Showing 61 - 80 of 284 for search: '', query time: 0.82s
Statuten, ledenlijsten, correspondentie, financiële stukken; kopij voor het correspondentieblad en documentatie 1964-1968.
Archives
Add to Favorites
Period 1912-1929
Voornamelijk stukken uit 1919-1924; de archieven van het NVNV en ANV hebben een eigen ordening met een alfabetische letter- en cijfercode, die in 1919 door het ANV werd opgesteld; er zijn geen aparte series notulen e.d.; bestuursstukken, congresverslagen en andere algemene stukken zijn ook in de cod...
Archives
Add to Favorites
Period 1963-1986
Correspondence with Noam Chomsky, Thomas J. Coad 1983-1984, Shlomo Du Nour 1980-1983, Linus Pauling, J. Rothman 1974-1985, H.G. Sussman, H. Wallace 1979-1984, Nathan Yalin-Mor 1978-1983 and others, including readers of his books 1963, 1968-1985; agenda and some personal documents; files on the publi...
Archives
Add to Favorites
Notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen 1889-1894, 1904-1965 (onvolledig, bevat ook jaarverslagen 1893-1894, 1905-1914), van de vergaderingen van de vertrouwensmannen 1913-1934, van de Commissie Huishoudelijke en Bestuursvergaderingen 1916-1919, van het Comité tot regeling van loon en arbeidsduu...
Archives
Add to Favorites
Statuten en reglement, notulen bestuursvergaderingen 1918-1938, notulen algemene vergaderingen 1926-1940 en jaarlijkse/halfjaarlijkse verslagen 1909-1917, 1926-1939, kasboek 1874-1880, ledental en contributie 1941-1942; diversen, onder andere brieven, aantekeningen, brochure 25-jarig bestaan. Ziek...
Archives
Add to Favorites
Period 1903-1928
Rotterdamsche Gemeente-Straatmakers-Vereeniging Hulp bij Ziekte, 1903-1910: correspondentie; Rotterdamsche Gemeente-Straatmakers-Vereeniging Plicht naast Recht, 1910-1917: correspondentie; Algemeene Nederlandsche Straatmakersbond, (1915-) 1917-1928: onder meer notulen vergaderingen DB en hoofdbe...
Archives
Add to Favorites
Twee afscheidsbundels aangeboden aan P.D. Bruijn bij zijn afscheid als bestuurder in 1953; bevat ook foto's.
Archives
Add to Favorites
Period 1970-1971
Manuscript "Echoes of the past" by Irving S. Abrams, press-clippings, letter from A. Fischer (photocopy) 1887.
Archives
Add to Favorites
Registers ('copy-boeken') met kopieën van uitgaande brieven van d'Ablaing aan Eduard Douwes Dekker (Multatuli) en anderen 1857-1868.
Archives
Add to Favorites
Period 1865-1993
Collectie brochures, periodieken en andere gedrukten betreffende diverse aspecten van de sociale geneeskunde 1865-1993.
Archives
Add to Favorites
Notulen en andere vergaderstukken, statuten en reglementen, ledenlijsten en andere stukken betreffende leden, financiele verslagen, jaarverslagen; stukken betreffende de fusie; documentatie en overige stukken; enige uitgaven, onder andere van de Organisatie van Apothekers-Assistenten St. Lucas.
Archives
Add to Favorites
Stukken afkomstig van F.M. Takes: enquete onder ABVA-leden op de Erasmus Universiteit 1973, notulen, correspondentie, pamfletten, bulletins, discussienota's, etc. van en betreffende de verschillende (vak-)groepen, leden, verkiezingen, arbeidsvoorwaarden, het Georganiseerd Overleg, etc.
Archives
Add to Favorites
Period 1914-1957
Collection consisting of papers of: Aleksej N. Ancyferov 1916-1943; Ju. Delevskij (pseudonym of Jakov L. Judelevskij) 1930-1955; Marija G. and Valentin A. Frančič 1874-1953; Vasilij V. Kovalev; Maksim M. Kovalevskij 1864-1910; Evgraf P. Kovalevskij 1897-1940; Petr E. Kovalevskij: diaries 1918-1956,...
Archives
Add to Favorites
Period 1981-1993
Video's gemaakt in opdracht van Amnesty Nederland, aangevuld met video's afkomstig van het International Secretariat van Amnesty International, andere Amnesty secties en opnames van TV-uitzendingen.
Archives
Add to Favorites
Period 1922-1926
Period 1922-1926: correspondence, mostly letters received as an IWMA official from organizations and individuals in Spain (Manuel Buenacasa and others), Argentina (Emilio López Arango and others), Mexico (Nicolás T. Bernal, Enrique Flores Magón and others) and other European and Latin-American count...
Archives
Add to Favorites
Period 1970-1978
Notulen, correspondentie, nota's, bezwaarschriften, bewonersonderzoeken, pamfletten, bestemmingsplannen, aantekeningen, krantjes, interne bulletins en discussiestukken; notulen en andere stukken van groepen in de wijk, onder andere Wijkcentrum Muiderpoort en Projektgroep Dapperbuurt Werkgroep Inspra...
Archives
Add to Favorites
Correspondence with Ignaz Auer 1892-1899, August Bebel 1889-1913, J.H.W. Dietz 1894-1918, Friedrich Ebert 1910-1918, Karl Kautsky 1886-1918, Hermann Müller 1917, Victor Servy 1889, Paul Singer 1893-1910 and others; correspondence, circulars, telegrams, proceedings and (draft) resolutions relating to...
Archives
Add to Favorites
Period 1897-1914
Extensive correspondence between Akimov and Boris N. Kričevskij, Vladimir P. Ivanšin, his mother and his sisters Julija P. (Gavenis-) Machnovec, Lidija P. Machnovec (pseud. Bruker) and Ljudmila P. Machnovec and others; correspondence and other documents of the office of the Sojuz Russkich Socialdemo...
Archives
Add to Favorites
Period 1899-1957
Adviezen aan de koningin 1925,1929,1933 en 1937; nota's, redevoeringen en artikelen Londense periode en later 1941-1947; contacten met socialisten in Nederland 1944-1945; dossier SAI 1931-1934, 1945, Commissie Politieke Partijen PvdA 1949-1950, Commissie ter bestudering van het Friese vraagstuk 1952...
Archives
Add to Favorites
Period 1929-1942
Stukken voornamelijk afkomstig van C.J. Breyer, die voor de afdeling Amsterdam lid was van de Bondsraad: naast stukken studiecommissie inzake nauwere aansluiting van de bonden van hoofdarbeiders 1924, statuten, reglementen, verslag buitengewoon congres 1929, notulen, circulaires, maandelijkse verric...
Archives
Add to Favorites