Showing 101 - 120 of 287 for search: '', query time: 0.08s
Period 1980-2002
De Algemene Federatie van Militair Personeel (AFMP) is opgericht in 1992 en behartigt de belangen van de leden in de sectoren Marine, Landmacht, Luchtmacht, Marechaussee en Postactieven.
Archives
Add to Favorites
Notulen van de vergaderingen van het bestuur van de ABOP Vrouwengroep; vergaderstukken van het het KOOR, het ABOP bestuur, de algemene vergadering en regionale vergaderingen; stukken betreffende het jaarlijkse congres en scholing; en over thema's als vrouw en arbeid, basisinkomen, sociale zekerheid...
Archives
Add to Favorites
Period 1978-1983
Documents relating to the FESGB 1980-1983 and the Friends of the Tagammu‘ Party in Great Britain 1980-1982; clippings of articles by Ahmed Abdalla published in al-‘Arab 1982-1983; reports, statements, pamphlets, leaflets, copies of periodicals and other printed material concerning the Egyptian stude...
Archives
Add to Favorites
Notulen en verslagen van vergaderingen, adhesiebetuigingen en -verklaringen betreffende de 21 november demonstratie 1981; ingekomen en kopieën van uitgaande stukken, verslagen, programma's en andere stukken betreffende acties, fora en demonstraties 1983-1997; jaarverslagen en jaaroverzichten 1981-19...
Archives
Add to Favorites
Notulenboek 1903-1908.
Archives
Add to Favorites
Kasboeken en steunlijsten 1969-1974; kasboeken en steunlijsten van acties bij de sigarenfabriek Champ Clark 1969-1970.
Archives
Add to Favorites
Notulen van vergaderingen van de Landelijke Stroomgroep Stop Kalkar; enkele verslagen van afdelingsvergaderingen; correspondentie; adressen- en handtekeningenlijsten; documentatie 1974-1976.
Archives
Add to Favorites
Stukken afkomstig van penningmeester T. van Nijkerken, werkzaam bij Weverij v/h J.H. Meijerink & Zonen, waar hij onder andere deel uitmaakte van de Fabriekskern: voornamelijk afdrachtstaten van de afdeling; contributieboekjes en stukken betreffende ontslagaanvragen als penningmeester; stukken betref...
Archives
Add to Favorites
Notulen en vergaderstukken van het Algemeen Bestuur en van het Coördinatie-overleg; jaarplannen; correspondentie; financiële stukken 1985-1997.
Archives
Add to Favorites
Period 1936-1937
Photocopies of his typescripts of 'Unsere Anatolienreise 27.8 - 24.9.1936' and of 'Die zweite Anatolienreise 5.9. - 3.10.1937'. Fragments and photocopies of typescripts and letters 1987 and n.d.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de campagne tegen de identificatieplicht 1988, 1992-1999; acties tegen de koppelingswet en de huisvestingssector 1996; de initiatiefgroep 'Stop Israëlische nederzettingen in Palestina. Boycot Israël' 1990-1994; acties inzake vluchtelingen en vreemdelingendetentie 1989 -1999; de M...
Archives
Add to Favorites
De meeste stukken stammen uit het Interbellum en de naoorlogse periode. Grotendeels correspondentie; ook een aantal akten en contracten uit de vroegste periode van het blad.
Archives
Add to Favorites
Documents on the Artist Placement Group.
Archives
Add to Favorites
Period 1930 - 1975
Foto's van M. Abraas-Jančič
Archives
Online content
Add to Favorites
Archief van de Provinciale Actie Commissie (PAC) Noord-Holland van de Algemene Drankbestrijders Organisatie (ANDO) 1962-1991; archieven van de voorlopers 1916-1951; archieven van de afdelingen Bergen, Broek op Langedijk, Wieringermeer en van de Federatie Noord-Hollands Noorden 1913-1988 (1991). No...
Archives
Add to Favorites
Period 1988-2000
Statements and press releases 1995-1999; copies of Daung O-way 1989-1998 and of other ABSDF publications 1988-1997; copies of Dawn Gwin Studio News 1989-1997 and of news bulletins of the Democratic Voice of Burma (DVB), which is broadcasting from Oslo 1998; documents concerning the National League f...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie, notulen van bestuurlijke organen en beleidsstukken van de AVC.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de activiteiten van de Aktiegroep Milieubelasting NEE.
Archives
Add to Favorites
Period 1938-1941
Notulen van een bestuursvergadering 1974; stukken betreffende financiën en jaarrekeningen 1947-1968; stukken betreffende inschrijving bij de Kamer van Koophandel 1979-1983; stukken betreffende subsidie-aanvragen 1938-1941, 1946-1984; register en stukken betreffende overzichten van vergoedingen voor...
Archives
Add to Favorites
Period 1892-1915
Correspondence with August Bebel 1903-1909, Heinrich Jasper 1906-1911, Franz Mehring 1892, Hermann Molkenbuhr 1906-1908, Wilhelm Pfannkuch 1908-1912, Paul Singer 1905-1907 and others; some financial documents 1906-1933; notes; miscellanea.
Archives
Online content
Add to Favorites