Showing 1 - 12 of 12 for search: '', query time: 0.08s
Notulen 1936-1954; contributieboek 1933-1987.
Archives
Add to Favorites
Statuten en reglement, notulen bestuursvergaderingen 1918-1938, notulen algemene vergaderingen 1926-1940 en jaarlijkse/halfjaarlijkse verslagen 1909-1917, 1926-1939, kasboek 1874-1880, ledental en contributie 1941-1942; diversen, onder andere brieven, aantekeningen, brochure 25-jarig bestaan. Ziek...
Archives
Add to Favorites
Period 1865-1993
Collectie brochures, periodieken en andere gedrukten betreffende diverse aspecten van de sociale geneeskunde 1865-1993.
Archives
Add to Favorites
Period 1853-1918
Chronologisch in banden bijeengebonden registratieformulieren voor aanmelding levensverzekering 1853-1918, 1933.
Archives
Add to Favorites
Period 1941-2007
Notulen bestuur van NV en ANDO 1947-1965; huishoudelijke vergaderingen van NV en ANDO 1949-1963; kasboeken 1954-1972; kasstukken 1956-1958, 1965-1975; voornamelijk ANDO afdeling Amsterdam-Noord. Aanvulling 2013: verenigingsverslagen / beschrijvingsbrieven van de ANDO over 1963-2003; landelijke werkg...
Archives
Add to Favorites
Archief van de Provinciale Actie Commissie (PAC) Noord-Holland van de Algemene Drankbestrijders Organisatie (ANDO) 1962-1991; archieven van de voorlopers 1916-1951; archieven van de afdelingen Bergen, Broek op Langedijk, Wieringermeer en van de Federatie Noord-Hollands Noorden 1913-1988 (1991). No...
Archives
Add to Favorites
Jaar-, werk- en beleidsplannen; stukken betreffende de ontwikkeling van en verslaglegging over de diverse projecten, zoals het opvoedingsondersteuningsexperiment 'Op-Stap', van de stichting 1975-2000.
Archives
Add to Favorites
Annual reports 1992-2004; project proposals; book with texts and photos on the target group of Arter Asha.
Archives
Add to Favorites
AMRC is a three tier organisation with 5 Regional Council members at the top. Regional Council members are the eminent labour activists/researchers from the Asia Pacific Region. (Anual) Regional Council meeting is the highest desicion making body where the previous projects are reviewed and future p...
Archives
Add to Favorites
Gedeelten van de archieven van verschillende plaatselijke organisaties en het archief van het hoofdbestuur van de Nederlandsche Bond van Cacao-, Chocolade- en Suikerbewerkers, Koek- en Banketbakkers, dat bij de opheffing in 1904 het archief overdroeg aan de afdeling Amsterdam:. Suiker-, Chocolade-...
Archives
Add to Favorites
Period 1930-1987
Notulen en andere vergaderstukken, statuten en huishoudelijke reglementen, ledenlijsten, jaarverslagen, correspondentie, financiële stukken; stukken van de verschillende secties, onder andere Nederlandse Vereniging voor de Jeugdgezondheidszorg, Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneesk...
Archives
Add to Favorites
Plakboeken 1963-2006. NB! Dit archief staat onder EMBARGO tot na de dood van Yke Algra en diens partner Harmen Hannema en is voor NIEMAND in te zien.
Archives
Add to Favorites