Showing 141 - 159 of 159 for search: '', query time: 0.11s
Verslagen van speellessen en groepsoefeningen op de Azaleaschool in Amsterdam 1972-1973. Verslagen, aantekeningen en tekstboekjes van periode bij de Nieuwe Komedie te Den Haag, 1973-1979 en Kultureel Front (een geëngageerde organisatie van producenten en verspreiders van kultuur) en Vrouwentheater...
Archives
Add to Favorites
Period 1960-2001
Stukken betreffende het project arbeid en armoede in India (Kerala) en de Filippijnen 1977-1988; landbouwmissie Kerala (Kuttonad) India 1981; statistisch materiaal Kerala 1971-1972, 1977 en z.j.; project vrouwen en ontwikkeling 1976-1980; impeachment van president Joseph Estrada 2000-2001; Kerala co...
Archives
Add to Favorites
Period 1913-1940
Het archief bestaat uit de volgende delen. Stukken retour ontvangen uit Moskou: notulen van de bestuurs- en ledenvergaderingen van, correspondentie en andere stukken betreffende de Unua Amsterdama Societo Esperantista (Eerste Amsterdamsche Esperantisten Vereeniging) 1914-1938; correspondentie en a...
Archives
Add to Favorites
Statuten 1988; notulen en overige stukken van de Blanes Organisatie Groep (BLOG) 1986-1999; correspondentie 1987-1997, correspondentie met drukker en zetter 1994-1999, correspondentie betreffende financiële zaken 1991-1996; stukken betreffende het tijdschrift Blanes 1997-2001, Blanes Aktief 1988-199...
Archives
Add to Favorites
Archief van Collectie Sociale Documentatie (CSD).
Archives
Add to Favorites
Notulen; correspondentie; aantekeningen; jaarverslagen etc. afkomstig van het gewestelijk bestuur Utrecht van Humanitas.
Archives
Add to Favorites
Voornamelijk notulen (onvolledig), correspondentie, ook met het buitenland, financiële stukken, aanvragen voor perskaarten etc., stukken studieconferenties, circulaires van de NSU en het blad NSU Telex, stukken Landelijke Jongerenpers (1970-1973), schoolkranten, ook `ondergrondse'.
Archives
Add to Favorites
Correspondentie 1947-1995; agenda's, notulen en circulaires van het hoofdbestuur 1947-1977; financiële stukken 1934-1986; stukken betreffende contacten met vakorganisaties, waaronder NVV, Koninklijke Nederlandse Toonkunstenaars Vereniging (KNTV), Sectorcommisie Artiesten en Musici (SECAM), Vakgroep...
Archives
Add to Favorites
Liedteksten en andere stukken betreffende strijdmuziek in Nederland: liedjes tegen kernenergie, liedjes uit de vredesbeweging, krakersliederen, vrouwenliederen en diversen 1977-1985.
Archives
Add to Favorites
Period 1980-1994
Agenda's en notulen van de vergaderingen van het bestuur en van de leden 1983-1989; stukken betreffende het oprichten van de Vakbondshistorische Vereniging en het Nationaal Vakbonds Museum, het verzamelen van historisch vakbondsmateriaal en het organiseren van bijeenkomsten 1980-1994. Aanvulling 201...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de organisatie en financiering van het festival 'Europa Tegen de Stroom in' en enkele vervolgbijeenkomsten 1988-1991.
Archives
Add to Favorites
Beschrijvingsbrieven tweejaarlijkse algemene vergaderingen van de AVVL 1935-1939, 1946; statuten AAVL 1920-1990; stukken betreffende de Wet op de lijkbezorging 1967-1995; stukken betreffende de congressen en andere activiteiten van de International Cremation Federation en aangesloten verenigingen 19...
Archives
Add to Favorites
Period 1896-1918
Correspondentie 1906-1918; studieaantekeningen c. 1896-1900, diploma Rijksschool voor Kunstnijverheid Amsterdam 1900; kasboeken 1917-1918; kwitanties 1909, 1915-1918; stukken betreffende zijn lidmaatschap van de SDAP 1900-1907, 1914-1918; manuscripten over Vincent van Gogh, Matthijs Maris en anderen...
Archives
Add to Favorites
Period 1970-1993
Bestuursstukken 1964-1993.
Archives
Add to Favorites
Period 1970-1974
Documents on the sexual liberation movement centered around Suck magazine. Besides those pertaining to the eight original numbers of the magazine, also documents for the Suck special issue “The Virgin Sperm Dancer”, both the Wet Dream Film Festivals, and the Wet Dreams Book. Documents include corre...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende het Anti-CRM-Bezuinigingsfront 1972; stukken betreffende de samenstelling van de brochure van de CPN over het welzijnwerk 1974-1978; stukken betreffende de Stichting Instituut voor Politiek en Sociaal Onderzoek (IPSO) 1975; stukken betreffende het district Amsterdam en de afdelin...
Archives
Add to Favorites
Period 1909-1957
Aantekeningen betreffende door de stichting 'Chreestarchia' georganiseerde openbare samenkomsten 1913-1920; lijsten van door 'Chreestarchia' en de Nederlandsche Vegetariërsbond uitgegeven resp. aanbevolen lectuur 1922-1956; stukken betreffende Felix Ortt, Jacob van Rees, geheelonthouding, vegetarism...
Archives
Add to Favorites
Notulen van de vergadering van het hoofdbestuur op 24 mei 1947; correspondentie, o.a. met H.G.W. van der Wielen 1944-1948; circulaires 1938, 1940; kampkranten Volkshogescholen Bakkeveen en Diependaal 1938-1939, 1946; stukken betreffende oorsprong en geschiedenis van het volkshogeschoolwerk 1947 en z...
Archives
Add to Favorites
Period 2000-2001
38 audiocassettes waarvan 6 gedigitaliseerd. De cassettes bevatten interviews met 29 oud-leden van Provo. De interviews zijn afgenomen door historicus Niek Pas voor zijn promotieonderzoek naar Provo, resulterend in zijn proefschrift (Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2003).
Archives
Add to Favorites