Showing 41 - 60 of 287 for search: '', query time: 0.46s
Notulen bestuursvergaderingen 1947-1967; overige vergaderingen 1946-1951.
Archives
Add to Favorites
Notulen 1953-1971.
Archives
Add to Favorites
Notulen bestuursvergaderingen 1949-1971, brievenboek 1970-1972, agenda's 1970-1972.
Archives
Add to Favorites
Notulen van de bestuursvergaderingen 1955-1977; krantenknipsels ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan 1957 en van het 75-jarig bestaan 1981.
Archives
Add to Favorites
Notulen van de huishoudelijke vergaderingen, bevat ook ledenlijst 1913-1920.
Archives
Add to Favorites
Period 1961-1971
Text from the English translation of his manuscript concerning the TIP 1961-1971 (1990).
Archives
Add to Favorites
Statuten, ledenlijsten, correspondentie, financiële stukken; kopij voor het correspondentieblad en documentatie 1964-1968.
Archives
Add to Favorites
Notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen 1889-1894, 1904-1965 (onvolledig, bevat ook jaarverslagen 1893-1894, 1905-1914), van de vergaderingen van de vertrouwensmannen 1913-1934, van de Commissie Huishoudelijke en Bestuursvergaderingen 1916-1919, van het Comité tot regeling van loon en arbeidsduu...
Archives
Add to Favorites
Statuten en reglement, notulen bestuursvergaderingen 1918-1938, notulen algemene vergaderingen 1926-1940 en jaarlijkse/halfjaarlijkse verslagen 1909-1917, 1926-1939, kasboek 1874-1880, ledental en contributie 1941-1942; diversen, onder andere brieven, aantekeningen, brochure 25-jarig bestaan. Ziek...
Archives
Add to Favorites
Period 1903-1928
Rotterdamsche Gemeente-Straatmakers-Vereeniging Hulp bij Ziekte, 1903-1910: correspondentie; Rotterdamsche Gemeente-Straatmakers-Vereeniging Plicht naast Recht, 1910-1917: correspondentie; Algemeene Nederlandsche Straatmakersbond, (1915-) 1917-1928: onder meer notulen vergaderingen DB en hoofdbe...
Archives
Add to Favorites
Twee afscheidsbundels aangeboden aan P.D. Bruijn bij zijn afscheid als bestuurder in 1953; bevat ook foto's.
Archives
Add to Favorites
Period 1970-1971
Manuscript "Echoes of the past" by Irving S. Abrams, press-clippings, letter from A. Fischer (photocopy) 1887.
Archives
Add to Favorites
Registers ('copy-boeken') met kopieën van uitgaande brieven van d'Ablaing aan Eduard Douwes Dekker (Multatuli) en anderen 1857-1868.
Archives
Add to Favorites
Period 1865-1993
Collectie brochures, periodieken en andere gedrukten betreffende diverse aspecten van de sociale geneeskunde 1865-1993.
Archives
Add to Favorites
Stukken afkomstig van F.M. Takes: enquete onder ABVA-leden op de Erasmus Universiteit 1973, notulen, correspondentie, pamfletten, bulletins, discussienota's, etc. van en betreffende de verschillende (vak-)groepen, leden, verkiezingen, arbeidsvoorwaarden, het Georganiseerd Overleg, etc.
Archives
Add to Favorites
Period 1981-1993
Video's gemaakt in opdracht van Amnesty Nederland, aangevuld met video's afkomstig van het International Secretariat van Amnesty International, andere Amnesty secties en opnames van TV-uitzendingen.
Archives
Add to Favorites
Period 1922-1926
Period 1922-1926: correspondence, mostly letters received as an IWMA official from organizations and individuals in Spain (Manuel Buenacasa and others), Argentina (Emilio López Arango and others), Mexico (Nicolás T. Bernal, Enrique Flores Magón and others) and other European and Latin-American count...
Archives
Add to Favorites
Period 1970-1978
Notulen, correspondentie, nota's, bezwaarschriften, bewonersonderzoeken, pamfletten, bestemmingsplannen, aantekeningen, krantjes, interne bulletins en discussiestukken; notulen en andere stukken van groepen in de wijk, onder andere Wijkcentrum Muiderpoort en Projektgroep Dapperbuurt Werkgroep Inspra...
Archives
Add to Favorites