Showing 61 - 80 of 138 for search: '', query time: 0.16s
Period 1750-1960
Collectie boeken, periodieken en andere publicaties op het gebied van de mode-, kostuum- en textielgeschiedenis.
Archives
Add to Favorites
Period 1929-2000
Foto's en afbeeldingen afkomstig van de Kamer van Koophandel Amsterdam met de nadruk op de voorzitters en secretarissen van de KvK en bijzondere gebeurtenissen.
Archives
Add to Favorites
Statuten en reglementen van diverse organisaties.
Archives
Add to Favorites
Collectie foto's gemaakt tijdens fotowandelingen in drie buurten in Amsterdam West in 2019.
Archives
Add to Favorites
Logboeken van de Hobbitstee 1976-1981; notulenboeken 1988-1999; ingekomen brieven 1977, 1983-1988; stukken betreffende de interne organisatie, de eigendomsverhoudingen van het onroerend goed 1972-1991, financiën 1975-2000, de nieuwsbrief 'Hobbitnieuws' 1993-1997, het 25-jarig jubileum 1993-1996, bew...
Archives
Add to Favorites
Period 1886-2008
Documentatie over Nederlandse economie en arbeid.
Archives
Add to Favorites
Notulen van de bestuurs- en ledenvergaderingen; correspondentie 1989-2005.
Archives
Add to Favorites
Notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen, correspondentie, jaarverslagen; stukken betreffende (mede) door Artec ondersteunde kunstenaarsprojecten 1968-1996.
Archives
Add to Favorites
Notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen; correspondentie; stukken betreffende oprichting en financiële administratie.
Archives
Add to Favorites
Period 1891-1979
Dagboek 1940-1945; correspondentie 1925-1979; stukken betreffende bewaarschool 1891, kweekschool 1901 en belijdenis Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam 1903, militaire dienst 1905, het kwartet, waarin Jordaan cello speelde 1927-1931; tekeningen voor Het Leven 1911-1940 en Het Parool...
Archives
Add to Favorites
Activiteitenverslag 1999-2000 en stukken betreffende diverse projecten in Amsterdam 1997-2001.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende het negentiende zionistisch congres in Luzern in 1935 en het twintigste in Zürich in 1937; overige stukken 1935-1939.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie en andere stukken betreffende de voorbereiding en financiering van een mogelijk in 1936 in de RAI in Amsterdam te organiseren Palestina-tentoonstelling 1935-1936.
Archives
Add to Favorites
Documents relating to the issuing of periodicals belonging to the German Alternative Press and photocopies of editorials of these periodicals 1974-2002.
Archives
Add to Favorites
Verslagen van speellessen en groepsoefeningen op de Azaleaschool in Amsterdam 1972-1973. Verslagen, aantekeningen en tekstboekjes van periode bij de Nieuwe Komedie te Den Haag, 1973-1979 en Kultureel Front (een geëngageerde organisatie van producenten en verspreiders van kultuur) en Vrouwentheater...
Archives
Add to Favorites
Statuten 1988; notulen en overige stukken van de Blanes Organisatie Groep (BLOG) 1986-1999; correspondentie 1987-1997, correspondentie met drukker en zetter 1994-1999, correspondentie betreffende financiële zaken 1991-1996; stukken betreffende het tijdschrift Blanes 1997-2001, Blanes Aktief 1988-199...
Archives
Add to Favorites
Small collection of zines (plus related materials) and CDs on independent youth culture (mostly music) and from indy music groups in China 1998-2008.
Archives
Add to Favorites
Collection of ca. 330 different Belgian periodicals from the period 1939 - 2000.
Archives
Add to Favorites
Collectie van ca. 1150 verschillende Nederlandse periodieken uit de periode 1927 - 2002.
Archives
Add to Favorites