Showing 101 - 120 of 284 for search: '', query time: 0.38s
Notulen 1898-1959 (onvolledig), bevat ook enige jaarverslagen; presentielijsten vergaderingen, huldigingen; stukken betreffende leden en contributies; receptieboek 40- jarig jubileum van de afdeling 1938; aantekeningen.
Archives
Add to Favorites
Period 1902-1903
Notulen van bestuursvergaderingen 1902-1903, 1937-1941 en 1945-1979; stukken betreffende jaarvergaderingen en jaarverslagen 1945-1981; circulaires 1945-1978; stukken betreffende aangesloten afdelingen van bonden 1945-1979, bestuurdersbonden in Noord-Holland 1945-1981, NVV-propaganda en -kaderactivit...
Archives
Add to Favorites
Collection of the leaflets Nos. 1-42, 46 (partly in original and partly photocopies) of the Unified National Command 1988-1989; some leaflets issued separately by the PFLP, DFLP, CPP, al-Havaka al-Muqawama al-Islamiyya (HAMAS), the Local Command Council of Rammallah and other local organizations 198...
Archives
Add to Favorites
Prison diaries; correspondence with neo-Nazist organizations in Europe, the USA and South Africa; address lists; documents on trials; pamphlets; illegal facsimile editions of publications of Joseph Goebbels and other documents.
Archives
Add to Favorites
Verslagen van bezinningsbijeenkomsten en correspondentie 1974-1983.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie; steunverklaringen; krantenartikelen 1976-1977.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie, lijsten van ingekomen gelden en geschenken, circulaires, aanvragen om steun, correspondentie, kwitanties, lijsten van prijzen; stukken verlotingscomité 1903-1904; kwitanties uitkeringen.
Archives
Add to Favorites
Period 1970-2004
The Althans collection consists of audiovisual material and books. The books are on Germany and German politics after the Second World War and that War. On the United States and its politics. And then some novels and books on all kinds of topics ranging from the death penalty to the illuminati. The...
Archives
Add to Favorites
Period 1889-1993
Gedeelten van de archieven van voorlopers, waaronder Het Nederlandsch Onderwijzers-Genootschap met verschillende hoofdverenigingen - Den Helder vrij volledig - (vanaf 1842), de Bond van Nederlandsche Onderwijzers (vanaf 1889), de Nederlandse Onderwijzers Vereniging, het Nederlands Verbond van Direct...
Archives
Add to Favorites
Zeer onvolledig archief. Notulen van de vergaderingen van het DB 1911-1916; correspondentie met de plaatselijke afdelingen (vrijwel geen correspondentie uit de vroege jaren zeventig met uitzondering van Gorredijk 1873); circulaires 1874-1914, adressen 1872-1919, enkele financiële stukken (kasboek...
Archives
Online content Full text
Add to Favorites
Period 1922-1939
Correspondence by Abramovič, partly in Yiddish, with Friedrich Adler 1929-1931, 1933-1936, Alexander Berkman 1933-1934, Fedor Dan 1933-1936, Karl Kautsky 1934-1935, Otto Leichter 1934, Emile Vandervelde 1934 and others; conference papers of and notes on meetings of the Bureau and of the Executive of...
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1962 - 1971
Foto's van E. Azimullah
Archives
Online content
Add to Favorites
Correspondentie met bijlagen; stukken betreffende de organisatorische gang van zaken c.1981-1990.
Archives
Add to Favorites
Notulen, jaarverslagen, correspondentie; stukken van de plaatselijke commissie Draagt Elkanders Lasten (tuberculose-bestrijding) en het plaatselijk Overlegorgaan der Vakcentralen; archief van het CNV-district Noord-Holland met onder andere Overlegorgaan Noord-Holland en correspondentie met afdelin...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie; notulen van de Algemene Vergadering, Voorzittersvergadering en van het Dagelijks Bestuur; stukken betreffende de arbeidsvoorwaarden van militairen, bezuinigingen, begroting; wijzigingen in statuten en huishoudelijk reglement 1982-1983.
Archives
Add to Favorites
Notulen en andere bestuursstukken ontbreken bijna volledig. Statuten en reglementen, ledenlijsten, kaderbulletins, stukken betreffende congressen, districten en afdelingen, acties op het gebied van anti-militarisme, Volkeltochten, Pinksterkampen, etc., landencomité's -- veel betreffende Vietnam -- a...
Archives
Add to Favorites
Period 1964 - 1999
Foto's van B. Arslan
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1990 - 1991
Foto's van M. Aybogan
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1941-2007
Notulen bestuur van NV en ANDO 1947-1965; huishoudelijke vergaderingen van NV en ANDO 1949-1963; kasboeken 1954-1972; kasstukken 1956-1958, 1965-1975; voornamelijk ANDO afdeling Amsterdam-Noord. Aanvulling 2013: verenigingsverslagen / beschrijvingsbrieven van de ANDO over 1963-2003; landelijke werkg...
Archives
Add to Favorites
Period 1957 - 1963
Foto's van T.A.C. Aelbers-Ong.A.Kwien
Archives
Online content
Add to Favorites