charles Bradlaugh (The National Reformer), Henry Fielding, Julian and Marie Harney,...
Archives
Add to Favorites
De meeste stukken stammen uit het Interbellum en de naoorlogse periode. Grotendeels correspondentie; ook een aantal akten en contracten uit de vroegste periode van het blad.
Archives
Add to Favorites
Part of the archives of the editors of Arbeiterkampf consisting of photocopied documents, pamphlets, leaflets, copies of periodicals, clippings and other mostly printed material on cases against RAF members, solidarity with emprisoned militants, police actions, neo-Nazis, demonstrations, squatters,...
Archives
Add to Favorites
Concepten van artikelen, ingekomen en kopieën van uitgaande stukken, distributielijsten en stukken betreffende abonnementen 1972-1973.
Archives
Add to Favorites
Vijf plakboeken en andere stukken betreffende de optredens van Het Amsterdams Journalistencabaret 'Pers-Vers' en de recensies daarvan 1958-1961.
Archives
Add to Favorites
Period 1890-2001
Fotocollectie betreffende gebouwen, personeel en bestuurders van De Arbeiderspers en de daardoor uitgegeven bladen, m.n. Het Vrije Volk.
Archives
Add to Favorites
Period 1981-2009
Bewegend beeld en geluidsdocumenten betreffende activiteiten en projecten 1981-2012. Chronologisch geordend.
Archives
Add to Favorites
Period 1878-1897
Photocopies: youth writings 1878; letters by Jean Ajalbert 1896, Louis Anquetin n.d., Tristan Bernard n.d., Alexandre Cohen 1895, Georges Darien n.d., Lucien Descaves 1892 and n.d., Félix Fénéon 1892, 1897 and n.d., Augustin Hamon 1895-1896, Émile Henry 1892 and n.d., Fra...
Archives
Add to Favorites
Documents received from Max Sartin: letters to Osvaldo Maraviglia, Armando Borghi and others from Errico Malatesta 1923-1932, Max Nettlau 1924-1935, Luigi Bertoni 1936, 1940 and others; some manuscripts of articles by Malatesta and Nettlau, most of them published in the paper.
Archives
Add to Favorites
Verslagen van de vergaderingen van het bestuur 1980-2012; jaarverslagen en financiële verslagen 1980-2012; nieuwsbrieven 1983-2012; correspondentie betreffende activiteiten en projecten 1980-2012; afscheidsbijeenkomst Herman Divendal 2013.
Archives
Add to Favorites
Correspondence between Fritz and Mathilde, who frequently lived apart; letters from family members; copies of some 1848 newspapers; correspondence on the American Civil War consisting of letters by Fritz Anneke to Edwin Stanton, Secretary of War, and letters to Fritz Anneke from German-American lead...
Archives
Add to Favorites
Period 1975-2007
Een collectie van 126 publicaties van de Nederlandse afdeling van Amnesty International
Archives
Add to Favorites
Period 1973-1987
A small part of the collection consists of the records of Altinform, the larger part of documentation. Correspondence, minutes of meetings, monthly reports of activities, financial documents and documents concerning staff members 1973-1987; copies of Altinform Persoverzicht; clippings, mainly from F...
Archives
Add to Favorites
N.V. Electrische Drukkerij Vooruitgang te Amsterdam: stukken (notulen, rapporten, financiële stukken, verslagen) betreffende de vergaderingen van aandeelhouders en commissarissen 1906-1928; beleggingsmaatschappij Vooruitgang: notulen van de Raad van Commissarissen 1930-1938; N.V. Drukkerij en Uitg...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie, alfabetisch geordend 1890-1934 (de correspondenten M t/m S ontbreken); dossiertjes over de kwestie Edo Fimmen-Barmat 1925, bedanken van J.G. Jansonius voor de SDAP 1934 en Congrès mondiale contre la guerre impérialiste 1931-1932; blijk van erkentelijkheid van de afdeling Watergraafs...
Archives
Add to Favorites
Period 1963-1986
Correspondence with Noam Chomsky, Thomas J. Coad 1983-1984, Shlomo Du Nour 1980-1983, Linus Pauling, J. Rothman 1974-1985, H.G. Sussman, H. Wallace 1979-1984, Nathan Yalin-Mor 1978-1983 and others, including readers of his books 1963, 1968-1985; agenda and some personal documents; files on the publi...
Archives
Add to Favorites