Showing 41 - 60 of 284 for search: '', query time: 0.12s
Notulen van de bestuursvergaderingen 1952-1971, van de jaar- en ledenvergaderingen 1955-1972.
Archives
Add to Favorites
Notulen van bestuursvergaderingen, ledenvergaderingen 1949-1967; jaarverslagen 1949-1959.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie, alfabetisch geordend 1890-1934 (de correspondenten M t/m S ontbreken); dossiertjes over de kwestie Edo Fimmen-Barmat 1925, bedanken van J.G. Jansonius voor de SDAP 1934 en Congrès mondiale contre la guerre impérialiste 1931-1932; blijk van erkentelijkheid van de afdeling Watergraafs...
Archives
Add to Favorites
Period 1940-1945
Correspondentie; overige stukken; documentatie (1918, 1936), 1940-1945, (1948).
Archives
Add to Favorites
Statuten, reglementen, enige notulen, correspondentie, jaarverslagen; vlugschriften en andere uitgaven van de Feministische Partij, de ANVO en de Democratische Partij 1919-1925
Archives
Add to Favorites
Notulen van de vergaderingen 6.3.1947 - 17.1.1949, bevat ook enige notulen op losse vellen.
Archives
Add to Favorites
Letters from Peter Kropotkin 1891-1893, Max Nettlau 1892-1894, Paraškev Stojanov 1890-1894 and others. NB. Originally part of the Nettlau collection.
Archives
Online content
Add to Favorites
Notulen bestuursvergaderingen 1947-1967; overige vergaderingen 1946-1951.
Archives
Add to Favorites
Notulen van de afdelingen A, B en G, en Amsterdam 1896-1941 (onvolledig), bevat ook enige ingekomen en kopieen van uitgaande brieven.
Archives
Add to Favorites
Notulen 1953-1971.
Archives
Add to Favorites
Notulen bestuursvergaderingen 1949-1971, brievenboek 1970-1972, agenda's 1970-1972.
Archives
Add to Favorites
Period 1872-1963
Voornamelijk notulen van de algemene en bestuursvergaderingen en van de vergaderingen van de verschillende kinderbewaarplaatsen 1872-1959; correspondentie 1947-1961; financiele stukken 1921-1959. N.B. Zie publicatie "De Amsterdamse ver........" Kreche- project U.v.A., Sociologisch Instituut, M. Kr...
Archives
Add to Favorites
Notulen van de bestuursvergaderingen 1955-1977; krantenknipsels ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan 1957 en van het 75-jarig bestaan 1981.
Archives
Add to Favorites
Notulen van de huishoudelijke vergaderingen, bevat ook ledenlijst 1913-1920.
Archives
Add to Favorites
Period 1961-1971
Text from the English translation of his manuscript concerning the TIP 1961-1971 (1990).
Archives
Add to Favorites
Correspondence between Fritz and Mathilde, who frequently lived apart; letters from family members; copies of some 1848 newspapers; correspondence on the American Civil War consisting of letters by Fritz Anneke to Edwin Stanton, Secretary of War, and letters to Fritz Anneke from German-American lead...
Archives
Add to Favorites