Showing 81 - 100 of 284 for search: '', query time: 0.13s
Documentatie, verspreid door de ANMB en geordend naar onderwerp, betreffende vakbeweging, werkgevers(bonden), politieke partijen, arbeidstoestanden, wetgeving, stakingen, economische toestand, in de metaalindustrie en de verschillende branches en bedrijven. Stukken afkomstig van districtsbestuurde...
Archives
Add to Favorites
Period 1853-1918
Chronologisch in banden bijeengebonden registratieformulieren voor aanmelding levensverzekering 1853-1918, 1933.
Archives
Add to Favorites
Photocopies of some letters received from Joaquín Maurín, (secretary of the Bloque Obrero y Campesino and the Partido Obrero de Unificación Marxista in the 1930s), with notes and corrections relating to Alba's book `El Marxisme a Catalunya, 1919-1939' Barcelona 1974 and to a biography of Andres Nin....
Archives
Add to Favorites
Correspondentie; overige stukken 1991-1992.
Archives
Add to Favorites
Knipselboeken met zijn artikelen in periodieken 1927-1939, voornamelijk in De Transportarbeider en Werkloozenzorg; enige lezingen; enige documentatie 1928-1940.
Archives
Add to Favorites
Period 1941-1973
Alfabetisch op onderwerp geordende dossiers, waarin ook de notulen (op de letter N) en de besluiten (op de letter B) zijn opgenomen.
Archives
Add to Favorites
Period 1974-1977
Verslagen van vergaderingen en besprekingen; adhesiebetuigingen; correspondentie; plannen, tegenplannen en andere stukken over de bouw van de 'Bijlmerbajes'; documentatie.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie 1900-1920; notulen 1913-1917.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie; notulen; krantenknipsels; documentatie 1968-1969.
Archives
Add to Favorites
Correspondence 1958-1968, internal discussion bulletins and other documents of the Acción Comunista [1966]-1974; documents relating to the Frente de Liberación Popular (FLP), including documents on its first congress 1960-1962, on propaganda 1945-1964 and on the Federación exterior of the FLP 1964-1...
Archives
Add to Favorites
Notulen; vergaderstukken; stukken betreffende de HTS-Unie en overige stukken; documentatie 1970-1974.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie; rapporten; syllabi; verkiezingsbrochures; overige stukken 1974-1982.
Archives
Add to Favorites
Posters published by the International Secretariat of Amnesty International and different Amnesty sections concerning actions against human right violations in various countries and concerning campagains.
Archives
Online content
Add to Favorites
Notulen, correspondentie; stukken betreffende de War Resisters' International, Onafhankelijke Contactcommissie voor Vredeswerk (OCV), Comité 1961, 1962, 1963 voor de Vrede, ILCOP (International Liaison Committee of Organisations for Peace), International Peace Bureau; Amerika-Europa Mars 1961, reis...
Archives
Add to Favorites
Period 1945-1988
Correspondentie 1967-1988; stukken betreffende de CPN, de Nederlandse Vrouwenbeweging (NVB) 1953-1982, Indonesië 1946-1986 en overige stukken 1949-1969; documentatie 1932-1986.
Archives
Add to Favorites
Period 1902-1939
171 glas-projectieplaatjes afkomstig uit het archief van de voormalige Arbeiderspers en het dagblad met beelden over de promotie van (en abonneewerving voor) beiden en andere sociaal-democratische organisaties in de jaren 1900-1940.
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1916-1983
Objectencollectie van het AJC en enkele aanverwante zaken
Archives
Online content
Add to Favorites
Notebooks and diaries 1848-1864, some with draft essays or abstracts; manuscripts of essays and appeals; manuscript of the rules of the London Republican Association; press clippings with marginal notes; letters from Charles Bradlaugh (The National Reformer), Henry Fielding, Julian and Marie Harney,...
Archives
Add to Favorites
Notulen van de vergaderingen van de vertrouwensmannen 1919-1934, van de leden-, jaar- en huishoudelijke vergaderingen 1920-1967, van de bestuursvergaderingen 21.6.1945 -- 6.8.1945, 1949-1967, presentielijsten bestuursvergaderingen 1940-1956; besluitenboek inzake Fonds voor Maatschappelijk Werk 1935-...
Archives
Add to Favorites
Boekhouding van het advocatenkantoor van Henri Bogaart in Den Haag
Archives
Add to Favorites