Showing 201 - 220 of 287 for search: '', query time: 0.19s
Correspondence and other documents from and on the Azerbaijan Democratic Party in the Region Meshkin 1945-1946.
Archives
Add to Favorites
Period 1988-2002
Verslagen, correspondentie en andere stukken van de Landelijke Zuid-Afrika Groep van de ABVA-KABO in de periode 1988-2002.
Archives
Add to Favorites
Period 1919-1995
Notulen bestuursvergaderingen 1919-1941, 1945-1961, 1964-1995; notulen ledenvergaderingen 1922-1940, 1948-1995; correspondentie 1919-1959, 1988-1996; circulaires 1920-1941, 1946-1952; jaarverslagen 1929-1994; stukken betreffende stafvergaderingen Bentveld 1961-1980, jubilea 1951-1989, ledenadministr...
Archives
Add to Favorites
AMRC is a three tier organisation with 5 Regional Council members at the top. Regional Council members are the eminent labour activists/researchers from the Asia Pacific Region. (Anual) Regional Council meeting is the highest desicion making body where the previous projects are reviewed and future p...
Archives
Add to Favorites
Presentieregisters bestuurs- en ledenvergaderingen 1956-1971; ledenregisters 1945-1971.
Archives
Add to Favorites
Notulen van de vergaderingen van het bestuur 1953-1958.
Archives
Add to Favorites
Receptieboek bij het vijfenzeventigjarig bestaan van de afdeling Groningen van de Algemene Bedrijfsbond Textiel en Kleding 'De Eendracht' in 1958.
Archives
Add to Favorites
Notulen van de vergaderingen van de leden van de afdeling Winsum van de Algemene Bedrijfsgroepen Centrale, later Industriebond NVV 1946-1975.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie van L.A. van der Meulen, secretaris van het gewest Noord-Holland en voorzitter van de afdeling Haarlem van de AVVL 1938-1955.
Archives
Add to Favorites
Period 1982-1994
Archives of AWEPAA, the Association of West European Parliamentarians for Action against Apartheid, 1982-1994, containing all publications, lobbying initiatives, position papers and action plans, internal and external correspondence, minutes of board and staff meetings, budgets and financial report...
Archives
Add to Favorites
Period 1973-2019
Notulen van de algemene vergaderingen, correspondentie en overige beleidsstukken 1973-2019. Notulen van de vergaderingen van het bestuur van de Neutrale Bond van Hooger Onderwijs Personeel, afdeling Utrecht 1932-1942, 1949-1973; idem van de leden 1955-1970; correspondentie 1973-1979.
Archives
Add to Favorites
Verslagen van de vergaderingen van het bestuur 1980-2012; jaarverslagen en financiële verslagen 1980-2012; nieuwsbrieven 1983-2012; correspondentie betreffende activiteiten en projecten 1980-2012; afscheidsbijeenkomst Herman Divendal 2013.
Archives
Add to Favorites
Period 1947-2009
Correspondence 1969-2009, with Osvaldo Bayer 1993, Débora Céspedes 2003-2008, Liber Forti 1969-2000, Ramón Griño Llusà 1989-1991, José Ignacio Martín-Artajo 1985-1988, Francisco Olaya 1989-1999, José Peirats 1989, Heleno Saña 1989-2002, and others; manuscript ‘El pensamiento antiautoritario’, writte...
Archives
Add to Favorites
Period 1970–1984
In de collectie uitgebreide en uiteenlopende dossiers over het reilen en zeilen van de Aktiegroep: hun strijd tegen de sloop, voor de nieuwbouw en toen die er eenmaal stond tegen de hoge huren. Onder andere aanwezig een bewonersenquête uit 1970 met de resultaten, aandacht voor de verhouding tot exte...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende financiële, economische en juridische kwesties, met name betreffende Nederlandse activiteiten in Indonesië ca 1946-1957; in verband met zijn functie op het departement van Justitie te Djakarta: stukken betreffende rechtsherstel/oorlogsschade met name voor Nederlandse onderneminge...
Archives
Add to Favorites
Period 1942-1943
Born in Italy and growing up in the Mussolini era as a soldier in the German Wehrmacht he became after a decade of silent life as a political scientist a symbol of the left-wing student movement in Berlin, Germany, but returned after his retirement to Italy.
Archives
Add to Favorites
Period 1918-2010
Notulen en vergaderstukken van het bestuur 1919-2010, algemene vergaderingen 1939-1975, verslagen en jaarverslagen 1914-2009; stukken betreffende statuten en financiën, acties van ambtenaren 1920-1993, ambtenarenrecht en stakingsrecht 1959-1990, publiciteit 1913-2005,contacten met aangesloten bonden...
Archives
Add to Favorites
Notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen, correspondentie, jaarverslagen; stukken betreffende (mede) door Artec ondersteunde kunstenaarsprojecten 1968-1996.
Archives
Add to Favorites
Period 1945-2007
Stukken betreffende de oprichting, onder andere afkomstig van H. von Saher, jaarverslagen, statuten en reglementen, `Besluitenboeken' van het bestuur, notulen fractievergaderingen, beleidsraad, voorlichting eerstejaars en ASVA-seminars, uitgaande stukken, financiële stukken, persberichten; stukken b...
Archives
Add to Favorites