Showing 1 - 20 of 163 for search: '', query time: 0.13s
Financial documents, e.g. accountbooks 1936-1938; circular letters and bulletins 1941-1946.
Archives
Add to Favorites
Period 1931-1939
Typoscripten en manuscripten van artikelen over Spanje en de Spaanse Burgeroorlog augustus-november 1936; typoscript van 'Spanje 1936. Voorspel Wereldbrand' 1986; knipsels uit Spaanse kranten 1931-1936; knipsels betreffende Spanje en de Spaanse Burgeroorlog 1931-1939, ca. 1950-1986.
Archives
Add to Favorites
Period 1966-1993
Correspondence with the World Confederation of Organizations of the Teaching Profession and the Movimiento Popular Colorado (MOPOCO), Buenos Aires, Argentina and others, mostly in photocopy 1978-1992; manuscripts of books, including `Paraguay: La Cárcel Olvidada, El País Exiliado...' and of articles...
Archives
Add to Favorites
His memoirs (ms.) entitled: '1936-1939. Souvenirs de la Guerre Civile d'Espagne vécus par les membres du Comité de front populaire franco-espagnol, Perpignan' 1939, supplemented with notes relating to other stages of his life 1939-1983, in particular to the Second World War.
Archives
Add to Favorites
Persoonlijke documenten; correspondentie, rapporten, instructies, conduitestaten en documentatie betreffende zijn militaire loopbaan 1861-1914. Stukken betreffende Gotfried C.E. van Daalen Sr. (1836-1889).
Archives
Add to Favorites
Typescript 'The Roots and Transcendence of Spanish Anarchism' n.d. (c. 1963).
Archives
Add to Favorites
Photocopies in four volumes of his typescript 'El Eco de los Pasos', published in shortened form by Ruedo Ibérico in 1978.
Archives
Add to Favorites
Correspondence with the government 1917-1918; correspondence with his family and others 1916-1919; personal documents 1915; diaries and reports from his time in prison 1916-1919; correspondence with the WRI secretariat 1928-1954; other WRI documents; articles by Bing on pacifism, conscientious objec...
Archives
Add to Favorites
Notulen, correspondentie en andere ingekomen en uitgaande stukken; stukken betreffende acties, propaganda, conferenties; documentatie 1985-1989.
Archives
Add to Favorites
Draft articles; notes; press clippings; correspondence, mainly from his period in Switzerland as an emigré, with Annie Adama van Scheltema, Paul Baumgarten, Fedor Dan, Wilhelm Dittmann, Robert Grimm, Benedikt and Karl Kautsky, Käthe Kollwitz, Henri Spaak, Gustav Stresemann and others.
Archives
Add to Favorites
Period 1919-1936
Files relating to his membership of the Landtag and Nationalrat of Austria, in particular on the `Angestelltenversicherungsgesetz' and the `Doppelverdienergesetz' 1919-1935; files on employees, in particular concerning the Bund der Industrieangestellten Österreichs 1919-1936; files relating to inter...
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1870-1934
Collection consisting of two components: the `Narodničestvo' collection relating to the activities of the populists in the seventies and eighties and the records of the PSR. Narodničestvo 1870-1900: correspondence, primarily of Petr L. Lavrov with Grigorij Z. Eliseev, German A. Lopatin, Lev A. Ticho...
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1889-1904
Enkele officiële stukken, concept-brieven, artikelen -- in manuscript en gedrukt -- met reacties er op, onder andere gepubliceerd in Het Nieuwe Schoolblad over onder meer schoolvergaderingen van het onderwijzend personeel, salariskwesties, inspectiebezoek op lagere school en tuchtiging op school 188...
Archives
Add to Favorites
Some correspondence by Michail Černjaev with Ivan S. Aksakov (copies) and others; typescript of `Avtobiografija M.G. Černjaeva'; correspondence by his daughter Antonina M. Černjaeva with Michail Černjaev and others; notebooks of Antonina Černjaeva containing `Biografija generala M.G. Černjaeva'; not...
Archives
Add to Favorites
Correspondence 1981; file on his trial in Spain in 1964 and his imprisonment; files on the Angry Brigade trial in London 1970-1972; file on the arrest in Germany of his wife Brenda Earl Christie in connection with a fire in an Iberia airplane 1970; typescripts of his books `The Christie File', autob...
Archives
Add to Favorites
Plakboeken met knipsels over groente- en fruitteelt en tuinplanten, het society-leven en de Eerste Wereldoorlog; plakboeken over de Eerste Wereldoorlog zijn voorzien van persoonlijk commentaar en indrukken.
Archives
Add to Favorites
Period 1888-1942
Personal documents of both Erich Kuttner and his wife Frida Kuttner-Rankwitz; financial documents; correspondence by both Erich Kuttner and Frida Kuttner-Rankwitz for the most part with family members and with each other 1905-1943 (-1947); manuscripts; files on his books 'Hans von Marées. Die Tragöd...
Archives
Add to Favorites
Period 1927-1938
Het archief van A. de Jong van vóór de Tweede Wereldoorlog is grotendeels verloren gegaan. Correspondentie en interne documentatie betreffende de libertaire beweging, onder andere het NSV, de Rudolf Rocker Stichting, de redactie van het maandblad Buiten de Perken en de beginperiode van het OVB; in...
Archives
Add to Favorites
Brieven van Belgische vluchtelingen aan het Comité Belgische Vluchtelingen in Nieuwendam 1914-1919, circulaires van de Centrale Commissie tot behartiging van de belangen van naar Nederland uitgeweken vluchtelingen, lijsten van ondergebrachte vluchtelingen en enige brieven van verpleegster Trijn Hull...
Archives
Add to Favorites
Period 1924-1925
Hoofdzakelijk knipsels betreffende de Spaanse burgeroorlog en de Tweede Wereldoorlog; documenten van de BBC over het verloop van de Tweede Wereldoorlog (waaronder rapporten over buitenlandse arbeiders in Duitsland) 1941-1943; overige documenten 1941-1945; enkele uitgaande brieven april-juni 1943. A...
Archives
Add to Favorites