Showing 81 - 100 of 159 for search: '', query time: 0.25s
Teksten van drie lezingen te Dordrecht `Een nieuw Leven' ca. 1895, `Democratie' 1904 en `Walt Whitman' 1910, de laatste twee voor Diversa Sed Una, een literair genootschap opgericht in 1816.
Archives
Add to Favorites
Collectie strijdliederen met bladmuziek, tekst en enige documentatie; aanvulling 2013 bevat voornamelijk stukken over de voorbereiding en organisatie van drie landelijke Strijkmuziekdagen in Alkmaar 1983, Deventer 1985, Rotterdam 1988, notulen, programma's, en knipsels.
Archives
Add to Favorites
Diploma's en lidmaatschapskaarten 1932-1948; correspondentie 1957-1982; stukken betreffende congressen en andere bijeenkomsten van de Esperantobeweging: Sennacilca Asocia Tutmonda (SAT) en Asocio de Laboristaj Esperantistoj "Fidu la Estontecon" (FLE) 1935-1987; stukken betreffende reizen naar de Sov...
Archives
Add to Favorites
Manuscripten van lezingen, onder andere over dienstweigering, Walden, groepsvertegenwoordiging en Democratisch Genootschap tot openbare bespreking van volksbelangen; artikelen over arbeidsvraagstukken, Octrooiwet, staatshervorming en internationale politiek, etc., met enige correspondentie; ontwerp...
Archives
Add to Favorites
Period 1905-1956
Correspondentie met F. Domela Nieuwenhuis, Frank van der Goes, P.J. Troelstra en anderen 1905-1955; identiteitsbewijzen 1909, 1921, 1956; correspondentie en andere stukken betreffende zijn functies als onderwijzer, penningmeester van de Nederlandsche Vereeniging van Fabrieksarbeiders, adjunct-sereta...
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1973-1990
Correspondentie, administratie en journaals; stukken betreffende de actie tegen de bouwplannen in de Jodenbreestraat van Gran-Vista Ontwikkelingsmaatschappij B.V.
Archives
Add to Favorites
Knipselverzameling over de Provobeweging, personen uit de Provobeweging, Provo in de gemeenteraad, de Kabouterbeweging, politie en justitie en de damslapers.
Archives
Add to Favorites
Jaarverslagen; notulen 1972-1973, 1978-1983; stukken betreffende de Melkweg Cinema, de interne organisatie, de programmering, o.a. een complete serie programmakranten; documentatie 1970-1993.
Archives
Add to Favorites
Plakboeken met krantenknipsels over Provo en enkele gebeurtenissen na Provo; een exemplaar van 'Provo Amsterdam' bevindt zich in de CSD bibliotheek.
Archives
Add to Favorites
Teksten van door Sater opgevoerde toneelstukken, brochures, publicaties en pamfletten 1972-1985; stukken betreffende de oprichting in 1971 en de opheffing in 1985 van Toneelgroep Sater.
Archives
Add to Favorites
Documentatie betreffende talen, taalpolitiek en taalstrijd, landen en volken, minderheidsgroeperingen, culturele overheersing en onafhankelijkheidsbewegingen (veel stukken zijn geschreven in het esperanto) 1960-1985.
Archives
Add to Favorites
Collectie betreffende het jeugd- en jongerenbeleid in Voorburg, het welzijnswerk, drugs en drugsgebruik, undergroundcultuur en kabouterbeweging.
Archives
Add to Favorites
Period 1967-1989
Persoonlijke stukken; stukken betreffende de Insektensekte, het Deskundologisch Laboratorium, het Eksooties Kietsj Konservaatooriejum, het Amsterdams Ballongezelschap en One World Poetry.
Archives
Add to Favorites
Period 1946-2010
Archieven van Morgenrood Amsterdam-Centrum en Morgenrood Amsterdam-Noord; notulen, jaarverslagen, correspondentie, stukken betreffende het repertoire, partituren, bladmuziek van liederen en andere stukken. Aanv. 2015: correspondentie 1995-2011; verslagen bestuursvergaderingen 2000-2010; jaarverslag...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de redactie van het tijdschrift, notulen van redactievergaderingen, correspondentie, manuscripten 1969-1992.
Archives
Add to Favorites
Period 1900-1980
Boeken, brochures en andere publicaties uit de bibliotheek van Hein van Wijk
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende een langlopend onderzoek naar 'Centraal Wonen Hilversumse Meent. Sociale contacten en onderlinge hulp in een experimenteel woningbouwproject'; met uitgebreide interviewverslagen en ingevulde vragenlijsten 1976-1983.
Archives
Add to Favorites
Leaflets, letters, (photocopies of) prints of short stories, clippings and other documents relating to the Mission Yuppie Eradication Project and other actions in which Keven Keating has been involved 1992-2003; documents on The Poor, the Bad and the Angry. A magazine for Power-hungry Proletarians....
Archives
Add to Favorites
Huishoudelijk reglement, oprichtingsakte en andere akten; notulen 1925-1939, jaarverslagen 1925-1934.
Archives
Add to Favorites
Ledenlijsten van de Nederlandsche Bond voor Landnationalisatie, correspondentie, voornamelijk betreffende landnationalisatie en enige brieven betreffende Vereeniging voor Algemeen Kies- en Stemrecht ca. 1884-ca. 1920; verslag van de commissarissen van de Coöperatieve Broodbakkerij en Verbruiksvereen...
Archives
Add to Favorites