Showing 161 - 180 of 287 for search: '', query time: 0.15s
Notulen van de bestuursvergaderingen 1951-1952, jaarverslag 1950. Aanvulling: receptieboek ter gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de ANB, afdeling Amsterdam , opvolger van 'Concordia Inter Nos' 1950. Aanvulling: notulen van de bestuurs- en ledenvergaderingen 1945-1949.
Archives
Add to Favorites
Notulen van de bestuursvergaderingen 1946-1966 en van de jaar- en ledenvergaderingen 1953-1965.
Archives
Add to Favorites
Notulen 1958-1976, ledenregister, kasboeken 1945-1976.
Archives
Add to Favorites
Collection of mainly stencilled documents (partly photocopies) collected by Rudi van Doorslaer, concerning the KJB (Kommunistiese Jeugbond), the MLB (Marxisties-Leninistiese Beweging), elections; leaflets, internal bulletins and training materials; documentation 1970-1980; manuscript (photocopy) by...
Archives
Add to Favorites
Period 1966-1993
Correspondence with the World Confederation of Organizations of the Teaching Profession and the Movimiento Popular Colorado (MOPOCO), Buenos Aires, Argentina and others, mostly in photocopy 1978-1992; manuscripts of books, including `Paraguay: La Cárcel Olvidada, El País Exiliado...' and of articles...
Archives
Add to Favorites
Notulen 1945-1974, presentielijsten 1955-1975 en jaarverslagen 1939, 1945-1959.
Archives
Add to Favorites
Period 1960-1971
Voornamelijk stukken uit de jaren zestig: notulen van het bondsbestuur; verslagen werkzaamheden Bondsraad (soms met notulen); congresstukken; jaarverslagen; circulaires; stukken betreffende de fusie ca. 1970-1971; statuten en andere stukken betreffende de organisatie; doorslag van brief van de gezam...
Archives
Add to Favorites
Annual reports 1992-2004; project proposals; book with texts and photos on the target group of Arter Asha.
Archives
Add to Favorites
Period 1981-2009
Bewegend beeld en geluidsdocumenten betreffende activiteiten en projecten 1981-2012. Chronologisch geordend.
Archives
Add to Favorites
Notulen van de vergaderingen van de leden en van het bestuur 1924-1940, 1945-1990; register van uitgaande brieven 1964-1974; jaarverslagen over 1934-1940, 1945-1968.
Archives
Add to Favorites
Period 1952-1968
De afdeling Leeuwarden van de Algemene Bedrijfsbond voor de Meubilerings- en Houtbedrijven zette zich in voor de belangen van de leden.
Archives
Add to Favorites
Ruim 3300 foto’s uit de collecties van de Anti-Apartheids Beweging Nederland (AABN), Omroep voor Radio Freedom, Angola Comité/Komitee Zuidelijk Afrika (KZA) en Eduardo Mondlane Stichting (EMS) over anti-apartheid en zuidelijk Afrika solidariteitsactiviteiten in m.n. Nederland in de periode 1963-1997...
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1878-1897
Photocopies: youth writings 1878; letters by Jean Ajalbert 1896, Louis Anquetin n.d., Tristan Bernard n.d., Alexandre Cohen 1895, Georges Darien n.d., Lucien Descaves 1892 and n.d., Félix Fénéon 1892, 1897 and n.d., Augustin Hamon 1895-1896, Émile Henry 1892 and n.d., Fra...
Archives
Add to Favorites
Period 1971-1994
Het archief bestaat allereerst uit de notulen en vergaderstukken van pleno's, actievergaderingen, DB- en stafvergaderingen, jaarverslagen, algemene correspondentie, financiële en andere algemene organisatorische stukken over de gehele bestaansperiode van de AABN. Vervolgens vier series verslagen, co...
Archives
Online content
Add to Favorites
Bulletins, tracts and other documents concerning the Parti Communiste Internationaliste (PCI)1940-1948 and n.d.; educational materials of the PCI 1948-1959; circulars, reports and other documents concerning the International Revolutionary-Marxist Tendency/Tendance Marxiste-Révolutionnaire Internatio...
Archives
Add to Favorites
Notulen van vergaderingen; ingekomen brieven, doorslagen van verzonden brieven en circulaires 1934-1940; jaarverslagen 1934-1940; stukken betreffende de opvoering van het lekenspel '1915: Verdun - 1935..?' in 1935.
Archives
Add to Favorites
Period 1980-2008
Het Homomonument aan de Westermarkt in Amsterdam staat als symbool voor de homostrijd sinds 1987 op deze plek.
Archives
Add to Favorites
Various documentation by and press clippings on the views and activities of the Akbayan Citizen's Action Party 1997-2009.
Archives
Add to Favorites