Showing 1 - 8 of 8 for search: '', query time: 0.06s
Documents of the General Secretariat 1961-1973 on congresses, conferences, relations with the UN and the UNESCO, manifestations, youth rallies and other twinning activities, consisting of correspondence, proceedings, reports, resolutions, circulars, leaflets, press clippings; bulletins of the FMVJ 1...
Archives
Add to Favorites
Period 1968-1977
Voornamelijk kranteknipsels en andere documentatie uit binnen- en buitenland betreffende Vietnam, Laos en Cambodja, december 1966-1975; verder enige archiefstukken: notulen, scholingsmateriaal en andere interne stukken 1974-1975.
Archives
Add to Favorites
Period 1969-1990
Notulen, correspondentie, financiële stukken, persverklaringen, manuscripten en onderwerpdossiers afkomstig van verschillende personen; stukken betreffende de redactie van de Nieuwsbrief Palestina Komitee 1977-1985.
Archives
Add to Favorites
Period 1970-1998
Press cuttings, articles, brochures, reports a.o. documents on (the liberation struggles in) Southern Africa and the international campaign against Apartheid in South Africa in the second half of the 20th century, from the documentation collections of some former Anti-Apartheid and Southern Africa s...
Archives
Add to Favorites
Period 1993-2003
Correspondentie, persberichten en overige teksten van het Komitee 1994-1998; stukken betreffende de contacten met solidariteitsgroepen in het buitenland, het Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN) en andere organisaties in Mexico 1993-2001; k...
Archives
Add to Favorites
Notulen algemene ledenvergaderingen, vergaderingen van hoofdbestuur en dagelijks bestuur; correspondentie; stukken betreffende de oprichting, reglementering en liquidatie; financiële stukken; stukken betreffende de activiteiten van afdelingen en de jongerenwerkgroep, delegaties en reizen, jubilea, t...
Archives
Add to Favorites
Period 1972-1985
Stukken betreffende het 'Comité 25 jaar Israël' en de Collectieve Israël Actie 1972-1983; feestkrant ter gelegenheid van zijn 25-jarig huwelijk 1951; documentatie 1950-1985.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende Stichting Anti-Atoombom-Actie 1958, Comité voor de Vrede 1961 1961-1967, ABC-marsen 1964-1967, 1972, Comité 29 november 1962 1964-1965, PSP 1962-1966, Pacifistisch Socialistische Jongeren Werkgroepen 1963-1967, Bond voor Dienstweigeraars 1969-1970, Committee of 100 1964-1967, Int...
Archives
Add to Favorites