Showing 1 - 20 of 284 for search: '', query time: 0.12s
No information available.
Archives
Add to Favorites
Period 1950-2000
This collection is a very broad one; it counts a lot of public, professional, business, agricultural and housing censuses from more than 130, mostly non-European, countries 1720-2002.
Archives
Add to Favorites
Tien overlijdensacten van slaven, vrijgelatenen en kinderen in de vorm van een rekest om ze in de parochie te begraven 1864-1876.
Archives
Add to Favorites
Period 1903-1914
Deutscher Sozialdemokratischer Leseklub in Paris (Club de Lecture Democrate-Socialiste Allemand, Paris): minutes 1905-1914; report 1914; correspondence 1908-1914; statutes and rules 1907, 1911; cashbooks 1906-1908, 1913-1914 and other financial records 1908-1914; membership records and political par...
Archives
Add to Favorites
Documents on the emigration of a group of Duchobory to Canada: letters and telegrams received by Leopold Sulleržickij from various correspondents, including V.G. Čertkov, Lev N. Tolstoj and a few Duchobory; drafts and copies of letters and telegrams sent by Sullerzickij; other letters; notebooks and...
Archives
Add to Favorites
Period 1980-1987
Some correspondence with the Belçika'daki Türkiyeli Işçiler Birliği (Union of Turkish Workers in Belgium) 1981-1982, the Comité Belge de Defense des Droits de l'Homme en Turquie 1981 and other organizations; notes; circulars, press statements and leaflets of the International Committee to Support th...
Archives
Add to Favorites
Period 1980-1985
Notulen, correspondentie, onder andere met verwante organisaties en politieke organisaties, financiële stukken, handtekeningenlijsten, Nieuwsbrieven; verslagen van discussies in de Tweede Kamer; stukken over nationale enquête en verschillende plaatselijke komitees; documentatie;
Archives
Add to Favorites
Press clippings, leaflets, bulletins and press releases collected by Klaas Breunissen on social, political and economical issues in Surinam: files relating to strikes, the army, mining, the timber industry, cooperations, housing, political events and organizations (including Demokraties Volksfront,...
Archives
Add to Favorites
Minutes, reports, circulars and other printed documents.
Archives
Add to Favorites
Period 1872-1874
Socialist Labor Party, New York branch: minutes of the German Section of the SLP New York 1878-1888; minutes, roll of officers, roll of delegates and ledger accounts of the SLP New York 1880-1884, 1891-1892, 1894-1902; minutes of the General Council of the Arbeiterzeiting 1872-1874, 1878; Philadelph...
Archives
Add to Favorites
Brieven van W. van Seters uit Zuid-Afrika aan zijn ouders en zusters 1884-1889, brieven van H. van Loon aan A. van Seters en C. van Schendel 1890, gelukwensen van kinderen van Seters 1864-1886, artikel over W. van Seters; toespraken van Teuntje van Seters tot de Christelijke Jongedochtersvereeniging...
Archives
Add to Favorites
Deze collectie is niet het eigenlijke archief van de VDSA, dat na de liquidatie in bezit kwam van bestuurslid J. Bettelheim. Voornamelijk nieuwsberichten over de algemene situatie in Duitsland en de positie van emigranten en statenlozen in Nederland; afschriften van brieven, rapporten, circulaires...
Archives
Add to Favorites
Bijna 222.000 foto-negatieven, dia's, foto-afdrukken en digitale foto's in kleur en zwart-wit. De foto's gemaakt van jongeren, immigranten, minderheden, vrouwen, kinderen, arbeiders, straatbeelden etc. en zijn zowel genomen in Nederland als in een groot aantal Derde Wereld landen. De collectie beva...
Archives
Add to Favorites
Posters published by the International Secretariat of Amnesty International and different Amnesty sections concerning actions against human right violations in various countries and concerning campagains.
Archives
Online content
Add to Favorites
Letters by Paraguay Foreign Secretary Nicolas Vasquez, the French consul in Paraguay Alfred de Brossard and other diplomats concerning immigrants from France for the Colonia Bordeaux. NB. Originals at the Archivo Nacional, Asunción, Paraguay.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie, vergaderstukken en notities van de eindredactie 1974-1976, 1980-1992; nota's van overheid en welzijnsorganisaties, scripties en andere documentatie betreffende migranten, vreemdelingenwetgeving en migrantenomroepen in binnen- en buitenland 1972-1990.
Archives
Add to Favorites
Period 1900-2009
Pamfletten, folders, bulletins, stickers, convocaties en andere gedrukte stukkken betreffende sociale bewegingen in Nederland
Archives
Add to Favorites
Period 1970-1994
Collectie paspoorten en andere identiteitsbewijzen uit diverse landen.
Archives
Add to Favorites
Period 1926 - 1966
Foto's van N. Šalej
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1966 - 1966
Foto's van Z. Sajovec
Archives
Online content
Add to Favorites