Showing 161 - 180 of 284 for search: '', query time: 0.17s
Collection of press clippings on the marches against unemployment from local and national newspapers and from the militant press, including a series of clippings arranged by day 1994.
Archives
Add to Favorites
Period 1976-1983
Notulen van vergaderingen van alarmgroepen; stukken betreffende de acties tegen en voorlichtingsactiviteiten over radioactief afval en kernenergie, 1976-1983; stukken van Martin Schoenmakers 1976-1977.
Archives
Add to Favorites
Period 1974-1979
Stukken betreffende o.a. demonstratieve fietstochten en anti-autoacties 1965-1979. Aanvulling 2014: notulen van de vergaderingen van Amsterdam Autovrij, alsmede circulaires, financiële overzichten, ledenlijsten, persverklaringen 1973-1977. Aanvulling 2017, afkomstig van Tom Schimmelpennink: notulen,...
Archives
Add to Favorites
Glasnegatieven en een glasdia afkomstig van NVV-bond "Mercurius".
Archives
Add to Favorites
Notulen van de algemene ledenvergaderingen 1953-1990 en de bestuursvergaderingen 1962-1991; correspondentie 1985-1992; circulaires 1983-1985; jaarverslagen 1963-1985; ledenlijsten 1951-1992; jaarrekeningen en overige financiële administratie 1967-1990.
Archives
Add to Favorites
Period 1964–1981
Deze collectie is opgebouwd uit de inbreng van drie activisten die deel uitmaakten van de Woongroep van de AAP: Theo van der Giessen, Cok Oostveen en Henk van der Kleij. De Woongroep spande zich in om de Gezamenlijke Aktiegroepen tegen Leegstand bijeen te brengen, die in 1975 onder andere een nieuwe...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie, notulen van vergaderingen, verslagen van discussiebijeenkomsten en gevoerde acties, pamfletten, werkstukken en andere stukken betreffende de arbeidsomstandigheden en perspectieven van werkende jongeren in Nederland 1969-1975.
Archives
Add to Favorites
Documents on the number and fate of political prisoners in Burma 2002-2006.
Archives
Add to Favorites
Correspondence with Acracio Bartholomé, Avelino García Entrialgo, Onofré García Tirador, José Peirats and others; minutes of meetings of and other documents on the regional sub-committee of the CNT in Asturia, León and Palencia in exile; documents on the national sub-committee in exile; circulars fr...
Archives
Add to Favorites
A scrapbook with notes, drawings and documentation composed by S. Akram Hussain Shah Bukhari, on his personal circumstances, the Indian Independence League and the Indian National Army (Azad Hind Fauz), anti-colonial movements in British India, and its leader Subhas Chandra Bose (1897-1945), commonl...
Archives
Add to Favorites
Period 1982-1996
Documents on the annual general meetings and meetings of the board; resolutions; annual reports; quarterly reports and staff documents; correspondence on countries; financial documents; Urgent Appeals; papers of Jack Clancey (Labour desk); documents concerning Hotline Asia, Asia Link, 3 Year Program...
Archives
Add to Favorites
Notulen van de vergaderingen van de leden 1913-1924, 1951-1971; notulen van de vergaderingen van het bestuur 1919-1936, 1938-1940, 1946-1951, 1960-1971.
Archives
Add to Favorites
Notulen van de bestuursvergaderingen 1958-1962; notulen van de jaarvergaderingen 1957, 1962-1964; jaarverslagen over 1951-1958, 1963-1964.
Archives
Add to Favorites
Notulen van de vergaderingen van de leden 1957-1975; notulen van de vergaderingen van het bestuur 1972-1976.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende vredesbeweging en Vredesaktiekrant, anti-militarisme, anti-kernenergieacties, buitenlandse werknemers, vrouwenprojekt De Pijp in Amsterdam, Vrouwen Info-centrum, Amok, het blad Bluf, het samenwerkingsverband Bonk (Burgerlijke Ongehoorzaamheid en Non-Koöperatie) 1976-1993.
Archives
Add to Favorites
Period 1970–2015
In de collectie een dossier van de Aktiegroep Kinkerbuurt BBK uit 1970. Verder het archief van de kraakgroep die in 1972 uit de Rosmarijnsteeg verhuisde naar een voormalige school in de Ten Katestraat nr 8. Van de woongroep van het Ten Katepaleis dossiers met interne organisatie en administratie, al...
Archives
Add to Favorites
Period 1985–2017
In de collectie dossiers van solidariteitsacties met vluchtelingen en illegalen, alsmede van de organisaties die zich richtten op praktische ondersteuning (ASKV). Ook dossiers van het Autonoom Centrum (1991 -2004) zijn in deze collectie opgenomen. In deze collectie tevens de anti-Europa-acties in de...
Archives
Add to Favorites
Jaar-, werk- en beleidsplannen; stukken betreffende de ontwikkeling van en verslaglegging over de diverse projecten, zoals het opvoedingsondersteuningsexperiment 'Op-Stap', van de stichting 1975-2000.
Archives
Add to Favorites
Beschrijvingsbrieven tweejaarlijkse algemene vergaderingen van de AVVL 1935-1939, 1946; statuten AAVL 1920-1990; stukken betreffende de Wet op de lijkbezorging 1967-1995; stukken betreffende de congressen en andere activiteiten van de International Cremation Federation en aangesloten verenigingen 19...
Archives
Add to Favorites
Notulen, correspondentie, registers van binnen gekomen meldingen en andere stukken betreffende de Meldkamer van het Anti-Fascistisch Front Amsterdam 1982-1991; speciaal dossier betreffende klachten over de evangeliste Jenny Goeree-Manschot 1985-1990.
Archives
Add to Favorites