Showing 201 - 220 of 284 for search: '', query time: 1.62s
Ruim 3300 foto’s uit de collecties van de Anti-Apartheids Beweging Nederland (AABN), Omroep voor Radio Freedom, Angola Comité/Komitee Zuidelijk Afrika (KZA) en Eduardo Mondlane Stichting (EMS) over anti-apartheid en zuidelijk Afrika solidariteitsactiviteiten in m.n. Nederland in de periode 1963-1997...
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1878-1897
Photocopies: youth writings 1878; letters by Jean Ajalbert 1896, Louis Anquetin n.d., Tristan Bernard n.d., Alexandre Cohen 1895, Georges Darien n.d., Lucien Descaves 1892 and n.d., Félix Fénéon 1892, 1897 and n.d., Augustin Hamon 1895-1896, Émile Henry 1892 and n.d., Fra...
Archives
Add to Favorites
Period 1971-1994
Het archief bestaat allereerst uit de notulen en vergaderstukken van pleno's, actievergaderingen, DB- en stafvergaderingen, jaarverslagen, algemene correspondentie, financiële en andere algemene organisatorische stukken over de gehele bestaansperiode van de AABN. Vervolgens vier series verslagen, co...
Archives
Online content
Add to Favorites
Bulletins, tracts and other documents concerning the Parti Communiste Internationaliste (PCI)1940-1948 and n.d.; educational materials of the PCI 1948-1959; circulars, reports and other documents concerning the International Revolutionary-Marxist Tendency/Tendance Marxiste-Révolutionnaire Internatio...
Archives
Add to Favorites
Notulen van vergaderingen; ingekomen brieven, doorslagen van verzonden brieven en circulaires 1934-1940; jaarverslagen 1934-1940; stukken betreffende de opvoering van het lekenspel '1915: Verdun - 1935..?' in 1935.
Archives
Add to Favorites
Period 1980-2008
Het Homomonument aan de Westermarkt in Amsterdam staat als symbool voor de homostrijd sinds 1987 op deze plek.
Archives
Add to Favorites
Various documentation by and press clippings on the views and activities of the Akbayan Citizen's Action Party 1997-2009.
Archives
Add to Favorites
194 publications by Argument-Verlag (Berlin/Hamburg)
Archives
Add to Favorites
Period 1922-1962
Stukken betreffende de Nederlandsche Schildersgezellenbond en de ANB afkomstig van bondsbestuurder W. Roos, vanaf 1918 in dienst van de Nederlandsche Schildersgezellenbond en later van de ANB. Notulen 1940, 1945-1947, correspondentie, veel internationale stukken, onder andere betreffende contacten...
Archives
Add to Favorites
Period 1903-1971
Voornamelijk reglementen, notulen 1948-1965, circulaires 1945-1970, correspondentie, dossiers betreffende `panden' van de ANMB en afdelingen (1947) 1956-1971, bedrijven en bedrijvenwerk, enige stukken uit de Tweede Wereldoorlog, dossiers betreffende de fusie ANDB-ANMB 1956-1957, met enige stukken va...
Archives
Add to Favorites
Period 1970-2000
5895 photographs on Southern Africa, mostly taken between 1970 and 2000, from the collections of the Dutch Anti-Apartheid Movement (AABN), the Institute for Southern Africa (IZA) and the Netherlands institute for Southern Africa (NiZA).
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 2008-2010
Partition off archival material. Contains brochures and periodicals published by Amnesty International. International Secretariat (London).
Archives
Add to Favorites
Period 1879-1966
Friedrich Adler papers: Period 1879-1939: correspondence 1899-1918, including a letter by Ernst Mach 1913 and photocopies of letters by Adler from prison; correspondence with Oscar Pollak and many others 1919-1939; personal documents 1890-1952; manuscripts of his pamphlet `Die materialistische Ges...
Archives
Online content
Add to Favorites
Documents received from Max Sartin: letters to Osvaldo Maraviglia, Armando Borghi and others from Errico Malatesta 1923-1932, Max Nettlau 1924-1935, Luigi Bertoni 1936, 1940 and others; some manuscripts of articles by Malatesta and Nettlau, most of them published in the paper.
Archives
Add to Favorites
Onder meer notulen, ook van verschillende groepen (onvolledig), jaarverslagen, correspondentie; uitgaven van de AJC, onder meer betreffende de verschillende kampen en feesten; syllabi, beschrijvingsbrieven en congressen, circulaires HB, financiële stukken; stukken van de verkoopcentrale De Brug. N...
Archives
Add to Favorites
Period 1918-1959
De collectie bestaat uit schenkingen van verschillende personen en instanties; zo werden vóór de oorlog van H. Rietstap archiefstukken van het hoofdbestuur en de afdeling Den Haag; veel materiaal werd vanaf ca. 1980 aan het IISG geschonken als resultaat van de activiteiten van de Stichting Onderzoek...
Archives
Add to Favorites
Het grootste gedeelte van het archief bestaat uit de correspondentie met de leden, de vakorganisaties en andere werkgeversorganisaties en de overheid. en de agenda's en notulen van de vergaderingen van de leden, het hoofdbestuur en het dagelijks bestuur met bijlagen betreffende de periode 1946-1999....
Archives
Add to Favorites
Period 1961-2012
Records of the International Secretariat of Amnesty International in London consisting of agenda papers and other documents concerning the International Council Meetings (ICM) 1961-1983, agenda papers and other documents concerning the International Executive Committee (IEC) 1963-2002; circulars sen...
Archives
Add to Favorites
Period 1945-2007
Stukken betreffende de oprichting, onder andere afkomstig van H. von Saher, jaarverslagen, statuten en reglementen, `Besluitenboeken' van het bestuur, notulen fractievergaderingen, beleidsraad, voorlichting eerstejaars en ASVA-seminars, uitgaande stukken, financiële stukken, persberichten; stukken b...
Archives
Add to Favorites
Period 1918-1985
Personal documents 1923-1988, including documents concerning the `Strafdivision 999'; general correspondence including letters from political friends, scholars and academic colleagues 1949-1972, correspondence with periodicals including Blätter für deutsche und internationale Politik, Sozialistische...
Archives
Add to Favorites