Showing 141 - 160 of 284 for search: '', query time: 0.15s
Stukken betreffende de activiteiten van de Aktiegroep Milieubelasting NEE.
Archives
Add to Favorites
Period 1938-1941
Notulen van een bestuursvergadering 1974; stukken betreffende financiën en jaarrekeningen 1947-1968; stukken betreffende inschrijving bij de Kamer van Koophandel 1979-1983; stukken betreffende subsidie-aanvragen 1938-1941, 1946-1984; register en stukken betreffende overzichten van vergoedingen voor...
Archives
Add to Favorites
Period 1966-1989
Stukken afkomstig van Louis Andriessen betreffende de Aktiegroep "De Notenkraker".
Archives
Add to Favorites
Period 1892-1915
Correspondence with August Bebel 1903-1909, Heinrich Jasper 1906-1911, Franz Mehring 1892, Hermann Molkenbuhr 1906-1908, Wilhelm Pfannkuch 1908-1912, Paul Singer 1905-1907 and others; some financial documents 1906-1933; notes; miscellanea.
Archives
Online content
Add to Favorites
Collection of mainly printed material relating to the first generation leadership of the Turkish Republic, including Mustafa Kemal Atatürk, Fevzi Çakmak and Ismet Inönü, other participants of the struggle for independence and members of the political opposition during the first period of the Turkish...
Archives
Add to Favorites
Period 1971-1976
Logboeken 1974-1975; correspondentie; circulaires, documentatie.
Archives
Add to Favorites
Part of the archives of the editors of Arbeiterkampf consisting of photocopied documents, pamphlets, leaflets, copies of periodicals, clippings and other mostly printed material on cases against RAF members, solidarity with emprisoned militants, police actions, neo-Nazis, demonstrations, squatters,...
Archives
Add to Favorites
Log-book 1978-1983 and Business Economics Log-book 1980, both containing various documents.
Archives
Add to Favorites
Concepten van artikelen, ingekomen en kopieën van uitgaande stukken, distributielijsten en stukken betreffende abonnementen 1972-1973.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie met luisteraars 1985-1999; stukken betreffende haar werk bij de VPRO 1992, 1997; lijsten van programma's van 'Het Spoor Terug' 1984-1990; stukken betreffende programma's en uitzendingen van 'Het Spoor' en 'Het Spoor Terug' 1987-1992, OVT 1993-1999 waarin opgenomen 'Het Spoor Terug',...
Archives
Add to Favorites
Period 1971–1998
In de collectie vooral archiefstukken van de Sterke Arm: notulen, nota's pamfletten etc. (Zie ook een uitgebreide collectie de Sterke Arm in ARCH00140). Tevens aanwezig de buurtkrant van de Sterke Arm, Dappernieuws (1971–1981). Tevens dossiers over de huurstakingsacties in de Roomtuintjes en in de v...
Archives
Add to Favorites
Correspondence, minutes of meetings and other documents mainly from the Foreign Affairs Committee of the ABFSU 1998-2003.
Archives
Add to Favorites
Documents on the activities of the Association de Prisonniers Politiques du Franquisme en France 1990-1995 and photocopies of older documents collected by the Association.
Archives
Add to Favorites
Collection of an Iranian woman living in the United States since 1978, who recorded interviews on Persian-language stations with Iranian intellectuals on democracy.
Archives
Add to Favorites
Period 1969-1998
Manuscripten en typoscripten; correspondentie en andere stukken betreffende de uitgave van dissidente sovjetliteratuur en de ondersteuning van dissidente schrijvers (1937-) 1969-1998.
Archives
Add to Favorites
Period 1969–2005
In de collectie een dossier over de buurtstrijd in de jaren 1970 -1972 met de Aktiegroep Jordaan. Er werd in die jaren ook een aparte Jordaankrant uitgegeven. Uit de hoogtijdagen rond 1980 dossiers over kraakpanden en het kraken in de buurt, met notulen van vergaderingen, gegevens van het kraakspree...
Archives
Add to Favorites
Vijf plakboeken en andere stukken betreffende de optredens van Het Amsterdams Journalistencabaret 'Pers-Vers' en de recensies daarvan 1958-1961.
Archives
Add to Favorites
Notulen van de vergaderingen van het bestuur van de federatie Den Haag en omstreken van de Algemene Nederlandse Landarbeidersbond 1946-1951.
Archives
Add to Favorites
Notulen 1956-1958, correspondentie 1954-1958, stukken betreffende de oprichting.
Archives
Add to Favorites
Agenda's en notulen van de vergaderingen van het bestuur 1960-1978, 1987-1989, agenda's en notulen van de vergaderingen van de raad van commissarissen 1989, 1992-1996, notulen van het directieoverleg 1972-1979, 1993-1997, notulen van de vergaderingen van de staf 1993-1996, correspondentie 1961-1980,...
Archives
Add to Favorites