Showing 1 - 13 of 13 for search: '', query time: 9.45s
Stukken afkomstig van F.M. Takes: enquete onder ABVA-leden op de Erasmus Universiteit 1973, notulen, correspondentie, pamfletten, bulletins, discussienota's, etc. van en betreffende de verschillende (vak-)groepen, leden, verkiezingen, arbeidsvoorwaarden, het Georganiseerd Overleg, etc.
Archives
Add to Favorites
Period 1941-1973
Alfabetisch op onderwerp geordende dossiers, waarin ook de notulen (op de letter N) en de besluiten (op de letter B) zijn opgenomen.
Archives
Add to Favorites
Notulen; vergaderstukken; stukken betreffende de HTS-Unie en overige stukken; documentatie 1970-1974.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie; rapporten; syllabi; verkiezingsbrochures; overige stukken 1974-1982.
Archives
Add to Favorites
Period 1889-1993
Gedeelten van de archieven van voorlopers, waaronder Het Nederlandsch Onderwijzers-Genootschap met verschillende hoofdverenigingen - Den Helder vrij volledig - (vanaf 1842), de Bond van Nederlandsche Onderwijzers (vanaf 1889), de Nederlandse Onderwijzers Vereniging, het Nederlands Verbond van Direct...
Archives
Add to Favorites
Notulen van de vergaderingen van het bestuur van de ABOP Vrouwengroep; vergaderstukken van het het KOOR, het ABOP bestuur, de algemene vergadering en regionale vergaderingen; stukken betreffende het jaarlijkse congres en scholing; en over thema's als vrouw en arbeid, basisinkomen, sociale zekerheid...
Archives
Add to Favorites
Archief van de Provinciale Actie Commissie (PAC) Noord-Holland van de Algemene Drankbestrijders Organisatie (ANDO) 1962-1991; archieven van de voorlopers 1916-1951; archieven van de afdelingen Bergen, Broek op Langedijk, Wieringermeer en van de Federatie Noord-Hollands Noorden 1913-1988 (1991). No...
Archives
Add to Favorites
Period 1938-1941
Notulen van een bestuursvergadering 1974; stukken betreffende financiën en jaarrekeningen 1947-1968; stukken betreffende inschrijving bij de Kamer van Koophandel 1979-1983; stukken betreffende subsidie-aanvragen 1938-1941, 1946-1984; register en stukken betreffende overzichten van vergoedingen voor...
Archives
Add to Favorites
Jaar-, werk- en beleidsplannen; stukken betreffende de ontwikkeling van en verslaglegging over de diverse projecten, zoals het opvoedingsondersteuningsexperiment 'Op-Stap', van de stichting 1975-2000.
Archives
Add to Favorites
Annual reports 1992-2004; project proposals; book with texts and photos on the target group of Arter Asha.
Archives
Add to Favorites
Period 1970-2000
5895 photographs on Southern Africa, mostly taken between 1970 and 2000, from the collections of the Dutch Anti-Apartheid Movement (AABN), the Institute for Southern Africa (IZA) and the Netherlands institute for Southern Africa (NiZA).
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1950-1972
Algemene Bedrijfsgroepen Centrale, (1949) 1950-1972: voornamelijk de kernstukken: notulen en vergaderstukken 1949-1971; dossiers betreffende verschillende bedrijven, onder meer veel over AKZO, CAO's, stukken betreffende ledenwerfacties en ledentallen per bedrijfstak, fabriek of district; ledenkaarte...
Archives
Add to Favorites