Showing 5,241 - 5,260 of 5,262 for search: '', query time: 0.28s
Period 1922-1971
Stukken betreffende de Nederlandsche Schildersgezellenbond en de ANB afkomstig van bondsbestuurder W. Roos, vanaf 1918 in dienst van de Nederlandsche Schildersgezellenbond en later van de ANB. Notulen 1940, 1945-1947, correspondentie, veel internationale stukken, onder andere betreffende contacten...
Archives
Add to Favorites
Period 1945-2007
Stukken betreffende de oprichting, onder andere afkomstig van H. von Saher, jaarverslagen, statuten en reglementen, `Besluitenboeken' van het bestuur, notulen fractievergaderingen, beleidsraad, voorlichting eerstejaars en ASVA-seminars, uitgaande stukken, financiële stukken, persberichten; stukken b...
Archives
Add to Favorites
Period 1976-1999
Vergaderstukken van het Federatiebestuur, de Federatieraad en het Congres 1976-1999, vergaderstukken van het verbondsbestuur en de verbondsraad van het NVV 1975-1981, en van het NKV 1979-1981; hoofdarchief 1976-1999: correspondentie, ingekomen stukken, circulaires, beleidsnota’s en andere stukken op...
Archives
Add to Favorites
Period 1970-1974
Documents on the sexual liberation movement centered around Suck magazine. Besides those pertaining to the eight original numbers of the magazine, also documents for the Suck special issue “The Virgin Sperm Dancer”, both the Wet Dream Film Festivals, and the Wet Dreams Book. Documents include corre...
Archives
Add to Favorites
De collectie bevat pamfletten en solidariteitsverklaringen, een verslag van een handtekeningenactie en (fotokopiën van) juridische stukken zoals processen-verbaal en de arrestantenlijst; krantenknipsels, tijdschriftartikelen en publicaties betreffende de bezetting, en de processen naar aanleiding va...
Archives
Add to Favorites
Period 1835-1895
Collection of original documents from the historical party-archives of the SPD, supplemented with photocopies and other documents collected by the IISH in the 1960s and later (see the appendices for more information). Karl Marx papers: personal documents, including also official records and some fi...
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1969-1974
Stukken van directeur Carel Muller en van staflid Jet Douwes: Notulen van stafvergaderingen 1969-1973; stukken betreffende werkgroepen 1969-1979, verpleegden, ouders en medewerkers 1970-1974, conflicten 1971-1974, groep, stichting en sympathisanten Nieuw Dennendal 1973-1974, financiën 1974, onderbre...
Archives
Add to Favorites
The collection contains a wide range of records of which no connection with other archives could be established or which size is too small to be considered a separate archive on its own.
Archives
Add to Favorites
The collection contains a wide range of papers of which no connection to other archives could be established or which proportion is too small to be considered a separate archive on its own.
Archives
Add to Favorites
Period 1989-2012
Vergaderstukken en correspondentie van het Groen Progressief Overleg 1982-1989; vergaderstukken van het Voorlopig Bestuur, Partijbestuur en Dagelijks Bestuur van Groen Links 1989-1995; vergaderstukken van de Groen Linkse Raad 1990-1994; stukken betreffende congressen 1990-1994, werkgroepen en projec...
Archives
Add to Favorites
Period 1962-1984
Documents on the establishment of Solidarité 1962; reports by Henri Curiel to the annual congress of Solidarité concerning the activities of the group and other documents on the congresses and the meetings of the Political Committee 1962-1977; on training courses 1971-1972; texts of interviews with...
Archives
Add to Favorites
Artikelen uit dag- en weekbladen betreffende stakingen in Nederland in de periode 1970-1998 in 55 plakboeken, verzameld en samengesteld door Sjaak van der Velden. Voor de inhoud zie lijst (in PDF) van de artikelen gesorteerd op de begindatum van de stakingen.
Archives
Add to Favorites
Period 1968-2004
Stukken betreffende opleiding, inkomen en woning 1962-1985, activiteiten in het onderwijs 1980-1989 en activiteiten voor KVP en DS'70 1954-1980; notulen van vergaderingen van de CP 1980-1984; stukken betreffende financiën, propaganda, publiciteit en verkiezingen 1980-1984, processen en de afhandelin...
Archives
Add to Favorites
Period 1945-1950
Correspondentie tussen Ratio Koster vanuit het huis van bewaring en de gevangenis en zijn ouders, andere familieleden en vrienden 1947-1948; correspondentie met het ministerie van defensie 1947-1949; stukken betreffende het proces, zijn verdediging door Mr. C.F.S.E. Enthoven en zijn veroordeling 194...
Archives
Add to Favorites
Brieven van Piet van Staveren aan zijn ouders en vrienden 1946-1953; aantekeningen van Joop Morriën over Piet van Staveren z.j. Aanv. 2010: Stukken betreffende de kandidatuur van Van Staveren voor de CPN bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1952; stukken betreffende gratieverzoeken ten behoeve van V...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie gericht aan Onkruit 1979-1986; stukken betreffende acties gevoerd door Onkruit, Landelijk Antimilitaristies Overleg (LAMO) 1983-1984, het totaalweigeroverleg, de totaalweigerweekends 1981-1991, Antinor, vereniging van ouders van totaalweigeraars 1980-1995; stukken betreffende en afko...
Archives
Add to Favorites
Period 2000-2009
A selection of printed e-mails sent by people from West African countries, mainly Nigeria, seducing the addressees to invest their money 2000-2003; some documentation on this issue 2002-2009, 2012, 2014. Accrual 2018: artwork made by Cato Stigter , student at the Royal Academy of Art (Koninklijke Ac...
Archives
Add to Favorites
Systematische indeling: H. Regulering van het economisch leven. Op de titelpagina van dit handschrift staat: “Previlegien, Octroijen, Concessien, Transactien, Appoinctementen, Sententien etc. aangaande het Landt van den Vrijen en appendente van dien. Mitsgaders copie van verscheijde Uijtgiften va...
Archives
Add to Favorites
Period 1981-1984
Onderwijzer en schoolhoofd, later voorzitter onderwijsvakbond ABOP, lid van het partijbestuur van de CPN.
Archives
Add to Favorites
Period 1945-1996
Documentatie over Nederlandse personen in de wereld van politiek en arbeidersbeweging.
Archives
Add to Favorites