Showing 41 - 60 of 277 for search: '', query time: 0.11s
From Maud Arncliffe-Sennett collection, British Library
Archives
Add to Favorites
Correspondence between Fritz and Mathilde, who frequently lived apart; letters from family members; copies of some 1848 newspapers; correspondence on the American Civil War consisting of letters by Fritz Anneke to Edwin Stanton, Secretary of War, and letters to Fritz Anneke from German-American lead...
Archives
Add to Favorites
Period 1906-1992
Correspondence with authors including Michael Fraenkel, 1938-1956, Alfred Haffenden 1932-1938, Stephen and Rosa Hobhouse 1933-1962, Richard Lee 1929-1939, Josiah Oldfield 1928-1936, Joseph P. Swan 1936-1939, Leo Tolstoj 1906-1907, Helen Trevelyan 1934-1936, G.T. Wrench 1938-1954 and many others; min...
Archives
Add to Favorites
Period 1915-1943
Stukken van C. van der Burg betreffende acties voor dienstweigering tijdens WO I, stukken van C.H.E. van Meurs- Smith en andere stukken, o.a. brief W. van Ravesteyn.
Archives
Add to Favorites
Period 1925-1967
De collectie Bevrijding is samengesteld uit stukken afkomstig van A. Storm, G.J. van Leeuwen en Arthur Müller Lehning; correspondentie met Bart de Ligt, stukken betreffende het overlijden van Bart de Ligt, Bond van Religieuze Anarcho-Communisten (BRAC), Bond van Anarcho-Socialisten (BAS) en Stichtin...
Archives
Add to Favorites
Period 1888-1946
Personal papers: some correspondence and personal documents 1888-1890 (-1925); some correspondence, notes and articles relating to the administration of the Familistère 1917-1922; correspondence, manuscripts, drafts, transcripts and other documents relating to publications on the Familistère and Jea...
Archives
Add to Favorites
Period 1957-1991
Landelijk secretariaatsarchief: enige stukken betreffende de voorgeschiedenis, onder andere Daklozenberaad; statuten en reglementen, notulen, verslagen en andere vergaderstukken van bestuur, partijraad en algemene vergaderingen (enige op band), correspondentie, onder andere met afdelingen en geweste...
Archives
Add to Favorites
Notulen; werkplannen, financiële stukken; stukken betreffende gewestelijke fractie, Provinciale Staten, partijbestuur, partijraad, Wijkopbouworgaan Oud-West, buurtacties; publicaties; overige stukken ca.1973- ca.1984.
Archives
Add to Favorites
Notulen, correspondentie, stukken met betrekking tot onder andere gewest Noord-Holland, verkiezingen 1957-1975.
Archives
Add to Favorites
Interne correspondentie en besluitenlijsten 1979-1982; ingekomen stukken van partijraadbestuur en PSP fraktie in de Provinciale Staten 1987-1988; ingekomen stukken 1979-1988; stukken betreffende afdeling Artis 1979-1985.
Archives
Add to Favorites
Notulen; correspondentie; stukken betreffende gewest Amsterdam, federatie Amsterdam, gemeenteraadsfractie, landelijk partijbestuur; overige stukken 1973-1978.
Archives
Add to Favorites
Jaarverslagen 1979-1986; correspondentie 1970-1986; notulen 1974-1977; stukken betreffende vergaderingen 1977-1986, PSP-Vrouwengroep 1970, 1976-1986, Comité Wij Vrouwen Eisen 1979-1989; emancipatieactiviteiten 1980-1984; de vredesbeweging 1982-1987; het Woonlastencomité 1981-1982; het Wetenschappeli...
Archives
Add to Favorites
Notulen; correspondentie; stukken betreffende Propagandacommissie, verkiezingen, nota 'Verkeer(d) Amsterdam ̧PSP-Vrouwengroep 1981-1982; ingekomen stukken afdeling Jordaan 1980-1983, onder andere stukken Anti-facsime Komitee Jordaan; publicaties; overige stukken 1960-1987.
Archives
Add to Favorites
Agenda’s, notulen, bijlagen ingekomen en uitgaande stukken van het bestuur; statuten, jaarverslagen, jaarrekeningen en financiële overzichten; stukken betreffende personeel; Agenda’s, notulen, bijlagen, ingekomen en uitgaande stukken van het Wetenschappelijk Bureau en Stichting Vorming en Scholing;...
Archives
Add to Favorites
'Zelfrechtvaardiging' en brieven aan familie tijdens dienstweigering 1918; enkele brieven, recensies, aantekeningen en manuscripten.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende weigering opvolging dienstbevel en gevangenisstraf 1928-1929; cursussen ontwikkelingswerk IAMV 1934-1935; brief Relief Fund of the International Working Men's Association (A. Berkman) 23.2.1930. IAMV afdeling Velsen: notulenboeken 1918-1921 (in begin onvolledig).
Archives
Add to Favorites
Stukken onder meer betreffende Internationele Rode Hulp, IRH (onder andere royement), linkse splintergroepen, waaronder Scottsboro Comité 1934, diverse vredesgroepen vóór 1940, De Vonk en De Vlam 1946-1951, De Vlamkampen; dossiers visumaanvraag 1951, `Tegen de doodstraf', onafhankelijkheid Indonesië...
Archives
Add to Favorites
Period 1918-1940
Cassettes met en transscripten van de interviews (1918-1940) 1991-1993.
Archives
Add to Favorites
Deel van haar archief, bestaande uit brieven van met name dienstweigeraars die gevangen zitten 1920-1921.
Archives
Add to Favorites
Period 1922-1941
Zeer onvolledig archief, voornamelijk stukken vanaf 1933. Reglement en ontwerp-huishoudelijk reglement 1900, 1939, notulen 1922-1928, 1931-1933, jaarverslagen 1930, 1932-1937, 1940, correspondentie 1933-1938, uitgaven van het PAS ca 1934-1939, circulaires en andere stukken NAS 1933-1940; enige stu...
Archives
Add to Favorites