Showing 1 - 20 of 74 for search: '', query time: 0.52s
378 cd's (414 items) with speakers (intellectuals, trade union leaders and others), who represent different sectors of Argentina’s society, such as: political history, literature, economics, law, religion, social and labor movements, education, agriculture and human rights. Three important speakers...
Archives
Add to Favorites
Period 1932-1959
Circulaires van de Vereeniging van Directeuren van Hypotheekbanken c.q. de Bedrijfsgroep en Vakgroep Hypotheekbanken c.q. de Vereniging van Hypotheekbanken 1932-1942, 1944-1945 en 1948-1959. Hoewel de naam enkele keren gewijzigd werd, zijn deze 18 delen circulaires als een doorlopende reeks te bes...
Archives
Add to Favorites
Period 1922-2011
De collectie omvat ongeveer 40 publikaties, een band met verzameld werk van Wim Snoek en een akte van Inbewaargeving van S. Severster. Daarnaast de statuten (1971), het huishoudelijk reglement (1972) en de gewijzigde statuten (1979) van de Vereniging Recht en Vrijheid. Zie in Excel
Archives
Add to Favorites
Period 1936-1979
Economisch- en sociaalhistorisch archief- en documentatiemateriaal betreffende Curaçao in de negentiende en twintigste eeuw, in het bijzonder rond de thema's arbeidsmarkt, lonen en prijzen (1905-) 1936-1979.
Archives
Add to Favorites
Contains pamphlets, reports, brochures, flyers, clippings and other printed items relating to economic, social and political developments in Jamaica.
Archives
Add to Favorites
Period 1929-2000
Foto's en andere afbeeldingen van voorzitters, secretarissen en leden van de Kamer van Koophandel Amsterdam alsmede van bijzondere gebeurtenissen waarbij de Kamer van Koophandel betrokken was. In de zgn. Guldenboeken staan de namen en handtekeningen van de leden van handelsdelegaties van over de he...
Archives
Add to Favorites
Period 1886-2008
Pamfletten, folders, bulletins, convocaties en andere gedrukte stukkken betreffende Nederlandse economie, economische beleid van diverse regeringen, arbeidsverhoudingen, financiële instellingen en maatschappelijke acties.
Archives
Add to Favorites
Period 1869-2002
Pamfletten, folders, bulletins, stickers, convocaties en andere gedrukte stukkken betreffende Nederlandse vakbonden en stakingen
Archives
Add to Favorites
Period 1996-2010
The collection consists of books & serials, CD-ROMs and DVDs, videos, audio-cassettes, and gramophone records. Main subjects are: famine; critical evaluations of the policies of the World Bank, IMF and WTO, and in a broader sense, of neo-liberalism and globalisation; Third World debt issues; human r...
Archives
Add to Favorites
Period 1921-2016
Correspondentie Fietje Kwaak met Arthur Erich Nadel en anderen 1921-1979; akte van volmacht van N.V. Robema aan Fietje Kwaak 1938; stukken betreffende de financiële administratie N.V. Robema 1940-1945; correspondentie, conceptteksten, fotokopieën en ander onderzoeksmateriaal, gevormd en verzameld do...
Archives
Add to Favorites
Some volumes from the Kashnor collection, consisting of a handwritten copy of a manuscript, belonging to William Wright, of parliamentary proceedings in the reign of King Charles the First 1627-1628; some 300 tracts mainly on monetary matters, taxes and duties, on trades, shipping, trade c. 1693-169...
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1975-2010
Stukken betreffende de activiteiten van de Filippijnengroep Nederland 1975-2010.
Archives
Add to Favorites
Collection of documents on South Korea: politics, economy, labour, social movements
Archives
Add to Favorites
Period 1976-1986
Typescripts and other documents on the history and activities of the Peruvian Communist Party 1974-1979; leaflets, pamphlets, and brochures on the economic, political and social situation and developments in Peru and in particular the Peruvian Communist Party and the movement Sendero Luminoso (Shini...
Archives
Add to Favorites
Correspondence with Roger Baldwin, Alexander Berkman, Theodore Dreiser, Petr Kropotkin, Max Metzkow, Max Nettlau, Ben L. Reitman, Arthur Svensson, Mariano Vàzquez and many others 1892-1940; draft essays, published articles and lectures, summaries and excerpts from speeches; US government documents r...
Archives
Add to Favorites
Period 1907-1939
Papers mainly from the period 1907-1939. Extensive correspondence with her niece Stella Ballantine 1917-1939, with Alexander Berkman 1904-1936, with her friend Frank G. Heiner 1934-1936 and with the American anarchist W.S. van Valkenburgh 1911-1938; correspondence with Henry G. Alsberg 1924-1936, An...
Archives
Online content
Add to Favorites
Het archief is onvolledig (al zijn er later aanvullingen ontvangen); alleen uit de periode dat J.C.P.H. Methöfer in dienst van GGB was (1921-1933) is er een vrij compleet archief van Methöfer als algemeen ambtenaar en van de Spaar- en Voorschotbank (bevat ook enige persoonlijke dossiers betreffende...
Archives
Add to Favorites
Collection of documents on the Philippine left, mostly related to the Communist Party of the Philippines (CPP) and the National Democratic Front (NDF). Antoinette R. Raquiza circumscribes the collection in her own words: the collection consists largely of materials provided by erstwhile CPP official...
Archives
Add to Favorites
Period 2011
Paper material: minutes of the assemblies 'Politica a Plazo Largo' 2011; leaflets, pamphlets, posters, fanzines and statements on actions, police raids, arrested people and squatters 2011-2012. Digital material: 625 photos made by Almudena Rubio in Madrid and 31 text files on this movement.
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende het VARA-programma 'Van Onderen' 1973-1977.
Archives
Add to Favorites