Showing 1 - 20 of 55 for search: '', query time: 0.21s
Collectie voornamelijk betreffende de jeugdwerkloosheid en het ontwikkelingswerk onder jeugdige werklozen, bevattende enquêtes, rapporten, verslagen, brochures, notulen, aantekeningen en enige correspondentie ca. 1930-ca. 1953. Aanvulling 2018: stukken betreffende het begin van de Volkshogeschool A...
Archives
Add to Favorites
Period 2000-2001
38 audiocassettes waarvan 6 gedigitaliseerd. De cassettes bevatten interviews met 29 oud-leden van Provo. De interviews zijn afgenomen door historicus Niek Pas voor zijn promotieonderzoek naar Provo, resulterend in zijn proefschrift (Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2003).
Archives
Add to Favorites
Het archief bestaat voor een groot deel uit affiches, zowel door Wild Plakken ontworpen als verzameld. Een bijzonder onderdeel van het archief is het complete materiaal van de tentoonstelling Beeld tegen Beeld, Wild Plakken en de ontwerpen hiervoor. De beschrijving van het archief telt 692 objectbe...
Archives
Add to Favorites
Periodieken van Punk beweging verzameld door CSD.
Archives
Add to Favorites
Material used and shown at the 4th edition of the Filmfestival Next 5 minutes, held in 2003.
Archives
Add to Favorites
Collection of around 250 European periodicals, 1948-2000.
Archives
Add to Favorites
Collectie foto's gemaakt tijdens fotowandelingen in drie buurten in Amsterdam West in 2019.
Archives
Add to Favorites
Collection of ca. 330 different Belgian periodicals from the period 1939 - 2000.
Archives
Add to Favorites
Collectie van ca. 1150 verschillende Nederlandse periodieken uit de periode 1927 - 2002.
Archives
Add to Favorites
Collection of mostly single issues of ca. 70 periodicals from Greece, from the period 1973 - 1991.
Archives
Add to Favorites
A small collection of 30 periodicals from countries in Oceania, 1968-1990.
Archives
Add to Favorites
Notulen Hoofd- en Dagelijks bestuur 1903-1993; correspondentie 1985-1993; financiële stukken 1912-1989; stukken betreffende dirigentenverzekeringen, afdelingen, bondscongressen en algemene vergaderingen, ICODO 1947-1991, Stichting Toonkunstbibliotheek en overkoepelende organisaties voor amateurkoren...
Archives
Add to Favorites
Notulen algemene ledenvergaderingen, vergaderingen van hoofdbestuur en dagelijks bestuur; correspondentie; stukken betreffende de oprichting, reglementering en liquidatie; financiële stukken; stukken betreffende de activiteiten van afdelingen en de jongerenwerkgroep, delegaties en reizen, jubilea, t...
Archives
Add to Favorites
Collection of photos made during photowalks in various countries, initiated by PAPA Participating Artists Press Agency 2006-2016.
Archives
Add to Favorites
Collection of periodicals published in Germany from 1967 until 1996
Archives
Add to Favorites
Minutes of meetings, correspondence, financial and other documents relating to activities of NGOs in South Africa and Namibia 1988-1992; files of projects conducted by the Kagiso Trust in South Africa; documentation.
Archives
Add to Favorites
Notulen van ledenvergaderingen 1946-1991; correspondentie 1980-1991; programma's van zanguitvoeringen.
Archives
Add to Favorites
Notulen van vergaderingen, beleidsstukken, krantenartikelen over en reclamemateriaal voor de Leespantalon 1985-1988.
Archives
Add to Favorites
Documents on the Artist Placement Group 1976-1986.
Archives
Add to Favorites
Collectie betreffende het kunstenaarsdorp Ruigoord en de strijd tegen de plannen van de gemeente Amsterdam om Ruigoord/de Houtrakpolder in te lijven 1973-1993.
Archives
Add to Favorites