Showing 121 - 140 of 286 for search: '', query time: 0.14s
Period 1919-1995
Notulen bestuursvergaderingen 1919-1941, 1945-1961, 1964-1995; notulen ledenvergaderingen 1922-1940, 1948-1995; correspondentie 1919-1959, 1988-1996; circulaires 1920-1941, 1946-1952; jaarverslagen 1929-1994; stukken betreffende stafvergaderingen Bentveld 1961-1980, jubilea 1951-1989, ledenadministr...
Archives
Add to Favorites
Archief van de Provinciale Actie Commissie (PAC) Noord-Holland van de Algemene Drankbestrijders Organisatie (ANDO) 1962-1991; archieven van de voorlopers 1916-1951; archieven van de afdelingen Bergen, Broek op Langedijk, Wieringermeer en van de Federatie Noord-Hollands Noorden 1913-1988 (1991). No...
Archives
Add to Favorites
Period 1966-1989
Stukken afkomstig van Louis Andriessen betreffende de Aktiegroep "De Notenkraker".
Archives
Add to Favorites
Notulen van vergaderingen van de Landelijke Stroomgroep Stop Kalkar; enkele verslagen van afdelingsvergaderingen; correspondentie; adressen- en handtekeningenlijsten; documentatie 1974-1976.
Archives
Add to Favorites
Verslagen van de vergaderingen van het bestuur 1980-2012; jaarverslagen en financiële verslagen 1980-2012; nieuwsbrieven 1983-2012; correspondentie betreffende activiteiten en projecten 1980-2012; afscheidsbijeenkomst Herman Divendal 2013.
Archives
Add to Favorites
Period 1980-2008
Het Homomonument aan de Westermarkt in Amsterdam staat als symbool voor de homostrijd sinds 1987 op deze plek.
Archives
Add to Favorites
Period 1947-2009
Correspondence 1969-2009, with Osvaldo Bayer 1993, Débora Céspedes 2003-2008, Liber Forti 1969-2000, Ramón Griño Llusà 1989-1991, José Ignacio Martín-Artajo 1985-1988, Francisco Olaya 1989-1999, José Peirats 1989, Heleno Saña 1989-2002, and others; manuscript ‘El pensamiento antiautoritario’, writte...
Archives
Add to Favorites
Collection of the leaflets Nos. 1-42, 46 (partly in original and partly photocopies) of the Unified National Command 1988-1989; some leaflets issued separately by the PFLP, DFLP, CPP, al-Havaka al-Muqawama al-Islamiyya (HAMAS), the Local Command Council of Rammallah and other local organizations 198...
Archives
Add to Favorites
Period 1966-1990
Stukken van de NOV, afdeling Amsterdam (1954-1966) en stukken van de ABOP, afdeling Amsterdam (vanaf 1966): notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen, stukken betreffende acties, projecten en het Mr. A. de Roosfonds.
Archives
Add to Favorites
De meeste stukken stammen uit het Interbellum en de naoorlogse periode. Grotendeels correspondentie; ook een aantal akten en contracten uit de vroegste periode van het blad.
Archives
Add to Favorites
Notebooks and diaries 1848-1864, some with draft essays or abstracts; manuscripts of essays and appeals; manuscript of the rules of the London Republican Association; press clippings with marginal notes; letters from Charles Bradlaugh (The National Reformer), Henry Fielding, Julian and Marie Harney,...
Archives
Add to Favorites
Prison diaries; correspondence with neo-Nazist organizations in Europe, the USA and South Africa; address lists; documents on trials; pamphlets; illegal facsimile editions of publications of Joseph Goebbels and other documents.
Archives
Add to Favorites
Period 1890-2001
Fotocollectie betreffende gebouwen, personeel en bestuurders van De Arbeiderspers en de daardoor uitgegeven bladen, m.n. Het Vrije Volk.
Archives
Add to Favorites
Notulen, correspondentie; stukken betreffende de War Resisters' International, Onafhankelijke Contactcommissie voor Vredeswerk (OCV), Comité 1961, 1962, 1963 voor de Vrede, ILCOP (International Liaison Committee of Organisations for Peace), International Peace Bureau; Amerika-Europa Mars 1961, reis...
Archives
Add to Favorites
Notulen; vergaderstukken; stukken betreffende de HTS-Unie en overige stukken; documentatie 1970-1974.
Archives
Add to Favorites