Showing 141 - 160 of 287 for search: '', query time: 0.57s
Notulen van de algemene ledenvergaderingen 1953-1990 en de bestuursvergaderingen 1962-1991; correspondentie 1985-1992; circulaires 1983-1985; jaarverslagen 1963-1985; ledenlijsten 1951-1992; jaarrekeningen en overige financiële administratie 1967-1990.
Archives
Add to Favorites
Period 1964–1981
Deze collectie is opgebouwd uit de inbreng van drie activisten die deel uitmaakten van de Woongroep van de AAP: Theo van der Giessen, Cok Oostveen en Henk van der Kleij. De Woongroep spande zich in om de Gezamenlijke Aktiegroepen tegen Leegstand bijeen te brengen, die in 1975 onder andere een nieuwe...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie, notulen van vergaderingen, verslagen van discussiebijeenkomsten en gevoerde acties, pamfletten, werkstukken en andere stukken betreffende de arbeidsomstandigheden en perspectieven van werkende jongeren in Nederland 1969-1975.
Archives
Add to Favorites
Documents on the number and fate of political prisoners in Burma 2002-2006.
Archives
Add to Favorites
Correspondence with Acracio Bartholomé, Avelino García Entrialgo, Onofré García Tirador, José Peirats and others; minutes of meetings of and other documents on the regional sub-committee of the CNT in Asturia, León and Palencia in exile; documents on the national sub-committee in exile; circulars fr...
Archives
Add to Favorites
A scrapbook with notes, drawings and documentation composed by S. Akram Hussain Shah Bukhari, on his personal circumstances, the Indian Independence League and the Indian National Army (Azad Hind Fauz), anti-colonial movements in British India, and its leader Subhas Chandra Bose (1897-1945), commonl...
Archives
Add to Favorites
Period 1982-1996
Documents on the annual general meetings and meetings of the board; resolutions; annual reports; quarterly reports and staff documents; correspondence on countries; financial documents; Urgent Appeals; papers of Jack Clancey (Labour desk); documents concerning Hotline Asia, Asia Link, 3 Year Program...
Archives
Add to Favorites
Notulen van de vergaderingen van de leden 1913-1924, 1951-1971; notulen van de vergaderingen van het bestuur 1919-1936, 1938-1940, 1946-1951, 1960-1971.
Archives
Add to Favorites
Notulen van de bestuursvergaderingen 1958-1962; notulen van de jaarvergaderingen 1957, 1962-1964; jaarverslagen over 1951-1958, 1963-1964.
Archives
Add to Favorites
Notulen van de vergaderingen van de leden 1957-1975; notulen van de vergaderingen van het bestuur 1972-1976.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende vredesbeweging en Vredesaktiekrant, anti-militarisme, anti-kernenergieacties, buitenlandse werknemers, vrouwenprojekt De Pijp in Amsterdam, Vrouwen Info-centrum, Amok, het blad Bluf, het samenwerkingsverband Bonk (Burgerlijke Ongehoorzaamheid en Non-Koöperatie) 1976-1993.
Archives
Add to Favorites
Period 1970–2015
In de collectie een dossier van de Aktiegroep Kinkerbuurt BBK uit 1970. Verder het archief van de kraakgroep die in 1972 uit de Rosmarijnsteeg verhuisde naar een voormalige school in de Ten Katestraat nr 8. Van de woongroep van het Ten Katepaleis dossiers met interne organisatie en administratie, al...
Archives
Add to Favorites
Period 1985–2017
In de collectie dossiers van solidariteitsacties met vluchtelingen en illegalen, alsmede van de organisaties die zich richtten op praktische ondersteuning (ASKV). Ook dossiers van het Autonoom Centrum (1991 -2004) zijn in deze collectie opgenomen. In deze collectie tevens de anti-Europa-acties in de...
Archives
Add to Favorites
Jaar-, werk- en beleidsplannen; stukken betreffende de ontwikkeling van en verslaglegging over de diverse projecten, zoals het opvoedingsondersteuningsexperiment 'Op-Stap', van de stichting 1975-2000.
Archives
Add to Favorites
Beschrijvingsbrieven tweejaarlijkse algemene vergaderingen van de AVVL 1935-1939, 1946; statuten AAVL 1920-1990; stukken betreffende de Wet op de lijkbezorging 1967-1995; stukken betreffende de congressen en andere activiteiten van de International Cremation Federation en aangesloten verenigingen 19...
Archives
Add to Favorites
Notulen, correspondentie, registers van binnen gekomen meldingen en andere stukken betreffende de Meldkamer van het Anti-Fascistisch Front Amsterdam 1982-1991; speciaal dossier betreffende klachten over de evangeliste Jenny Goeree-Manschot 1985-1990.
Archives
Add to Favorites
Documents regarding the Assistance Association for Political Prisoners (Burma), the Democratic Alliance of Burma, the Democratic Party for a New Society, the National Council of the Union of Burma and the National League for Democracy 1997-2003.
Archives
Add to Favorites
Documents on conferences and other meetings on the improvement of health and safety in the workplace and on various projects regarding this theme 1996-2004; files on the annual meetings of the ANROAV in Bangkok, Thailand, 4-6 November 2006, in Hong Kong 29-31 August 2007 and Phnom Penh, Cambodia 22-...
Archives
Add to Favorites
Period 1890-2001
Fotocollectie betreffende gebouwen, personeel en bestuurders van De Arbeiderspers en de daardoor uitgegeven bladen, m.n. Het Vrije Volk.
Archives
Add to Favorites
Period 1962-2007
Diary 1969-1982; correspondence (mainly by e-mail) 1997-2000; typescripts and some manuscripts of poems, articles and essays from the period 1950-2003; documentation 2005. Accrual 2009: correspondence 1981-2007; press card Bintang Press 1962; contract and certificate on his employment as an expert...
Archives
Add to Favorites