Showing 21 - 40 of 284 for search: '', query time: 0.1s
Handgeschreven jaarverslagen 1934-1968.
Archives
Add to Favorites
Notulen; correspondentie; financiële stukken; pamfletten; nieuwsbrieven 1985-1987; stukken betreffende scholierenstaking tegen kruisraketten 1985.
Archives
Add to Favorites
Transcriptions of interviews, copies of documents, notes and bibliographical references relating to Auzias' publications 'La grève des ovalistes: Lyon juin-juillet 1869' and 'Mémoires libertaires: Lyon 1919-1939'. Accrual 2013 (photocopies from CIRA in Lausanne, Switzerland): transcriptions of inte...
Archives
Add to Favorites
Period 1900-1920
Algemeene Nederlandsche Rijkswerkliedenbond, ca. 1901-1920: notulen vergaderingen bondsbestuur en hoofdbestuur (onvolledig), beschrijvingsbrieven bondsvergaderingen, jaarverslagen, correspondentie met afdelingen, ministeries, NVV, etc.; dossiers (met notulen) van onder andere looncommissie, departem...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie; persberichten; agenda's van vergaderingen; financiële stukken 1932.
Archives
Add to Favorites
Period 1934-1937
Correspondentie met Peter Alma 1935-1968, A.A. (Lie) Alma-Heijnen 1948-1988, Dirk Backes 1979-1983, Uli Bohnen 1970-1987, Otto Coenen 1965-1975, Günter Dünkel 1986-1987, Wilhelm Ehglücksfurtner 1961-1970, Christian Feyerabend 1984-1988, Gerd Gruber 1978-1986, Richard Hiepe 1987-1988, Gerd Jungblut 1...
Archives
Add to Favorites
Notulen 1951-1965.
Archives
Add to Favorites
Gedeelten van de archieven van verschillende plaatselijke organisaties en het archief van het hoofdbestuur van de Nederlandsche Bond van Cacao-, Chocolade- en Suikerbewerkers, Koek- en Banketbakkers, dat bij de opheffing in 1904 het archief overdroeg aan de afdeling Amsterdam:. Suiker-, Chocolade-...
Archives
Add to Favorites
Period 1979-1983
Notulen; correspondentie; steunlijsten; teksten van toespraken; logboeken; documentatie; verslagen van buurtvergaderingen; notulen en documentatie van het Landelijk Aktiekomitee en van de Vereniging Platform van democratische organisaties van buitenlandse arbeiders (1978) 1979-1983.
Archives
Add to Favorites
Notulenboek en ledenregisters 1949-1973.
Archives
Add to Favorites
Notulen 1947-1972; agenda's met bijlagen van jaarvergaderingen; jaarverslagen; ledenregister 1965-1969 (-1971).
Archives
Add to Favorites
Receptieboek met foto's ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan; ledenregisters 1948-1971.
Archives
Add to Favorites
Notulen 1936-1954; contributieboek 1933-1987.
Archives
Add to Favorites
Notulen 1950-1975 (vanaf 1971 van de Industriebond afdeling Deventer), presentielijsten 1956-1970, jaarverslagen 1950-1967.
Archives
Add to Favorites
Notulen van de huishoudelijke vergaderingen 1912-1918.
Archives
Add to Favorites
Period 1934-1940
Stukken afkomstig van D.W. van Hattem, secretaris van de samenwerkende organisaties (metaalbewerkersbonden) afdeling Hengelo: voornamelijk stukken betreffende de firma Dikkers & Co, Stork, Heemaf en NV Hazemeyer te Hengelo; ook enige stukken betreffende het Provinciaal Werkcomité voor Werkloozenzorg...
Archives
Add to Favorites
's-Gravenhaagsche Meubelmakersvereeniging Rechten naast Plichten, 1885-1908 (1909): ingekomen stukken. Nederlandsche Behangers- en Stoffeerders- en Beddenmakersbond afdeling Den Haag, 1896-1908: ingekomen stukken en andere stukken, onder andere congresverslagen, en een enquête uit 1906 naar de arb...
Archives
Add to Favorites