Showing 1 - 20 of 46 for search: '', query time: 0.15s
Period 1910-1966
Algemene correspondentie; plakboek met partijherinneringen, aantekeningen, pamfletten en enige brieven; stukken betreffende de Commissie tot bestudering van het politiek systeem der sociaal-democratie onder voorzitterschap van P.J. Troelstra 1920-1923; herziening Gemeentewet 1928-1931, beëindiging r...
Archives
Add to Favorites
Bevat stukken van Joost de Moor; verkiezingsmateriaal van de PvdA 1966-1970; stukken betreffende de verkiezingscommissie DS '70, afdeling Amsterdam voor de Tweede Kamerverkiezingen in 1971; gemeenteraadsverkiezingen 1974.
Archives
Add to Favorites
Notulen van de vergaderingen 1869-1887
Archives
Add to Favorites
Period 1892-1922
Diaries 1906, 1911-1922; manuscripts 1918 and n.d.; notes c. 1883-1917; correspondence with 1895-1897, 1915-1918, 1918, 1916-1922 and others c. 1868-1922; also letters from 1896, 1911, 1920, 1911, telegram from 1921 and letter from 1913; manuscripts and notes c. 1883-1917 and other documents...
Archives
Add to Favorites
Notulen van de commissie van bestuur en de buitengewone vergaderingen 1888-1891.
Archives
Online content
Add to Favorites
Progressief Hilversum: statuten, presentielijsten van vergaderingen, enige notulen en beleidsnota's, jaaroverzichten, correspondentie; stukken betreffende de ledenadministratie, verkiezingen, werkgroepen en het conflict en de afsplitsing in 1979; documentatie; Gemeenteraadsfractie: notulen 1974-19...
Archives
Add to Favorites
Period 1977-1983
Copies of periodicals, press clippings and photocopies of articles collected by Perez Rabinal on the Basque provinces; the municipal, national and European elections; the ninth congress of the Partido Comunista de España (PCE); the failed putsch in the Cortes 1981; the murdering of Josu Muguruza, me...
Archives
Add to Favorites
Period 1882-1926
Correspondentie, voornamelijk met Nederlandse en buitenlandse geleerden en schrijvers; manuscripten, artikelen en aantekeningen; stukken betreffende De Dageraad en Internationale Vrijdenkers congressen 1882-1915; Actie tegen Aanhangige Grondwetswijziging 1915-1917; Republikeinse Partij 1918-1919; Ac...
Archives
Add to Favorites
Small collection of documents on Afghanistan politics (elections), and women.
Archives
Add to Favorites
Lidmaatschapskaarten SDV, SDB en Socialistenbond 1878, 1892; twee kwitanties Vereeniging Algemeen Stemrecht 1879,1880; briefkaarten van F. Domela Nieuwenhuis (4x) 1909-1913, van S.W. Coltof (1x) 20.1.1880, van J.A. Fortuyn (1x) 3.4.1881 en van F.A. Schuitemaker aan J.A. Fortuyn (1x) 26.1.1882; brief...
Archives
Add to Favorites
Het archief dat stukken van M.H. Ubachs en veel pamfletten bevat, bestaat verder uit archiefstukken van: Afdeling/federatie Maastricht: voornamelijk notulen 1906-1931 (onvolledig), enige correspondentie tot 1939 en jaarverslagen, ledenlijst, kiezerslijsten, uitslagen verkiezingen, dossier verkiezi...
Archives
Add to Favorites
Period 1895-1920
Notulen van de ledenvergaderingen 1896-1898 (bevat ook jaarverslag 1897-1898), 1900-1918, van de bestuursvergaderingen 1901-1907, 1915- 1918, van de federatievergaderingen 1918-1920, correspondentie en andere stukken (1894) 1895-1920 (onvolledig), stukken kiesrechtmeeting 1910, uitslagen verkiezinge...
Archives
Add to Favorites
Period 1919-1933
Voornamelijk notulen van de ledenvergaderingen 1919-1931, enkele jaarverslagen, ledenlijsten 1917-1931, correspondentie 1928-1933, verslagen (door de afgevaardigden van Terneuzen) van de partijcongressen 1925 en 1930, stukken betreffende verkiezingen. SDVC Terneuzen: jaarverslag 1932-1933. Gewes...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie en andere stukken, waaronder mutatiestaten leden, uitslagen van verkiezingen en stukken betreffende de federatie Den Haag 1929-1937.
Archives
Add to Favorites
Comité Statenverkiezing notulen en correspondentie.
Archives
Add to Favorites
Collection consisting of reports, pamphlets, leaflets, press clippings and other documents concerning the Union Nationale des Étudiants de France (the UNEF-Renouveau as well as the UNEF-Unité Syndicale) 1974-1977, 1979, the Union des Étudiants Communistes de France (UEC) 1974-1979, the Mouvement d'A...
Archives
Add to Favorites
Ledenlijsten van de Nederlandsche Bond voor Landnationalisatie, correspondentie, voornamelijk betreffende landnationalisatie en enige brieven betreffende Vereeniging voor Algemeen Kies- en Stemrecht ca. 1884-ca. 1920; verslag van de commissarissen van de Coöperatieve Broodbakkerij en Verbruiksvereen...
Archives
Add to Favorites
Manuscript over de geschiedenis van de kiesrechtstrijd, uittreksel Bymholt, gedrukte stukken betreffende de verkiezingen 1891-1920.
Archives
Add to Favorites
Period 1987-1988
Collection consisting of reports, leaflets, press clippings and other printed documents collected by Brieuc-Yves Cadat and Michel Renard; with some correspondence, (draft) speeches and notes by the collectors and others (1981-) 1988. Accrual 2017: the original archives of the Campagne Juquin: corre...
Archives
Add to Favorites
Documents collected partly by D. Mackay and partly by Annie Adama van Scheltema, consisting of files on the plebiscite in Saarland and the chairmanship of D. Mackay 1934-1935, on the Einheitsfront and the pursued continuation of the status quo and on the Deutsche Front and the pursued association wi...
Archives
Add to Favorites