Showing 41 - 60 of 275 for search: '', query time: 0.12s
Voornamelijk stukken betreffende Vredesstrijd, JVA 1932-1936, Kunstenaars Centrum voor Geestelijke Weerbaarheid 1936-1940 en andere vredesorganisaties 1936-1940, onder meer Nieuwe Weerbaarheid, Pacifistische Volks Verdediging, Mobilisatie voor de Vrede, Comité van Waakzaamheid, Actie Centrum voor de...
Archives
Add to Favorites
Stukken afkomstig van Floor Lamoen: (concept)programma's en amendementen, verslag oprichtingscongres, ledenbulletin Ommekeer nr. 1, pamfletten, correspondentie royement van enige leden en verslagen afdelingsvergaderingen Amsterdam.
Archives
Add to Favorites
Minute book of the New Britain Group and the No More War Movement, Southend-on-Sea 1934-1937.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende vredesorganisaties, voornamelijk archieven van: Internationale Vrouwenbond voor Vrede en Vrijheid sectie Holland (Nederlandse sectie van de WILPF), 1948-1959, 1966 (1967), bevat ook veel stukken van de WILPF vanaf 1930. Onafhankelijke Contactcommissie voor Vredeswerk: notulen...
Archives
Add to Favorites
From Maud Arncliffe-Sennett collection, British Library
Archives
Add to Favorites
Correspondentie en documentatie betreffende acties tegen Berufsverbote in de BRD 1974-1977. Documentatie betreffende de Paasmarsen en diverse herdenkingen en andere bijeenkomsten 1963-1966.
Archives
Add to Favorites
Period 1894-1973
Stukken van de Nederlandse groep: kopieboek van de secretaris van het Nederlandsch Comité H. Zillesen 1894-1899; correspondentie voornamelijk aan de voorzitter van de Nederlandse groep Mr. D.A.P.N. Koolen en de secretaris Mr. L.A. Kesper 1922-1924. Stukken van de Interparlementaire Unie, 1912-1973...
Archives
Add to Favorites
Period 1917-1922
Manuscripten van `La Milliardaire' en van haar laatste roman `Mopje' (met als laatste hoofdstuk `Oproep aan alle Vrouwen van de geheele Wereld') met enige correspondentie over uitgave van `Mopje' 1922; brieven aan mevrouw Van Veen 1917-1922 en brief aan Mrs. May Ulbricht-Sewalt (bestemd voor Vrouwen...
Archives
Add to Favorites
Notulen van de vergaderingen van het werkcomité; stukken betreffende de organisatie; solidariteitsverklaringen, handtekeningenlijsten ter ondersteuning van de demonstratie; contacten met politieke partijen en andere organisaties; algemene correspondentie; reacties op de activiteiten, stukken van de...
Archives
Add to Favorites
De collectie bevat documentatie, voornamelijk uit de jaren 1882-1914, over onderwerpen waarover De Clercq lezingen hield of waarin hij geïnteresseerd was, zoals anti-militarisme, coöperatie, drankbestrijding, kinderarbeid, staatspensionering, tuinstadbeweging, vegetarisme, dierenbescherming; bij som...
Archives
Add to Favorites
Stukken, onder andere van IAMV, betreffende zijn ontslag als gemeenteambtenaar in Oisterwijk 1924; correspondentie; stukken onder andere betreffende de Algemene Nederlandse Vredesactie en Recht voor Allen: artikelen, lezingen en documentatie.
Archives
Add to Favorites
'Zelfrechtvaardiging' en brieven aan familie tijdens dienstweigering 1918; enkele brieven, recensies, aantekeningen en manuscripten.
Archives
Add to Favorites
Period 1935-1949
Archive of the secretary of the 1936 , , and the secretary of the , , supplemented with stencilled and printed documents received directly from the in the 1930s and a collection of documents (photocopies) from other archives and libraries. Files on meetings of the Comité International, the Cons...
Archives
Add to Favorites
Period 1927-1972
Letters received from correspondents in various countries, mainly Italy, e.g. from Gaspare Mancuso 1962-1972 and some letters from Georg F. Nicolai 1929-1969; autobiographical note; bibliographies of his works in Rumanian, Spanish, French, German and Italian 1913-1968; typescripts (partly unpublishe...
Archives
Add to Favorites
Collection of documents received from Eva Tas consisting of documents relating to the 1934 congress in Brussels and subsequent conferences and meetings 1935-1939; some documents on students' organizations in Spain 1936-1937; copies of Student Front 1934-1935, La Voix des Etudiants 1935-1937 and othe...
Archives
Add to Favorites
Period 1868-1928
Correspondentie 1881-1928; manuscripten en brochures over histologie 1878-1891; manuscripten van openbare colleges en voordrachten 1909-1923; wetenschappelijke aantekeningen 1873-1924; manuscripten van artikelen over drankbestrijding 1896-1925; stukken betreffende internationale congressen tegen dra...
Archives
Add to Favorites
Het archief bevat correspondentie, teksten van speeches en artikelen van Ruygers; stukken onder andere over De Nederlandse Unie, Stichting Christofoor, Groote Adviescommissie Illegaliteit (GAC), de Nederlandse Volksbeweging, PvdA, Katholieke Werkgemeenschap in de PvdA, eenheidsgesprekken Katholieken...
Archives
Add to Favorites
Stukken onder meer betreffende Internationele Rode Hulp, IRH (onder andere royement), linkse splintergroepen, waaronder Scottsboro Comité 1934, diverse vredesgroepen vóór 1940, De Vonk en De Vlam 1946-1951, De Vlamkampen; dossiers visumaanvraag 1951, `Tegen de doodstraf', onafhankelijkheid Indonesië...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende weigering opvolging dienstbevel en gevangenisstraf 1928-1929; cursussen ontwikkelingswerk IAMV 1934-1935; brief Relief Fund of the International Working Men's Association (A. Berkman) 23.2.1930. IAMV afdeling Velsen: notulenboeken 1918-1921 (in begin onvolledig).
Archives
Add to Favorites
Manuscripten van lezingen, onder andere over dienstweigering, Walden, groepsvertegenwoordiging en Democratisch Genootschap tot openbare bespreking van volksbelangen; artikelen over arbeidsvraagstukken, Octrooiwet, staatshervorming en internationale politiek, etc., met enige correspondentie; ontwerp...
Archives
Add to Favorites